نظامی

زنده ماندن در شرایط سخت قسمت پنجم : سرپناه

سرپناه

يك سرپناه مي تواند شما را از نور خورشيد ، حشرات ، باد ، باران ، برف ، گرما و سرما و ديد دشمن حفظ كند . اين به شما احساس آرامش مي دهد . اين به شما كمك مي كند تا علاقه خود به زنده ماندن را حفظ كنيد .

در بعضي مناطق ، نياز شما به سرپناه از نياز شما به غذا و حتي نياز شما به آب نيز ضروري تر جلوه مي كند . براي مثال ، براي مدت زيادي در معرض سرما قرار گرفتن مي تواند سبب ضعف و ناتواني ( خستگي ) شما شود . يك فرد خسته ممكن است نگرش منفي پيدا كند و بدين ترتيب ميل خود را براي زنده ماندن از دست بدهد .

متداول ترين اشتباه در ساختن يك سرپناه ،‌بزرگ بودن آن است . سرپناه بايد تا حدي بزرگ باشد كه شما را حفظ كند. اين بايد همچنين به اندازه كافي كوچك باشد تا گرماي بدن شما را حفظ كند . مخصوصاً در آب و هواي سرد .

انتخاب محل تهيه سرپناه

وقتي كه شما در شرايط سخت قرار داريد كه در آن سرپناه از اولويت بالايي برخوردار است ، بايد هر چه سريعتر شروع به جستجوي محل تهيه سرپناه كنيد . در ضمن انجام اين كار همواره بايد به خاطر داشته باشيد كه چه چيزي احتياج داريد ؟ دونياز اصلي عبارتند از :

 • اين محل بايد حاوي موادي باشد كه شما براي تهيه نوع سرپناه مورد نيازتان به آنها احتياج داريد .
 • سرپناهي كه تهيه مي كنيد بايد به اندازه كافي بزرگ و تراز باشد تاشما راحت دراز بكشيد .

در ضمن اينكه به اين دو موضوع توجه داريد شما نبايد شرايط تاكتيكي و ايمني مورد نياز را فراموش كنيد . شما بايد همچنين توجه داشته باشيد كه آيا محل سرپناه :

 • پوشش كافي براي مخفي شدن از ديد دشمن را فراهم مي آورد .
 • راههاي فرار مناسبي در اطراف آن وجود دارد .
 • براي علامت دادن در صورت نياز مناسب است .
 • حفاظت لازم را در مقابل حيوانات وحشي و قلوه سنگها و كُنده درختان كه ممكن است بيافتند فراهم آورد .
 • دور از محل حشرات ، مارها و گياهان سمي باشد .

■ شما بايد همچنين مشكلاتي كه ممكن است در محيط شما بوجود آيند توجه كنيد . براي مثال :

 • از مناطق كوهستانـي كه احتمال ريزش بهمن يا قلوه سنگ وجود دارد اجتناب كنيد .
 • از مناطق نزديك آب كه پايين تر از سطح آب هستند اجتناب كنيد

در بعضي مناطق ، فصل سال اثر مهمي بر انتخاب محل سرپناه دارد . محل سرپناه ايده آل در زمستان و تابستان متفاوت است .

در ماههاي سرد زمستان طبيعتاً شما به دنبال سرپناهي هستيد كه شما را در مقابل سرما و باد حفظ كند ، اما منبعي براي سوخت و آب داشته باشد . در طي ماههاي گرم تابستان در همين منطقه شما احتياج به يك منبع آب داريد كه از دسترس حشرات دور باشد .

انواع سرپناه ها

در هنگام جستجوي محل سرپناه ، انواع سرپناه در دسترس را به خاطر داشته باشيد . با اين حال شما بايد همچنين به موارد زير توجه كيند :

 • چه مقدار زمان وانرژي براي ساختن سرپناه مورد نياز است ؟
 • آيا سرپناه به خوبي شما را از نور خورشيد ، باد ، باران و برف حفظ مي كند ؟
 • آيا شما ابزارهاي ساختن آن را در دسترس داريد ؟ اگر اين طور نيست ، آيا شما مي توانيد با مواد موجود در محل آن راتهيه كنيد ؟
 • آيا شما نوع و ميزان مواد مورد نياز براي ساختن سرپناه را داريد ؟

براي پاسخگويي به اين سؤالات شما نيازداريد تا بدانيد چگونه انواع سرپناه را بسازيد و چه موادي براي اين كار نياز داريد .

