علم و دانش

آیا میتوان افراد مرده را زنده کرد

مرگ تقدیری الهیست که هر انسان روزی به استقبال آن میرود و شاید هم مرگ سراغ ما بیایید.
در فیلم های تخیلی و افسانه ای به این موضوع پرداخته شده است اما آیا این امر در دنیای واقعیت ممکن است؟ یا بهتر بگوییم عملی که مختص خداوند است آیا انسانهای که تا بحال ثابت کردن غیرممکن وجود ندارد، ممکن خواهد شد؟

همین تفکر غیرممکن وجود ندارد بشر باعث شده کمپانی های مختلف دنبال این قضیه بروند بعنوان نمونه شرکت های Bioquark و Revita Life Sciences که موفق به موفق به اجازه از سوی مقامات جهت استفاده از اجساد مردگان شده اند. این محققان در وحله ی اول تلاش برای زنده کردن یا بهتر بگوییم بازگشت به دنیا کسانی هستند که دچار مرگ مغزی شده اند. زیرا در مرگ مغزی کلیه ارکان بدن سالم می باشد و تنها مغز قدرت دستور و فرماندهی بدن را ندارد. محققان در تلاش هستند بوسیله دستگاهی بتوانند این عمل مغز را بطور مصنوعی انجام دهند.

ابتدا با ترکیب چند نوع علم پزشکی سعی در تولید سلول های بنیادی میکنند تا شاید مغز دیگری بسازند و برای این نظریه هم از سمندر الگو گرفته شده که اگه عضوی از بدن اون کنده یا قطع شود میواند با تصمیم خود آن را بازسازی میکند یا نکند.

آیا اگر این عمل واقعا اجرایی بشه فرد زنده شده همان فرد سابق خواهد بود؟خراطراتش هم همان خواهد بود؟چون مغز دیگر مغز قبلی نیست و تمام چیزها پاک شده است.

حالا باید منتظر شد و دید آیا انسان میتواند افراد مرده را زنده کند؟ نظر شما چیست؟

برای دیدگاه ها کلیک کنید

جوابی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بالا