نظامی

زنده ماندن در شرایط سخت قسمت اول : اقدامات بقا

این مطلب بطور كلی بر پایه كلمات كلیدی مورد استفاده در آموزش زنده ماندن در شرایط سخت تهیه شده است. موضوعات مطرح شده در این متن می توان شما را جهت زنده ماندن در هر شرایط سختی كمك كند . هر زمانی كه در شرایط سخت قرار گرفتید ، راهنمایی های عنوان شده در این متن را به یاد آورید.

اقدامـــــات بقاء

در پاراگراف زیر معنای واژه های مورد استفاده در آموزش زنده ماندن در شرایط سخت توضیح داده می شود . معانی را كه هر واژه بر آن دلالت می كند مورد مطالعه داده و به خاطر داشته باشید زیرا ممكن است روزی به كار شما آید.

IMG11023667

حلّاجی و بررسی شرایط

اگر شما در شرایط رزمی قرار دارید، محلی را پیدا كنید و خودتان را از چشم دشمن پنهان نگه دارید. این را به خاطر داشته باشید كه همواره اولویت كار را به ایمنی بدهید . از حواس بینایی ، شنوایی و بویایی خودتان استفاده كنید تا نسبت به شرایط موجود در منطقه رزم اطلاع پیدا كنید .همواره باید دنبال این بود كه به سؤالاتی مثل سؤالات زیر جواب داد و دانست كه :
دشمن چه كار می كند ؟
پیشـروی چگونه است ؟
چگونه می توان تجدید قوا كرد ؟
و شمــا باید در زمانـی كه مشغـول تهیـه طرح بقاء هستید ، به تحولاتی كه در منطقه رزم ایجاد می شود توجه داشته باشید.

حلّاجی و بررسی محیط اطراف

تعیین طرح و نقشه منطقه. از تغییراتی كه در اطراف شما ایجاد می شود همواره آگاه باشید . هر محیطی كه موجود باشد ( جنگل ، بیشه زار یا صحرا ) دارای طرح و ریتم مخصوص به خود است . این ریتم یا طرح شامل حیوانات و پرندگان موجود در منطقه، صداهای آنها و نحوه حركت آنها و صداهای حشرات می شود . این ممكن است همچنین شامل نحوه حركت دشمن و افراد بومی در منطقه باشد.

حلّاجی و بررسی شرایط فیزیكی خودتان

فشار و سختی درگیری كه شما در آن قرار داشته باشید ، یا فشار روحی حضور پیدا كردن در یك شرایط سخت ممكن است سبب شود تا شما نسبت به آسیب هایی كه پیدا می كنید آگاهی پیدا كنید . زخم های خود را چِك كنید و به درمان اولیه خود بپردازید . احتیاط كنید تا آسیب بیشتری نبینید . برای مثال ، در هر شرایط آب و هوایی ،‌ مقدار كافی آب بخورید تا مانع از دست رفتن آب بدن خود شوید . اگر در شرایط و آب و هوای سرد یا مرطوب قرار دارید ، لباس اضافی تن كنید تا از كاهش دمای بدن خود جلوگیری كنید.

حلّاجی و بررسی تجهیزات خود

قطعـاً در گرماگرم نبرد ، شما بعضی تجهیزات خود را از دست می دهید یا آسیب می بینند . چك كنید تا ببینید كه كدام تجهیزات شما هنوز قابل استفاده هستند و در چه وضعیتی قرار دارند .
حالا كه شما شرایط ، محیط اطراف ، شرایط فیزیكی و تجهیزات خود را مورد بررسی قرار داده اید ، آماده تهیه طرح بقاء هستید . در ضمن انجام كار ، نیازهای فیزیكی پایه ای خود را به یاد داشته باشید . آب ، غذا ، سرپناه .

از تمامی حواس خود استفاده كنید ، عجله و شتاب بیش از حد به ضرر شما است

وقتی كه شما ســریع و بدون فكر و طراحــی واكنش نشان می دهید ، احتمـال اشتباه شما فوق العاده می شود . این اشتباه ممكن است به اسارت یا مرگ شما منجر گردد . فقط به خاطر واكنش نشان دادن محض حركت نكنید . قبل از حركت كردن و تصمیم گرفتن تمامی جنبه های شرایطی را كه در آن قرار گرفته اید حلّاجی كنید . وقتی كه شما بطور شتابزده واكنش نشان دهید ممكن است بعضی تجهیزات خود را از دست بدهید یا فراموش كنید . در واكنشهای عجله ای شما ممكن است دچار گیجی شوید و ندانید كه به كدام طرف باید حركت كنید . حركت های ود را طراحی كنید . آماده شوید تا بدون به خطر انداختن خود سریع حركت كنید . برای ارزیابی شرایط تمامی حواس خود را به كار گیرید . صداها و بوها را مورد توجه قرار دهید . نسبت به تغییرات درجه حرارت حساس باشید . همواره هوشیار باشید .