پانچو متصل شده

اين فقط يك مدت كوتاه و حداقل تجهيزات براي تهيه نياز دارد ( تصوير ۱-۵ ) شما يك پانچو ، ۲-۳ متر طناب يا طناب چتربازي ، ۳ تيرك چوبي ۳۰ سانتي و دو درخت يا دو قطب كه ۲-۳ متر از هم دور هستند احتياج داريد . قبل از انتخاب درختان شما محل آنها را بايد كنترل كنيد و مسير باد را چك كنيد . مطمئن شويد كه پشت سرپناه تهيه شده به باد باشد

fig5-1

براي تهيه پانچو متصل شده :

 • سرپوش پانچو را گره بزنيد . ريسمان مساوي را محكم بكشيد ، سرپوش پانچو را از درازا تا كنيد ، آن را براي سومين بار تا كنيد و نهايتاً آن را به ريسمان گره بزنيد .
 • طناب را از وسط ببُريد . در يك طرف بلند پانچو ، نصفه طناب را به مركز تنه درخت گره بزنيد و نيمه ديگر را به مركز تنه درخت ديگر گره بزنيد .
 • يك ناودان به هر طناب در فاصله ۵/۲ سانتيمتري درخت وصل كنيد تا زماني كه بارندگي مي شود آب باران از روي طنابها به پانچو نفوذ نكند . ريسمانهايي ( به طول حدوداً ۱۰ سانتيمتر ) به هر درخت به موازات لبه بالاي پانچو گره بزنيد تا آب بدون نفوذ به سرپناه به پايين برود .
 • طناب را به اندازة ارتفاع كمر به درختان ببنديد . با يك دور چرخاندن طناب دور درخت و دو گره نيم حلقه اي .
 • پانچو را باز كنيد و آن را به زمين وصل كنيد . با استفاده از دو جسم نوك تيز كه در زمين فرو مي روند .

اگر مي خواهيد از اين نوع سرپناه براي بيش از يك شب استفاده كنيد ، يا اينكه احتمال بارندگي مي رود ، يك پشتيباني كننده مركزي براي پانچو تهيه كنيد . اين پشتيباني را با يك طناب انجام دهيد . يك انتهاي طناب را به سرپوش پانچو و انتهاي ديگر را به يك شاخه ي آويزان و برآمده وصل كنيد . مطمئن شويد كه طناب شُل نباشد .

يك متد ديگر قرار دادن يك تكه چوب در زير وسط پانچو است . اين روش به هر حال ممكن است فضا و حركت شما را در محل محدود كند .

براي حفاظت در مقابل باد و باران ، مقداري بوته در كوله پشتي خود و يا تجهيزات ديگر را در كناره هاي پانچو قرار دهيد . براي جلوگيري از تقليل يافتن گرما توسط زمين ، تعدادي مواد عايق مانند برگ كاج يا ساير برگهاي درختان ديگر را در زير خود قرار دهيد .

نكته: در هنگام استراحت شما حداكثر ۸۰% گرماي بدن را به زمين مي دهيد .

جهت افزايش ميزان امنيت شما از ديد دشمن ، با انجام دو تغيير نيمرخ سرپناه را پايين بياوريد . اول ، طناب هاي پشتيباني كننده را براي محكم شدن به ارتفاعي در اندازه زانوها وصل كنيد ( نه به اندازه كمر ) از دو تكه چوب نيز مي توان استفاده كرد كه به اندازه زانوها باشد . دوم ، پانچو را روي زمين زاويه بدهيد و آن را با اشياء نوك تيز محكم كنيد.

