نظامی

زنده ماندن در شرایط سخت قسمت هشتم : تهیه غذا – بخش اول

تهيه غذا
بعد از آب ، مهمترين نياز انسان غذا است . در هنگام قرار گرفتن در شرايط سخت ذهن انسان به طور اتوماتيــك وار به سمت نحوه تهيــه غذا متمركــز مي شود . افرادي كه در شرايط سخت زندگي مي كنند بايد به خاطر داشته باشند كه سه نياز ضروري زنده ماندن ـ آب ، غذا و سرپناه ـ بر اساس شرايطي كه در آن قرار مي گيرند اولويت بندي مي شود. اين اولويت بندي بايد به موقع و دقيق باشد . در بعضي شرايط نياز به فراهم آوردن سرپناه از دو نياز ديگر (آب و غذا ) مهمتر جلوه مي كند.

غذاي حيواني

به جز در مواردي كه شما شانس زيادي براي شكار حيوانات بزرگ داريد همواره به دنبال شكار حيوانات كوچكتر باشيد ، زيرا شكار آنها راحت تر مي باشد و آماده سازي آنها براي خوردن نيز ساده تر است . شما نيازي نداريد كه تمامي گونه هاي حيواني قابل خوردن را بشناسيد . عدة كمي از حيوانات سمي هستند و ليست خيلي كمي دارند . چيزي كه مهم است اين است كه عادات و خصوصيات حيوانات را بشناسيم . براي مثال ، حيواناتي كه بهترين انتخاب براي شكار شدن هستند . آنهايي هستند كه در مسير ثابتي نوسان مي كنند و پاتوق و آشيانه معيني دارند ، آنهايي كه چراگاههاي ثابتي دارند و آنهايي كه براي رفتن از محلي به محل ديگر مسير ثابتي را مي گذرانند . حيوانات بزرگتر و گله اي مثل گوزن شمالي يا بوفالو ، در منطقه وسيعي پخش مي شوند و به دام انداختن آنها بسيار مشكل است . همچنين شما بايد نوع غذايي كه گونه خاصي مي خورد را بشناسيد .
شمـــا مي توانيد با استثناءهـاي كمي ، هر چيزي را كه شنا مي كند ، راه مي رود ، مي خزد يا پرواز مي كند بخوريد . اولين موضوع اين است كه شما بايد بر تنفر ذاتي خود نسبت به نوعي خاص غذا دست بكشيد . اين ثابت شده است كه كسي كه گرسنه است براي رفع گرسنگي به خوردن هر چيزي متوسل مي شود . فردي كه از يك غذا به سبب بهداشتي نبودن يا تعصب فردي خود چشم مي پوشد ، يا به علت بي اشتهايي چشم مي پوشد زنده ماندن خود را به خطر انداخته است . هر چند ابتدائاً اين سخت به نظر مي رسد ، فرد بايد هر چيزي را كه به دستش مي رسد بخورد تا زنده بماند.