991e611db343791e6f6927c112fc51bc copy

به خاطرداشته باشید كه كجا هستید

موقعیت خود را در نقشه تعیین كنید و آن را با عوارض اطراف خود مرتبط سازید . این یكی از اصول پایه ای می باشد كه شما باید همواره در ذهن داشته و از آن پیروی كنید. اگر فرد دیگری نیز با شما هست مطمئن شوید كه او نیز موقعیت خود را در منطقه می داند . همواره بدانید كه در گروه شما چه كسی نقشه و قطب نما دارد . اگر آن فرد كشته شد ، شما باید نقشه و قطب نما را از او بگیرید و عملیات را ادامه دهید . توجه ویژه ای به این امر داشته باشید كه كجا هستید و به سمت كجا می روید . جهت تعیین مسیر و حركت در مسیر هیچگاه بطور صد در صد به یك نفر اتكا و اعتماد نكنید . بطور مستمر و منظم تعیین موقعیت كنید .

همواره سعی كنید تا حداقل تعیین كنید كه چگونه موقعیت شما ارتباط دارد با :

● موقعیت واحدهای دشمن و منطقه كنترل شده
● موقعیت واحدهای خودی و منطقه كنترل آنها
● موقعیت منابع آبی منطقه ای ( این موضوع در صحراها مهم است )
● مناطقی كه پوشش خوب و اختفاء كاملی را ایجاد می كنند .

این اطلاعات به شما اجازه می دهند تا تصمیمات اطلاعاتی مناسبی بگیرید .

غلبه بر ترس و هراس

بزرگترین دشمن در شرایط سخت ترس و هراس می باشد . اگر كنترل نشود ، آنها می توانند توانایی شما را در اتخاذ تصمیم هوشمندانه نابود كنند . آنها سبب می شوند كه شما بر اساس احساسات و تصورات واهی خود نه عقل و منطق واكنش نشان دهید . آنها همچنین سبب اتلاف انرژی شما نیز می شوند و این اثرات روانی منفی به دنبال دارد .
آموزش های قبلی در زمینه بقاء و داشتن اعتماد به نفس شما را قادر می سازد بر ترس و هراس خود غلبه كنید .

تعمیر كردن

در ایالات متحده ما امكانات زیادی در دسترس داریم كه می توانند به نیازهای ما پاسخ دهند . بسیاری از این وسایل ارزان هستند و در زمان آسیب دیدن به راحتی قابل جایگزینی هستند . فرهنگ سهل الوصول بودن وسایل در دسترس سبب شده است كه به فكر تعمیر و بازسازی این وسایل نباشیم . این عدم تجربه در تعمیر وسایل می تواند دشمنی برای ما در شرایط سخت باشد . یاد بگیرید تا وسایل را تعمیر كنید . ابزاری را كه برای منظور خاصی طراحی شده است تهیه كنید و بررسی كنید و ببینید چه استفاده های دیگری می توان از این وسایل برد .
از وسایل طبیعی در اطراف خود برای رفع نیازهای مختلف استفاده كنید . مثلاً از سنگ برای استفاده به جای چكش . هر قدر كه كوله پشتی شما كامل باشد بعد از مدتی امكانات مـوجود در آن تمام می شود . در چنین زمانی شما باید از قدرت خلاقیت خود جهت رفع نیازهای خود بهره ببرید .

ارزش حیات

همه ما از كودكی همواره در ستیز جهت ادامه بقاء بوده ایم ، اما با زندگی راحت عادت كرده ایم . ما در حقیقت مخلوق آسایش و راحتی هستیم و از سختی و مشقت بیزاریم . حال وقتی كه ما با شرایط سخت مواجه می شویم با استرسهایش ، عدم آسایشش و مشقتهایش چگونه خواهد شد ؟ در این شرایط تجربه و دانش كسب شده از طرف شما و آموزشهایی كه در ارتش دیده اید به زنده مانده شما خیلی كمك می كند . سرسختی و عدم تسلیم شدن در مقابل مشكلات و موانع پیش رو به شما توانایی روانی و فیزیكی كافی را می دهد تا بر این مشكلات غلبه كنید .