چادر پانچويي

اين چادر ( تصوير ۲-۵ ) يك نيمرخ كوتاهي ايجاد مي كند . اين همچنين شما را از دو طرف محافظت مي كند . با اين حال اين فضا و منطقه ديد كمتري فراهم مي آورد و زمان واكنش شما به دشمن را افزايش مي دهد . براي تهيه اين چادر شما به يك پانچو ، دو طناب ۵/۱-۵/۲ متري ، ۶ ميخ نوك تيز ۳۰ سامتيمتري و دو درخت ۲-۳ متري نياز داريد .

fig5-2

براي تهيه اين چادر :

 • سرپوش پانچو را مانند قبل گره بزنيد .
 • يك طناب ۵/۱-۵/۲ متري را به انتهاي هر طرف پانچو گره بزنيد .
 • طرف ديگر اين طنابها را به دو درخت ديگر در ارتفاعي به اندازه زانوها گره بزنيد و پانچو را محكم بكشيد .
 • يك طرف پانچو را پايين بكشيد و آن را به زمين محكم كنيد .
 • همين كار را براي طرف ديگر انجام دهيد .

اگر نيازمند پشتيباني مياني هستيد ، همان متد را كه قبلاً براي پانچو متصل شده استفاده كرديد ،‌ استفاده كنيد . پشتيباني مركزي ديگر يك چهارچوب A مانند در خارج اما بالاي مركز چادر است كه در آنجا قرار مي گيرد ( تصوير ۳-۵ ) . از دو تكه چوب ۹۰-۱۲۰ سانتيمتري استفاده كنيد كه يكي از آنها انتهايي چنگكي شكل داشته باشد تا فرم A مانند بگيرد . پانچو را به شكل A مانند گره بزنيد تا مركز چادر را پشتيباني كند .

fig5-3

چادر سرخپوستي سه پايه

اگر شما چتـر مخصوص چتربازي و سه تكه چوب داريد و شرايط تاكتيكي اجازه مي دهد ، يك چادر سرخپوستي درست كنيد . تهيه اين چادر بسيار ساده بوده و وقت كمي تلف مي شود . اين انسان را به خوبي محافظت مي كند و به عنوان وسيله علامت دهي بوسيله ميزان كمي نور از يك آتش يا شمع عمل مي كند . اين به اندازه كافي بزرگ است تا چندين نفر همراه با تجهيزاتشان را در خود جا دهد و اجازه طبخ غذا ، خواب و ذخيره مواد سوختي را مي دهد .

شما براي تهيه اين چادر مي توانيد از بخشي يا تمامي چترهاي اصل يا ذخيره افراد استفاده كنيد . اگر از يك چتر انفرادي استاندارد استفاده مي كنيد ، شما نيازمند ۳ چوب ۵/۳-۵/۴ متري به قطر تقريبي ۵ سانتيمتر هستيد .

براي تهيه چادر ( تصوير ۴-۵ ) شما بايد :

 • چوبها را روي زمين بگذاريد و همگي را در يك نقطه به همديگر وصل كنيد .
 • سپس اين شكل را بلند كنيد و چوبها را از هم باز كنيد تا يك سه پايه درست كنيد .
 • براي پشتيباني بيشتر پايه هاي اضافي مقابل سه پايه قرار دهيد . ۵-۶ پايه اضافي به خوبي كار مي كند ، اما آنها را به سه پايه وصل نكنيد .
 • باد را تعيين مسير كنيد و ورودي چادر را در زاويه ۹۰ درجه يا بيشتر نسبت به وزش باد قرار دهيد .
 • چتر را روي بخش خارجي سه پايه پهن كنيد و حلقه ي نايلوني موجود در آن را در مقابل سه پايه قرار دهيد .
 • حلقه را روي قسمت بالايي پايه ها قرار دهيد . سپس پايه را در مقابل سه پايه قرار دهيد . بدين ترتيب نوك كانوپي درهمان ارتفاعي قرار مي گيرد كه محل اتصال سه پايه قرار دارد .
 • كانوپي دور يك طرف سه پايه بپيچيد . كانوپي بايد داراي ضخامت دو لايه باشد . در ضمن كه شما آن را اطراف كل چتر مي پيچيد . شما نياز داريد كه فقط كانوپي را دور نيمي از سه پايه بپيچيد و قسمت باقي مانده كانوپي در مسير مخالف خود به خود دور سه پايه مي پيچد .
 • ورودي چادر را با پيچيدن لبه هاي تا شده كانوپي در اطراف دو پايه ثابت تهيه كنيد . سپس شما مي توانيد با كنار هم قرار دادن پايه ها ورودي چادر را ببنديد .
 • يك كانوپي اضافي زير پايه هاي چادر و داخل قرار دهيد تا يك كف براي سرپناه خود تهيه كنيد .
 • يك سوراخ ۳۰-۵۰ سانتيمتري در بالاي چادر باقي بگذاريد اگر مي خواهيد كه داخل چادر آتش درست كنيد .