حشرات
بيشترين نوع حيوانات زنده روي زمين را حشرات تشكيل مي دهند ، آنها به راحتي قابل شكار شــدن هستند . حشرات ۶۵-۸۰ % پروتئين دارند و اين در حالي است كه گاو ۲۰ % پروتئين دارد . اين حقيقت سبب مي شود كه حشرات را به عنوان يك منبع با ارزش غذايي به حساب آورد . حشرات شامل تمامي حشرات بالغي هستند كه نيش مي زنند يا گاز مي گيرند ، مودار هستند يا بي مو و رنگي و كرمها و حشراتي هستند كه بوي مشمئز كننده اي دارند . از اين نوع حشرات بايد اجتناب كرد . همچنيــن بايد از حشراتي كه ناقل بيماري هستند مثل كنه ها ، ساس ها ، كك ها و پشه ها بايد اجتناب كرد .
ريشه كُنده هاي به زمين افتاده مكانهاي بسيار مناسبي براي جستجوي حشرات مثل مورچه ها ، موريانه ها ، سوسك ها و كرم حشرات هستند . لانه حشرات در رو يا زير زمين را فراموش نكنيد . مناطـــق علفزار مناطــق خوبي براي جستجــو هستند زيرا حشرات به راحتي ديده مي شوند . سنگها ، تخته ها يا ساير مواد كه روي زمين هستند محلهاي خوبي براي آشيانه حشرات فراهم مي آورند . اين محلها را بگرديد . لارو حشرات نيز قابل خوردن هستند . حشرات مانند موريانه ها و ملخ ها كه داراي پوسته محكمي هستند انگل دارند . قبل از خوردن آنها را بپزيد . بالها و پاهاي خاردار آنها را قبل از خوردن بچينيد . شما مي توانيد بيشتر حشرات را خام خام بخوريد . مزه حشرات نيز در يك گونه با گونه ديگر متفاوت است . نوزاد حشرات بي مزه هستند ، در حالي كه بعضي از انواع مورچه ها عسل در بدن خود ذخيره مي كنند و اين سبب مي شود كه شيرين مزه شوند . شما مي توانيد مجموعه اي از حشرات را در يك خمير خرد كنيد و با هم مخلوط كنيد . شما مي توانيد آنها را با گياهان خوراكي مخلوط كنيد . براي خوشمزه شدن آنها مي توانيد آنها را بپزيد .

كرم ها
كرم ها يك منبع پروتئين ويژه هستند . براي جستجوي كرم ها زمين هاي مرطوب را حفر كنيد يا روي زميــن بعد از بارش باران به دنبال آنها بگرديد . بعد از گرفتن كرم ها آنها را درون آب تميز براي مدتي بيندازيد . كرم ها بطور طبيعي خودشان را مي شويند و بعداز تميز شدن آنها را مي توانيد به طور خام بخوريد .

سخت پوستان
ميگوي آب شيرين در اندازه هاي مختلفي از ۲۵/۰ سانتيمترتا ۵/۲ سانتيمتري يافت مي شود . آنها كلوني هاي بزرگي در زير جلبكهاي شناور يا در لجن ته حوض ها و خليج ها توليد مي كنند .
آنها خانواده خرچنگ هاي دراز دريايي و خرچنگ پهن مي باشند . شما مي توانيد آنها را با كمك اسكلت خارجي و ۵ جفت پا كه جفت پاي جلويي داراي انبرك هاي بزرگي است تشخيص دهيد . آنها در شب فعال هستند اما شما مي توانيد آنها را در روز نيز با جستجو كردن زير سنگ هاي اطراف رودخانه ها پيدا كنيد . شما مي توانيد آنها را با جستجو كردن در ميان لجن هاي شل نزديك بخش دود شكل مانند سوراخ هاي لانه هاي آنها پيدا كنيد . شما مي توانيد با بستن يك طعمــه ( دل و جگر يا ساير ارگانهاي داخلي ) به انتهاي يك نخ نايلوني آنها را شكار كنيد . بعد از آنكه شكار طعمه را گرفت نخ را به سمت ساحل بكشيد قبل از آنكه حيوان بتواند خود را رها كند .
شما مي توانيد خرچنگ هاي دراز و گرد را از لبه سطح آب تاعمق ۱۰ متري پيدا كنيد . ميگوها ممكن است در شب جلوي نور بيايند و شما مي توانيد با نور آنها را بالا بكشيد . شما مي توانيد خرچنگها را با قلاب يا طعمه شكار كنيد . خرچنگ هاي دراز و پهن شب كور هستند و راحت تر در شب شكــار مي شوند .

نرم تنان
اين گروه شامل اختاپوس و صدفهاي آب شور و شيرين مثل حلزونها ، صدف هاي سياه ، دو كفه اي ها ، كشتي چسب ها ، صدف هاي حلزوني و ستــاره هاي دريايي مي شود . ( تصوير ۱-۸ ) شما مي توانيد دوكفه اي هايي شبيه صدف آب يرين و حلزون درياي را در سراسر جهان در زير تمامي آبها پيدا كنيد.

