روانشناسی

به این دسته از افراد هرگز کمک نکنید تا بعدا پشیمان نشوید

از کودکی آموخته ایم که به انسانهای دیگر کمک کنیم.

همه ما می دانیم که کمک کردن به دیگران یک صفت انسان دوستانه و خوب است.

اما مشکل اینجاست که کمک به بعضی از انسانها سبب تلخی و طرد احساسات طرفین می شود.

اشخاصی هستند که نمی توان به آنها کمک کرد.

این بار در نت نوشت به معرفی این دسته از مردم می پردازیم.

افرادی که برای وقت خود ارزش قائل نیستند

کمک کردن

بعضی از افراد هستند که شما را به عنوان یک فرد نمی بینند.

در نظر آنها شما فقط وسیله ای برای آنها هستید.

وسیله ای برای پایان کارشان.

آنها فقط زمانی که به راهنمایی یا تخصص شما نیازمند باشند به سراغتان می آیند.

مثلا در نظر آنها شما فقط یک مشاور حرفه ای یا تکنسین کامپیوتر یا یک خیاط خوب هستید.

از آنجایی که خدمات شما همیشه به صورت رایگان در اختیار این دسته از افراد قرار گرفته است.

شما را به عنوان وسیله نگاه می کنند.

اگر این اتفاق در طول ماه یک یا دو مرتبه اتفاق افتد مسئله ای نخواهد بود ولی تکرار آن برای شما آزار دهنده است.

این احتمال وجود دارد که این افراد برای وقت خود و شما ارزشی قائل نیستند.

به این معنا که هر زمان با شما کاری دارند بدون در نظر گرفتن روز یا شب یا تعطیلات یا . . . از شما درخواست کمک می کنند.

به یاد داشته باشید که زمان برای شما ارزشمند است.

کمک به این دسته از انسانها درست نخواهد بود.

افرادی که هیچ گاه قدر دانی نمی کنند

بارها برای شما پیش آمده که یک ابزار را در منزل نداشته اید و برای انجام کارتان آن را از همسایه قرض گرفته اید.

بی شک هنگام بازگردان کردن وسیله به همسایه حداقل  یک تشکر کوچک انجام داده اید.

این یک اخلاق همگانی است.

ولی بعضی از افراد اینگونه رفتار نمی کنند.

کمک کردن دیگران را یک امر عادی تلقی می کنند.

درصورتیکه دیگران کمک ابزار زاپاس شما نیستند.

این نشانه لطفشان است اگر گاهی به درخواست کمک شما جواب مثبت می دهند.

اگر به این افراد برخورد کردید بدانید که کمک کردن به آنها درست نیست.

افرادی که زمان احتیاج در دسترس نیستند

افرادی هستند زمانی که احساس می کنند شما به کمکشان احتیاج دارید از محدوده دسترسی خارج می شوند.

این گونه افراد با توجه به زیر نظر گرفتن شما هر زمان که شما تصمیم می گیرید بابت مشاوره ای یا درخواست وسیله ای

به آنها مراجعه کنید.

طوری رفتار می کنند که گویا نیستند.

یا از دسترسی شما دور می شوند یا چنان خود را  به مسئله ای دیگر درگیر می کنند که شما به سمت آنها نروید.

و از آنها درخواست کمک نکنید.

افرادی که این خصوصیات را دارند را از حیطه کمک رسانی خود دور کنید.

یا به نحوی زیاد با آنها صمیمی نشوید.

چون به هر صورت این افراد برای شما مشکل ساز خواهند شد.

به صورتی که با هر رفتار شما عکس العملی نادرست خواهند داشت.

بنابراین زندگی خود را داشته باشید کمک کردن به این افراد فایده ای نخواهد داشت.

نت نوشت

به این دسته از افراد هرگز کمک نکنید تا بعدا پشیمان نشوید
برای دیدگاه ها کلیک کنید

جوابی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بالا