fig5-4

چادر سرخپوستي يك پايه

براي تهيه اين چادر شما نيازمند كانوپي ، ميخ ، يك پايه مياني و حلقه و داخلي و سوزن هستيد و طنابهاي آويزان در پايين كانوپي را به اندازه ۴۰-۴۵ سانتيمتري ببُريد .

جهت تهيه اين چادر ( تصوير ۵-۵ ) :

 • يك محل را براي سرپناه انتخاب كنيد و يك دايره به قطر حدود ۴ متر روي زمين بكشيد .
 • ميخها را در زمين فرو كنيد ، با استفاده از ريسمانهايي كه در طرف پايين قرار دارند .
 • بعد از قرار دادن ميخ ها اولين طناب را محكم به ميخ ببنديد .
 • مواد چتربازي را به سمت طناب بعدي بكِشيد ، يك ميخ روي طناب كشيده شده بزنيد و آن را با گره محكم كنيد .
 • اين كار را ادامه دهيد تا همه طنابها گره زده شوند .
 • بالاي مواد چتربازي را به پايه مركزي با طناب كه بُريده ايد بطور شُل وصل كنيد و نقطه اي را كه در آن مواد چتربازي در زماني كه پايه مركزي برافراشته است بايد كشيده شده باشند تعيين كنيد .
 • سپس مواد را محكم به پايه وصل كنيد .
 • با استفاده از طناب آويزان ( يا حلقه داخلي ) ، داخل كانوپي را به همديگر بدوزيد و ۱-۲/۱ متر از آن را براي تهيه درب آزاد بگذاريد .

fig5-5

چادر سرخپوستي بدون پايه

براي تهيه آن از همان وسايل استفاده مي كنيد كه در بالا استفاده شد به جز پايه مركزي .

براي ساختن اين چادر ( تصوير ۶-۵ ) ؛

 • يك طناب به بالاي كانوپي چتربازي گره بزنيد .
 • طناب را روي شاخه ي درخت بيندازيد و آن را به تنه درخت گره بزنيد .
 • از طرف مخالف درب چادر شروع كنيد و ميخ هاي چادر را در دايره اي به قطر ۵/۳-۵/۴ متر به زمين بكوبيد .
 • اولين ميخ را به طرف پايين باند متصل به كانوپي چتربازي وصل كنيد .
 • سپس كوبيدن ميخ ها و گره زدن طنابها به آنها را ادامه دهيد .
 • بعد از محكم شدن ميخ ها ، طناب گره خوده به بدنه درخت را باز كنيد و با كشيدن اين طناب چادر را محكم كنيد و سپس دوباره طناب را به بدنه درخت وصل گره بزنيد.

fig5-6

سرپناه يك نفره

يك سرپناه يك نفره كه شما مي توانيد به سادگي بسازيد ، نيازمند يك چتر و يك درخت و سه پايه است . يك پايه بايد حدود ۵/۴ متر و دو پايه ديگر بايد حدود ۳ متر بلند باشند .

براي تهيه اين سرپناه ( تصوير ۷-۵ ) :

 • پايه ۵/۴ متري را در ارتفاعي به اندازه كمر به درخت محكم كنيد .
 • دو پايه ۳ متري ديگر را روي زمين در دو طرف و در همان جهت پايه ۵/۴ متري قرار دهيد .
 • كانوپي جمع شده را روي پايه ۵/۴ متري قرار دهيد .
 • بخشهاي اضافي كانوپي را زير پايه هاي ۳ متري تو بزنيد و سپس آن ها را باز كنيد تا به عنوان كف محل آنجا را بپوشاند.
 • مابين دو پايه ۳ متري فاصله بيندازيد و آنها را در زمين محكم كنيد ( درب قسمت ورودي سرپناه ) تا به طرف داخل ليز نخورند .
 • از باقي مانده كانوپي چتربازي براي پوشاندن ورودي استفاده كنيد .

fig5-7

لباس چتربازي اين سرپناه را نسبت به باد مقاوم مي كند و اين سرپناه به اندازه كافي كوچك است تا گرم شود . يك شمع مي تواند دماي داخل سرپناه را مطلوب سازد . با اين حال اين سرپناه نسبت به برف نامقاوم است و حتي با يك بارش برف سبك فرو مي ريزد .