عمل كردن مثل افراد بومی

افراد بومی و حیوانات منطقه نسبت به شرایط موجود خود را وفق داده اند . برای وفق پیدا كردن با محیط ، نگاه كنید كه بومیان منطقه چگونه روزانه در آنجا به سر می برند ؟ چه زمانی و چه چیـزی می خورند ؟ چه زمانـی ، از كجـا و چگونـه آن ها غذایشـان را به دست می آورند ؟ چه زمانی و از كجا آب می خورند ؟ چه زمانی آنها معمولاً می خوابند و چه زمانی بیدار می شوند ؟ این واكنــش ها برای كسی كه می خواهد در منطقـه فعالیت كند بسیار مهم می باشند .
نحـوه زندگی حیوانات منطقــه نیز می تواند نكـات آموزنـده ای بـرای فردی كه می خواهد در محل زنده بماند ارائه دهد . حیوانات نیز به آب ، غذا و سرپناه احتیاج دارند . با نگاه كردن به آنها می توان به منابع آب و غذا دسترسی پیدا كرد .

b75c8bcbdeb044a4962009304c7cf5fa

هشدار

حیوانات یك راهنمای قابل اعتماد به منابع آب و غذا نیستند . بسیاری از حیوانات گیاهانی را می خورند كه برای انسان سمی هستند .
این موضوع را به خاطر داشته باشید كه حیوانات می توانند وجود شما را برای دشمن آشكار كنند اگر در منطقه خودی قرار دارید ، یك راه كه توسط آن می توانید اطلاعات به دست آورید این است كه نسبت به ابزار آلات افراد بومی و نحوة تهیه آب و غذای آنها كنجكاوی نشان دهید . با مطالعه در مورد افراد منطقه شما یاد می گیرید كه چگونه به آنها احترام بگذارید ، دوستان خوبی پیدا كنید و از همه مهم تر این كه یاد بگیرید چگونه خود را با محیط اطراف تطبیق دهید و شانـس زندگی خود را افزایش دهید .

Navy_SEAL_Training_28629

به كمك ظرافت و هوشمندی خود زندگی كنید ، از هم اكنون مهارتهای كلیدی را یاد بگیرید

بدون یادگیری مهارتهای پایه ای ادامه حیات و مانور كردن در منطقه نبرد شانس شما را برای زنده ماندن در طی رزم در شرایط سخت بسیار كم خواهد بود .
این مهارتها را هم اكنون یاد بگیرید ، نه از زمانی كه با آنها مواجه می شوید یا در حال نبرد هستید . اینكه چگونه شما تصمیم می گیرید تا خودتان را قبل از اجرای عملیات تجهیز كنید ، بر زنده ماندن یا نمانــدن شما اثر مستقیــم دارد . شمـا نیاز دارید تا در مورد محیطی كه به آنجا می روید بدانید و باید مهارتهای پایه ای مورد استفاده در آن محیط را فرا بگیرید . مثلاً اگر قرار است كه به صحرا بروید ، شما نیاز دارید كه بدانید در صحرا چگونه آب پیدا كنید .

pao8_map_1931_military

نقشه و طرح برای زنده ماندن

یك نقشه و طرح تهیه كنید كه به شما كمك كند تا با دشمن مقابله كنید . در این طرح باید به غذا ، آب ، سرپناه ، آتش ، كمكهای اولیه . علامتهای قرار داده شده برای اعلام اهمیت چیزی توجه شود . مثلاً در هوای سرد شما باید آتش تهیه كنید ، سرپناهی آماده سازید تا از سرما و بارندگی و باد در امان باشید . تله گذاری كنید تا غذا تهیه كنید ، ابزاری داشته باشید تا به هواپیماهای خودی علامت بدهید و كمكهای اولیه داشته باشید تا سلامت باقی بمانید . اگر زخمی شدید كمكهای اولیه از اولویت بسیار بالایی برخوردار می شوند .

برای رسیدن به نیازهای فیزیكی فوری خود در ضمن تغییر شرایط باید طرح مورد استفاده برای زنده ماندن را تغییر دهید .

اگر تجربه های مفید در بهبود آموزش های زنده ماندن در  شرایط سخت  دارید در بخش دیدگاه‌ها با گیگ نیوز و سایر کاربران به اشتراک بگذارید.

برای دیدگاه ها کلیک کنید

جوابی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بالا