نظامی

زنده ماندن در شرایط سخت قسمت هشتم : تهیه غذا – بخش سوم

وسايل كشتن
وسايل كشتن مختلفي وجوددارد كه شما مي توانيد براي زنده نگه داشتن خودتان از آنها نگهداري كنيد . چماق ، نيزه ، تيرو كمان و قلابسنگ مثالهايي از اين نوع وسايل هستند.

چماق
يكي از ساده ترين و مؤثرترين وسايل كشتن يك چوب محكم و قوي به اندازة بازوي شما ، از نوك انگشتـــان تا شانه ، مي باشـد كه به چماق خرگوشي معروف است . شما مي توانيد آن را از بالاي سر يا از كنار با شدن زيادتر پرتاب نماييد . اين وسيله براي شكار حيوانات كوچك بسيار مؤثر بوده و آنها را به راحتي متوقف مي سازد .

fig12-5

نيـــــزه
شما مي توانيد يك نيزه براي كشتن شكارهاي كوچك و ماهي ها تهيه كنيد . شما بايد با نيزه كار كنيد نه اينكه آن را پرتاب كنيد . براي اطلاعات بيشتر بخش مربوط به ماهيگيري با نيزه را مطالعه نماييد .

fig12-4

تيروكمان
يك كمان خوب نتيجه ساعتها كار مي باشد . شما مي توانيد يك كمان براي استفاده در فواصل كوتاه را به راحتي بسازيد . وقتي كه كمان قابليت ارتجاعي خود را از دست بدهد يا بشكند ، شما مي توانيد آن را جايگزين كنيد . براي ساختن كمان يك تكه چوب محكم به طول يك متر كه هيچگونه گره يا شاخه نداشته باشد انتخاب كنيد . انتهاي بزرگ را به دقت بتراشيد تا مانند انتهاي كوچك كشيده شود . با آزمايش دقيق ميزان قابليت انعطاف پذيري چوب را بررسي كنيد . همواره طرفي را كه به سمت شماست بتراشيد يا سمتي را كه با اولين كشيدن كمان احتمال شكستن آن زياد است را بتراشيد . چوبهاي خشك بهتر از چوبهاي سبز هستند . براي افزايش ميزان كشش يك كمان ثانوي به كمان اولي ، جلو به جلو ، ببنديد ، به طوري كه وقتي كه از كنار ديده مي شود به صورت ضربدر باشد . سرهاي كمان ها را با طناب به يكديگر وصل كنيد . فقط از تسمه ي مخصوص كمان براي اين كار استفاده كنيد .
تيـرها را از چوبهاي خشك و راست موجود انتخاب كنيد . تيرها بايد حدوداً از اندازه اي برابر نصف طول كمان داشته باشند . تمامي اطراف تير را به آرامي بتراشيد . شما بايد تيرها را كاملاً به حالت صاف درآوريد . شما مي توانيد تيرها را با گرفتن روي حرارت انعطاف پذير سازيد . اجازه ندهيد كه در ضمن انجام اين كار تيرها بسوزند .
شما مي توانيد نوك تيرها را از استخوان ، شيشه ، فلز يا تكه هاي تيز سنگ انتخاب كنيد . شما همچنين مي توانيد نوك تير را با تراشيدن تيز كنيد . در ضمن محكم ساختن چوب مورد استفاده براي ساختن تير ، براي انجام اين كار چوب را روي زغال داغ بگيريد ، مراقب باشيد چوب نسوزد .
در انتهاي تير يك شكاف ايجاد كنيد تا روي تسمه كمان ثابت شود . اين كار را با بريدن يا سوهان زدن انجام دهيد نه با شكافتن . چسباندن پَر به شكاف ايجاد شده در انتهاي تير سبب دقيقتر شدن مسير پروازي تير مي شود اما كاري ضروري نمي باشد .

fig12-6

قلابـــسنگ
شما مي توانيد با گره زدن دو تكه طناب حدود ۶۰ سانتيمتري به دو انتهاي مخالف يك تكه چرم به اندازة كف دست قلابسنگ بسازيد . يك سنگ در چرم قرار دهيد و يك طناب را اطراف انگشت وسطي بپيچيد و آن را كف دست بگيريد . يك طناب ديگر را بين انگشت سبابه و شست مي گيريم . براي پرت كردن سنگ قلاب را چندين بار بچرخانيد و سپس طناب موجود را در بين انگشت شست و انگشت سبابه را رها كنيد . براي ماهر شدن در انجام اين كار تمرين كنيد . قلابسنگ در مقابل شكارهاي كوچك بسيار مؤثر است .

fig12-7


زنده ماندن در شرایط سخت قسمت اول : اقدامات بقا

زنده ماندن در شرایط سخت قسمت دوم : روانشناسی بقا

زنده ماندن در شرایط سخت قسمت سوم : طرح ريزي براي شرايط سخت و كيتهاي مورد استفاده در شرايط سخت

زنده ماندن در شرایط سخت قسمت چهارم : بنیان پزشکی زندگی در شرایط سخت

زنده ماندن در شرایط سخت قسمت پنجم : سرپناه

زنده ماندن در شرایط سخت قسمت ششم : تهیه آب آشامیدنی

زنده ماندن در شرایط سخت قسمت هفتم : هنر و صنعت آتش

زنده ماندن در شرایط سخت قسمت هشتم : تهیه غذا – بخش اول

زنده ماندن در شرایط سخت قسمت هشتم : تهیه غذا – بخش دوم

برای دیدگاه ها کلیک کنید

جوابی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بالا