نَنــــو

شما مي توانيد با استفاده از ۶-۸ عدد كانوپي چتربازي و ۲ درخت به فاصله ي ۵/۴ متر از همديگر يك ننو بسازيد ( تصوير ۸-۵ ) .

۲ـ از يك طرف شروع كنيد ، دو تا بزنيد و يك قسمت از ۶ قسمت بُريده شده را در عرض قرار دهيد و آن رابه صورت سه لايه كنيد

۱ـ چتر را پهن كنيد و از آن ۶ قسمت جدا كنيد .

طناب سايبان ، ميله هاي پهن كننده

۳ـ ننو را مابين دودرخت قرار دهيد . به طوري كه بخش پايين آن پايين تر از قسمت بالا باشد . يك ميله پهن كننده بين طنابها در قسمت بالا قرار دهيد . يك طناب براي سايبان مابين دو درخت قرار دهيد .

ميله هاي تثبيت كننده

۴ـ سه قسمت بُريده شده از چتر را روي طناب سايبان بيندازيد و ۶ قسمت بُريده شده قبل را در سرپناه بيندازيد . شاخه هاي برآمده درخت را زير ميله پهن كننده قرار دهيد تا سرپناه محكم شود .

fig5-8

سرپناه متصل شده به زمين

اگر شما در محلي جنگلي باشيد و مــواد طبيعـي كافـي در دسترستان باشد ، شما مي توانيد اين نوع سرپناه را با كمك يك چاقوي ساده تهيه كنيد . تهيه اين نوع سرپناه نسبت به ساير انواع سرپناه وقت بيشتري مي برد ، اما اين نوع سرپناه به خوبي از شما محافظت مي كند .

شما دو درخت كه حدود ۲ متر از هم فاصله دارند پيدا كنيد ؛ يك پايه ۲ متري به قطر ۵/۲ سانتيمتر ؛ ۵-۸ پايه حدوداً ۳ متري با قطر ۵/۲ سانتيمتر براي شعاع نور خورشيد ، طناب براي محكم كردن پشتيباني افقي از درختان و ساير پايه ها يا گياه پيچك و شاخه مو براي شبكه شبكه كردن اشعه نور خورشيد .

fig5-9

براي تهيه اين نوع سرپناه :

 • پايه ۲ متري را به ۲ درخت در ارتفاعي به اندازه كمر گره بزنيد . اين پشتيباني كننده افقي است . اگر درخت در دسترس نباشد ، يك پايه ۲Υ شكل يا دو سه پايه استفاده كنيد .
 • يك انتهاي ستونهاي ۳ متري را روي يك طرف پشتيباني افقي قرار دهيد . مانند تمامي سرپناه هاي مشابه مطمئن شويد كه بخش عقب اين سرپناه به سمت باد باشد .
 • بصورت ضربدري پيچك ها يا نهال هاي نو را از پايه هاي ۳ متري عبور دهيد .
 • چهارچوب سرپناه را با بوته ، برگ ، برگ كاج يا علف به شروع كردن از انتهاي سرپناه بپوشانيد .

براي تهيه تختخواب در سرپناه از برگ ، برگ كاج و بوته استفاده كنيد .

در هنگــام سرما با تهيه يك ديوار باز تابنــده آتش درون سرپنـاه را راحت سازيد . ( تصوير ۹-۵ ) . براي پشتيبانــي از ديوار ۴ تكه چوب ۵/۱ متري ذر داخل زمين فرو كنيد . كُنده هاي سبز را روي يكديگر مابين چوبهاي پشتيباني كننده قرار دهيد . دو رديف كُنده تهيه كنيد تا يك فضاي داخلي درون ديوار ايجاد كنيد كه شما مي توانيد با نخاله پر كنيد . اين دو جداره شدن نه تنها ديوار را محكم مي كند بلكه آن را نسبت به گرما محافظت مي كند . بالاي كُنده هاي پشتيباني كننده را طوري محكم كنيد كه كُنده هاي سبز و نخاله ها در محل خود ثابت بمانند .