صدف حلزوني
اورچين
حلزون
صدف سياه
صدف اويستر
ماهي مركب
كشتي چسب ها
خيار دريايي
هشت پا
ليمپت
صدف دو كفه اي

تصوير 1-8 . نرم تنان خوراكي

تصوير ۱-۸ . نرم تنان خوراكي

حلزون هاي رودخانه اي يا كشتي چسب هاي آب شيرين در رودخانه ها و نهرها و خليج هاي موجود در جنگلهاي كاجي جنوب يافت مي شود . اين حلزون ها ممكن است مدادي شكل يا مدور باشند .
در آبهاي شيرين ، در بخشهاي كم عمق ، مخصوصاً در جاهايي كه شني يا لجني است به دنبال نرم تنان بگرديد . دنبال رده هاي نازكي كه از آبها بر روي لجن ها باقي مي مانند يا سوراخهاي بيضوي شكلي كه از كفه ي دوكفه اي ها باقي مي ماند بگرديد .
در نزديكي دريا ، داخل حوضچــه هاي باقي مانده از جــزر و مد و سنگهاي مرطوب دنبال نرم تنان بگرديد .
صخره هاي كنار ساحل يا امتدادهايي مانند تپه هاي دريايي كه به سمت مناطق عميق كشيده شده اند ، اغلب مقدار زيادي نرم تن در خود دارند . حلزون ها و ليسه ها كه به سنگ ها مي چسبند و جلبك ها از قسمت پايين آب به بالا حركت مي كنند و اين يك علامت وجود آنها است .
نرم تنان اغلب كلوني هاي متراكمي در داخل حوضچه هاي سنگي ، روي كُنده ها يا كف آب ايجاد مي كنند .

هشــــــدار
نرم تنان در مناطق استوايي در طي تابستان ممكن است سمي باشند .
نرم تنان صدف دار را حرارت دهيد ، بجوشانيد و يا صدف آنها را بشكنيد . آنها همراه با سبزيجات و سيب زميني خورشت خوشمزه اي مي شوند .

هشــــــدار
صدف هايي را كه در زير آب صدف آنها باز شده است را نخوريد

ماهــــــي
ماهي ها منبع پروتئين و چربي خوبي هستند . آنها فوايد ويژه اي براي فردي كه در شرايط سخت زندگي مي كند ، دارند . آنها از پستانداران وحشــي قابل دستـرس تر بوده و شكار آنها راحت تر مي باشد . براي موفقيت در صيد ماهي بايد عادتهاي آنها را بدانيم . مثلاً ماهيها قبل از وقوع طوفان ميل زيادي به خوردن دارند ، اما بعــد از طوفــان كه آب گِل آلود است ، ميل به خوردن غذا در ماهي ها كم مي شود . شب هنگام نور ، ماهيها را به سمت خود جذب مي كند . وقتي كه جريان سريعي از آب وجود دارد ماهيها به سمت بخشهاي راكد آب مانند نزديك سنگ ها پناه مي برند . ماهيها اغلب در حوضچه هاي عميق زير شاخه هاي آويزان شدة درختها ،‌ زير شاخ و برگ ، كُنده ها و يا هر چيزي كه سايه ايجاد كند جمع مي شوند .
هيچ نوع ماهي سمّي در آبهاي شيرين وجود ندارد با اين حال گربه ماهيها داراي برآمدگيهايي تيز و سوزني شكل در قسمت پشتي باله هاي خود هستند . اينها مي توانند زخمهاي دردناكي ايجاد كنند كه به عفوني شدن منجر مي شود.
تمامي ماهيهاي آبهاي شيرين را طبخ كنيد تا انگلهايشان كشته شوند . همچنين به عنوان يك پيشگيري ماهيهاي آبهاي شور را نيز كه در نزديكي تپه هاي دريايي يا منابع آب هاي شور صيد مي شوند را نيز طبخ كنيد . هر موجود دريايي كه در آبهاي شور دوردست صيد مي شود به دليل شوري زياد آب فاقد انگل مي باشند . شما مي توانيد آنها را خام بخوريد .
گونه هاي ويژه اي از ماهيهاي آب شور داراي گوشت سمي هستند . در بعضي از انواع آنها اين سمي بودن مقطعي بوده و در بعضي ديگر دائمي است . مثالهايي از ماهيهاي سمي آب شور ، دلقك ماهي ، تريگرفيش ( پاشنه ماهي ) ، كاوفيش ( گاو ماهي ) ، ماهي خاردار ، اُيل فيش ، ماهي شلاقي قرمز ، جك ماهي ، ماهي بادكنكي ) ( تصوير ۲-۸ ) هستند . باراكودا در حالي كه خود طبيعتاً سمي نمي باشند ، اما اگر ماهيها سمي را خورده باشند خود سمي مي باشد.