با مقداري تلاش شما مي توانيد يك بند را براي خشك كردن لباس ها نيز تهيه كنيد . تعدادي پايه با قطر ۲ سانتيمتر ببُريد ( طول بستگي دارد به فاصله مابين پشتيباني كننده افقي بالاي سرپناه و قسمت بالاي ديوار منعكس كنندة آتش ) . يك انتهاي ستون را به پشتيباني كننده و انتهاي ديگر آن را به قسمت بالاي ديوار ببنديد . آن را به تكه چوبهاي كوچكتر موجود در اين فاصله محكم كنيد . حالا شما يك محل براي خشك كردن لباس ، گوشت يا ماهي داريد .

در باتلاق ها هر جايي كه زمين مرطوبي دارد ، تختخواب شما را از آب محافظـت مي كند ( تصوير ۱۰-۵ ) . وقتي كه چنين محلهايي را انتخاب مي كنيد ، به آب و هوا ، باد ، شرايط و مواد موجود توجه كنيد .

fig5-10

براي تهيه يك تخت مورد استفاده در مناطق باتلاقي :

دنبال محلي بگرديد كه چهار درخت بصورت متقابل نسبت به همديگر قرار گرفته باشند ، يا ۴ شاخه ببُريد ( ترجيحاً خيزران ) و آنها را محكم در زمين فرو كنيد تا بصورت مستطيل درآيند . آنها بايد به اندازه كافي دور باشند و محكم باشند كه بتوانند وزن شما را تحمل كنند .

 • دو تكه چوب به اندازه عرض مستطيل ببُريد ، آنها نيز بايد به اندازه كافي محكم باشد كه وزن شما را تحمل كنند .
 • اين دو تكه چوب را به درختان محكم كنيد . مطمئن شويد كه آنها به اندازه كافي از سطح زمين بالا هستند كه در صورت بالا آمدن آب به آنها نفوذ نكند .
 • چوبهايي به اندازه قبل ببُريد و آنها را موازي با دو چوب قبلي قرار دهيد و محكم كنيد .
 • با قرار دادن برگ يا علف ، سطح تختخواب را نرم كنيد و بپوشانيد .
 • يك بالشتك آتش با استفاده از خاك رُس ، لجن يا گِل در يك طرف تختخواب تهيه كنيد و اجازه دهيد تا خشك شود.

سرپناه ديگري كه شما را بالا و خارج از زمين مرطوب قرار مي دهد ، از شكل مستطيلي مشابه تختخواب باتلاق بهره مي برد .

سرپناه هاي طبيعي

تشكيلات طبيعي را كه براي شما سرپناه فراهم مي آورد ناديده نگيريد . مثلاً غارها ، صخره ها ، شكاف ها ، بوته ها ، گودال هاي كوچك ، صخره هاي بزرگ در طرف پشت به باد تپه ها ، درختــان بلند با شاخه هاي از پايين آويزان شده ، يك درخت افتاده با شاخه هاي ضخيم . به هر حال در هنگام انتخاب يك سرپناه طبيعي :

 • از انتخاب زمين هاي پست مثل مسيل ها ، دره هاي باريك يا بستر نهرها اجتناب كنيد . اين مناطق در هنگام شب نسبت به ساير مناطق اطراف خود سردتر مي شوند و همچنين حشرات بيشتري در آنجا هستند .
 • وجود مارهاي سمي ، عقرب ،‌ عنكبوتهاي سمي و مورچه را در محل چك كنيد .
 • مراقب شاخه هاي درختان ، سنگها ، نارگيل يا ساير روييدني هاي طبيعي كه ممكن است روي سرپناه سقوط كنند باشيد .

آلونــك

براي داشتن سرپناهي گرم و راحت براي ساخت اين سرپناه بهترين است . وقتي كه سرپناه براي زنده ماندن ضروري مي شود ، اين سرپناه را بسازيد .( براي تهيه يك آلونك ( تصوير ۱۱-۵ )

 • براي تهيه اين نوع سرپناه يك سه پايه با دو پايه كوتاه و يك پايه نوك تيز بسازيد و يا يك انتهاي پايه بلند و نوك تيز را روي يك پايه محكم و قوي قرار دهيد .
 • با استفاده از روش سه پايه نوك تيز را محكم كنيد يا بوسيله متصل كردن آن به يك درخت در ارتفاعي به اندازه كمر آن را محكم كنيد .
 • تكه چوبهاي بلندي به دو طرف پايه نوك تيز تكيه دهيد تا يك شكل مثلثي در آوريد . مطمئن شويد كه اين مثلث به اندازه كافي عريض باشد تا بدن شما را در خود جاي دهد و به اندازه كافي شيبدار است كه نم و باران را به پايين هدايت كند .
 • تكه چوبهاي سبكتري بطور برعكس با زاويه ۹۰ درجه روي تكه چوبهاي قبلي روي سه پايه قرار دهيد . اينها كار شبكه را مي كنند كه موادي مانند علفها و برگها را از افتادن از روي سه پايه نگه مي دارد .
 • نخاله هايي سبك ، خشك و نرم روي اين شبكه بريزيد تا زماني كه مواد يك متر عمق پيدا كنند . هر چه عمق بيشتر باشد بهتر است .
 • يك لايه ۳۰ سانتيمتري عايق در داخل سرپناه تهيه كنيد .
 • درب ورودي سرپناه ، مواد عايقي كه مي توانند به شما بچسبند قرار دهيد .
 • به عنوان مرحله نهايي تهيه سرپناه ، مقداري شاخه بر روي لايه نخاله ها قرار دهيد تا در هنگام وقوع طوفان مواد عايق پخش نشوند .

fig5-11

سرپناه چاله درختي برفي

اگر شما در يك منطقه سرد و برفي هستيد كه درختان هميشه سبز هستند و ابزار حفر زمين نيز داريد ، شما مي توانيد سرپناه چاله درختي برفي بسازيد ( تصوير ۱۲-۵ ) .

شاخه هاي هميشه سبز

برف سفت شده

برف سفت شده

سطح زمين

شاخه هاي هميشه سبز

fig5-12

براي تهيه اين نوع سرپناه :

 • يك درخت با شاخه هاي پر پيدا كنيد كه پوشش خوبي بالاي سر شما ايجاد كند .
 • برف اطراف تنه درخت را بكَنيد تا به عمق و قطري دلخواه برسيد يا به زمين برسيد .
 • برف اطراف و بالاي چاله را با بيل بكوبيد تا محكم شود .
 • ساير شاخه هاي هميشه سبز را پيدا كنيد و ببُريد . آنها را روي چاله بگذاريد تا پوشش اضافي بالاي سر برداشته شود. براي عايق كاري مقداري از آنها را كف چاله بريزيد .

براي اطلاعات بيشر در مورد شرايط برفي و پناهگاههاي مربوطه به فصل ۱۵ مراجعه كنيد .

سرپناه ماسه اي

اين سرپناه شما را از خورشيد ، باد ، باران و گرما محافظت مي كند . تهيه اين سرپناه با استفاده از مواد طبيعي موجود بسيار ساده است .

براي تهيه اين نوع سرپناه ( تصوير ۱۳-۵ ) :

 • يك تكه چوب يا موادي مشابه پيدا كنيد تا به عنوان محافظت كننده و وسيله ي حفر چاله استفاده شود .
 • يك محل كه بالاي سطح آب است پيدا كنيد و علامت بزنيد .
 • يك خندق در مسير جنوب به شمال حفر كنيد تا حداقل نور خورشيد به آن بتابد . اندازه طول و عرض چاله بايد به قدري باشد كه بتوانيد به راحتي در آن دراز بكشيد .
 • در سه طرف خندق خاك را تپه كنيد . هر قدر تپه بلندتر باشد فضاي بيشتري داخل سرپناه است .
 • تكه چوب تهيه شده را روي چاله بگذاريد تا سقف آن درست شود .
 • با حفر كردن بيشتر شن هاي موجود در جلوي درب ورودي سرپناه را بزرگ كنيد .
 • با استفاده از علف يا برگ يك تختخواب داخل سرپناه درست كنيد .

fig5-13

سرپناه هاي صحرايي

در سرزمين هاي خشك بايد به زمان ، انرژي و مواد مورد نياز براي تهيه سرپناه توجه كرد .اگر وسايلي مثل پانچو ، برزنت يا چتر داريد مي توانيد از آنها همواره با عوارض طبيعي مانند سنگ ، تپه هاي شني يا گودي مابين ماسه ها يا صخره ها براي تهيه سرپناه استفاده كنيد .