دلقك ماهي
حدود ۳۰ سانت
گاو ماهي
۱۵-۳۰ سانتي
جك حدود ۶۰ سانت
ايل فيش
۹۰-۱۵۰ سانتي
تريگر فيش
۳۰- ۶۰ سانتي
ماهي خاردار
حدود ۳۰ سانت
تصوير ۲-۸ . ماهيهاي با گوشت سمي
ماهي بادكنكي
۲۵-۳۸ سانت
ماهي قرمز شلاقي
۶۰-۹۰ سانتي

تصوير 1-8 . نرم تنان خوراكي

تصوير ۱-۸ . نرم تنان خوراكي

دوزيستــــان

قورباغه ها و سمندرها را مي توان به سادگي اطراف آبهاي شيرين يافت . قورباغه ها به ندرت از مكانهاي امن موجود در لبه ي آب جا به جا مي شوند . با ديدن اولين علامت خطر آنها به درون آب پريده و خود را زير گِل و لاي آب مخفي مي كنند . گونه هاي سمي كمي از قورباغه ها وجود دارد . از انواعي كه داراي رنگهاي روشن بر روي پوست خود هستند و نوعي كه يك علامت X بر روي بدن خود دارند اجتنـاب كنيد . وزغ ها را با قورباغه ها اشتباه نگيريد . وزغ ها معمولاً در مكانهاي خشك تر يافت مي شوند . گونه هاي سمي زيادي از وزغها كه داراي پوست سمي هستند ( به عنوان وسيله دفاعي ) يافت مي شود . بنابراين بهتر آن است كه هيچ نوع وزغي را نخوريد .
سمندرها شب خيز هستند . بهترين زمان براي شكار آنها در شب هنگام با استفاده از نور است . اندازة آنها از چند سانتيمتر تا ۶۰ سانتيمتر متفاوت است . اطراف سنگها و لجن اطراف آبها به دنبال آنها بگرديد.

خزندگان
خزندگان منبع پروتئيني خوب و سهل الوصولي هستند . شما بايد آنها را قبل از خوردن طبخ كنيد ، اما در شرايط اضطراري مي توان آنها را خام خورد . گوشت خام آنها ممكن است انگل داشته باشد ، اما به دليل خونسرد بودن خزندگان آنها عوامل بيماري زايي كه مي توانند در موجودات خونگرم ايجاد بيماري كنند را ندارند .
لاك پشت جعبه اي مهمترين لاك پشتي است كه نبايستي بخوريد . اين لاك پشت از قارچهاي سمي تغذيه مي كند و ممكن است در گوشت آن سمّ زيادي جمع شود . پختن نيز نمي تواند اين سم را نابود كند . از لاك پشت هاكسبيل ، بومي اقيانوس اطلس ، به علت غده هاي سمي موجود در سينه ي آن اجتناب كنيد . مارهاي سمي ، سوسمارها ، كروكوديل ها و خزندگان بزرگ دريايـي براي فردي كه در شرايط سخت زندگي مي كند ، بسيار خطرناك هستند .