استفاده از بيرون سنگها :

 • انتهاي پانچوي خود را به لبه بيرون سنگ متصل كنيد .
 • انتهاي ديگر را نيز بكِشيد ومتصل كنيد . بدين ترتيب بهترين سايه ممكن است ايجاد شود.

در يك منطقه شني :

 • يك تپه شني درست كنيد يا از يك طرف تَل ماسه براي يك طرف سرپناه استفاده كنيد .
 • انتهاي ديگر وسيله مورد استفاده براي ايجاد سايه را به بالاي تپه با استفاده از شن يا وزنه اي متصل كنيد .

با كشيدن آن وسيله بهترين سايه ممكن ايجاد مي شود .

نكته : اگر به اندازه كافي وسيله داريد ، آن را از وسط تا كنيد و يك هواكش ۳۰-۴۰ سانتيمتري درست كنيد و اين هواكش دماي زير سرپناه را كاهش مي دهد .

يك پناهگاه زيرزميني ( تصوير ۱۴-۵ ) مي تواند دماي نيم روز را ۱۶-۲۲ سانتيگراد كاهش دهد . البته تهيه اين نوع سرپناه نيازمند انرژي و زمان بيشتري دارد . به علت اينكه تلاش فيزيكي سبب عرق كردن مي شود ، آب زيادي از دست مي رود . بنابراين بايد اين كار را قبل از گرماي روز انجام داد .

آسترپانچو

حفره حفرشده ۴۵-۶۰ ساتني متري

پانچو

تكيه گاه شني

هواكش ۴۵-۳۰ سانتي متري

fig5-14

براي ساختن اين سرپناه :

 • يك شيار مابين تَل ماســه ها يا صخره ها پيدا كنيد . در صورت نياز يك خندق به عمق ۴۵-۶۰ سانتيمتر و طول و عرض كافي براي دراز كشيدن حفر كنيد .
 • شن هايي كه شما از خندق خارج مي كنيد به صورت يك تپه اطراف سه طرف خود قرار دهيد .

انتهاي باز خندق را بيشتر بكَنيد تا ورود و خروج به سرپناه راحتتر شود .

 • خندق را با مواد در دسترس خود بپوشانيد .
 • مواد را با استفاده از شن ، سنگ يا ساير مواد سنگين محكم كنيد .

اگر شما مواد زيادي در اختيار داريد مي توانيد دماي داخل سرپناه را با محكم كردن مواد به اندازه ۳۰-۴۰ سانتيمتر بالاي پوشش محكم كنيد . اين قرار دادن مواد اضافي دماي خندق را ۱۱-۲۲ درجه كاهش مي دهد .

نوع ديگري از سرپناه زيرزميني شبيه اين سرپناه مي باشد ، جز اينكه تمامي اطراف آن بادگير مي باشد . براي حداكثر محافظت . حداقل شما به دو لايه چتر نياز داريد ( تصوير ۱۵-۵ ) . سفيد بهترين رنگ براي انعكاس دادن گرما است ؛ رنگ مواد داخل سرپناه بايد تيره تر باشد.

۳۰-۴۵ سانتيمتر مابين لايه ها

۴۰ سانتيمتر بالا يا زيرسطح زمين

fig5-15

 

زنده ماندن در شرایط سخت قسمت اول : اقدامات بقا

زنده ماندن در شرایط سخت قسمت دوم : روانشناسی بقا

زنده ماندن در شرایط سخت قسمت سوم : طرح ريزي براي شرايط سخت و كيتهاي مورد استفاده در شرايط سخت

زنده ماندن در شرایط سخت قسمت چهارم : بنیان پزشکی زندگی در شرایط سخت

برای دیدگاه ها کلیک کنید

جوابی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بالا