پرندگان
تمامي پرندگان خوراكي هستند . هر چند مزة مختلفي دارند ، شما مي توانيد پوست پرندگان ماهيخوار را جدا كنيد تا مزة بهتري داشته باشند . مانند همه انواع حيوانات وحشي شما بايد ويژگيها و رفتارهاي پرندگان را بدانيد تا بتوانيد آنها را بهتر شكار كنيد . شما مي توانيد كبوترها را ( همينطور ساير انواع پرندگان را ) در شب هنگام كه در حال استراحت هستند با دست بگيريد . در فصل لانه سازي بعضي انواع پرندگان حتي اگر گرفته شوند نيز لانه ي خود را ترك نمي كنند . دانستن زمان و مكان اين فصل صيد پرندگان را راحتتر مي سازد ( تصوير ۳-۸ ) . پرندگان مسير ثابت پروازي از لانه ي خود به محل تهيه غذا يا آب دارند . با زير نظر گرفتن دقيق پرندگان اين مسيرهاي پروازي را مي توان شناسايي كرد و با بستن تور در اين مسيرها پرندگان را شكار كرد ( تصوير ۴-۸ ) . محل هاي استراحت و آبخوري پرندگان مكانهاي بسيار مناسبي براي به دام انداختن آنها مي باشد.

تصوير 4-8 . شكار پرنده با تور

تصوير ۴-۸ . شكار پرنده با تور

در استراحتگاه پرندگان منبع پروتئيني ديگري نيز يافت مي شود . تخمها ! دو يا سه تخم در لانه باقي بگذاريد و همه ي تخمها را مورد استفاده قرار ندهيد . تخمهاي باقيمانده را علامتگذاري كنيد . با اين كار پرنده به تخمگذاري ادامه مي دهد تا لانه را پر كند . به برداشتن تخمهاي جديد ادامه دهيد ولي تخمهاي علامت گذاشته شده را باقي بگذاريد.

پستانداران
براي شكار پستانداران وجود دارد . در منطقه ي دشمن تله هايي كه براي به دام انداختن پستانداران گذاشته مي شود ممكن است توسط دشمن كشف شود . ميزان زخم و جراحتي كه مي تواند يك پستانـدار را از بين ببرد رابطه ي مستقيم با اندازه جثه ي آن حيوان دارد . تمامي پستانداران داراي دندان بوده و تقريباً همگي آنها براي دفاع از خود گاز مي گيرند . حتي يك سنجاب مي تواند با گاز گرفتن زخم قابل ملاحظه اي ايجاد كند كه احتمال دارد به شــدت عفــوني شود . ماده هاي پستــانداران براي دفـاع از توله هاي خود به شدت وحشي مي شوند . هر كدام از آنها وقتي كه ببينند به دام افتادند ، دست به حمله مي زنند .
تمامي پستانداران خوراكي هستند . با اين حال خرس قطبي و ( سيل ) خوك آبي داراي حدّ مسموميت زايي از ويتامين A در جگر خود هستند . پلاتي پوس ( بومي استراليا و تاسماني ) تخم گذار بوده و نيمه پستاندار مي باشد و داراي غدد سمي مي باشد . پستانداران كثافت خوار مانند موش اپاسوم ممكن است ناقل بعضي بيماريها باشند.
تمامي پستانداران خوراكي هستند . با اين حال خرس قطبي و سيل ( خوك آبي ) داراي حدّ مسموميت زايي از ويتامين A در جگر خود هستند . پلاتي پوس ( بومي استراليا و تاسماني ) تخم گذار بوده و نيمه پستاندار مي باشد و داراي غدد سمي مي باشد . پستانداران كثافت خوار مانند موش اپاسوم ممكن است ناقل بعضي بيماريها باشند .


زنده ماندن در شرایط سخت قسمت اول : اقدامات بقا

زنده ماندن در شرایط سخت قسمت دوم : روانشناسی بقا

زنده ماندن در شرایط سخت قسمت سوم : طرح ريزي براي شرايط سخت و كيتهاي مورد استفاده در شرايط سخت

زنده ماندن در شرایط سخت قسمت چهارم : بنیان پزشکی زندگی در شرایط سخت

زنده ماندن در شرایط سخت قسمت پنجم : سرپناه

زنده ماندن در شرایط سخت قسمت ششم : تهیه آب آشامیدنی

زنده ماندن در شرایط سخت قسمت هفتم : هنر و صنعت آتش

برای دیدگاه ها کلیک کنید

جوابی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بالا