نظامی

زنده ماندن در شرایط سخت قسمت هشتم : تهیه غذا – بخش چهارم

وسايل ماهيگيري

شما مي توانيد قلاب ماهيگيري ، تور و تله براي خود تهيه كنيد و از روشهاي مختلفي براي شكار ماهي بهره ببريد

تصوير 17-8 .  قلابهاي ارتقاء يافته

تصوير ۱۷-۸ .  قلابهاي ارتقاء يافته

براي ساختن يك قلاب چوبي يك تكه چوب سخت به اندازة ۵/۲ سانتيمترو به قطر ۶ سانتيمتر ببُريد . در يك سر آن يك شكاف درست كنيد . يك تكه استخوان ، سيم يا ميخ كوچك در شكاف قرار دهيد . استخوان يا سيم قرار گرفته در شكاف را محكم گره بزنيد تا از محل خود حركت نكند . به اين ترتيب يك قلاب نسبتاً بزرگ درست مي شود . براي ساختن قلابهاي كوچكتر از مواد كوچكتري استفاده كنيد . يك قلاب تنگ از يك چوب ، استخوان ، فلز يا ساير مواد كه به صورت استوانه اي هستند درست مي شود . دو سر اين نوع قلاب تيز بوده و شكاف آن در وسط قرار دارد كه طناب به آن گره مي خورد . براي طعمه گذاشتن در اين نوع قلاب طعمه را در تمام طول آن بچسبانيد . وقتي كه ماهي طعمه را مي بلعد همراه با آن قلاب را نيز مي بلعد .

تله گذاري مخصوص ماهي

تله گذاري روشي است كه شما مي توانيد براي گرفتن ماهي در منطقه اي كه دشمن در آن حضور دارد از آن استفاده كنيد ( تصوير ۱۸-۸ ) . براي درست كردن يك تله دو نهال انعطاف پذير در ته حوضچه ، بركه يا رودخانه فرو كنيد به طوري كه سرهاي آنها مقدار كمي زير سطح آب باشد . يك طناب بين آنها ببنديد ، دو طناب كوچك كه به آنها قلاب بسته شده است به اين طناب رابط گره بزنيد . مطمئن باشيد كه اين طنابهاي كوچك دور طناب بزرگتر يا دور خودشان گره نخورند . آنها همچنين بر روي طناب بزرگتر بلغزند . در انتها قلابهاي آويزان را طعمه گذاري كنيد .

تصوير 18-8 . تله مخصوص ماهي

تصوير ۱۸-۸ . تله مخصوص ماهي

تور آبشـــــش

اگر تور آبشش در دسترس نبود ، شما مي توانيد با استفاده از تسمه هاي چتربازي يا وسايل مشابه آن تور را بسازيد ( تصوير ۱۹-۸ ) . طنابهاي مركزي تسمه ي چتربازي را باز كنيد و تسمه را بين دو درخت ببنديد . چندين طناب وسطي به طناب اصلي متصل شده به درختان توسط گره پروسيك يا گره Girth متصل كنيد . طول تور مورد نظر و اندازه سوراخهاي توري تعداد طنابهاي وسطي آويزان شده و فاصله مابين آنها را تعيين مي كند . از يك طرف طناب اصلي شروع كنيد ، طنابهاي دوم و سوم را با يك گره روي دستي به همديگر وصل كنيد . سپس چهارمي و پنجمي ، ششمي و هفتمي و….. را به همديگر وصل كنيد تا به آخرين طناب برسد . حالا شما  تعدادي طناب داريد كه به صورت جفت جفت به همديگر گره خورده اند و به يك طناب مركزي متصل هستند . د رهر دو سر طناب مركزي يك طناب تك به صورت آويزان باقي مي ماند . رديف دوم را با گره زدن طناب آويزان اولي به طناب دومي شروع كنيد.

تصوير 19-8 . تهيه يك تور آبشش

تصوير ۱۹-۸ . تهيه يك تور آبشش

براي منظم كردن اندازه سوراخهاي تور و صاف بودن رديف ها ، يك راهنما به درختان گره بزنيد . راهنما را در جهت مخالف تور كه شما در آن طرف كار مي كنيد قرار دهيد . با كامل شدن هر رديف راهنما را پايين بياوريد . طنابها معمولاً بصورت جفت جفت آويزان هستند و شما همواره يك طناب از يك جفت را به يك طناب از يك جفت طناب مجاور گره بزنيد . براي محكم كردن انتهاي تور يك طناب نيز در پايين تور از طنابهاي به هم گره خورده شده عبور دهيد . از اين نوع تور مطابق با شكل ۲۰-۸ استفاده كنيد .

تصوير 20-8 . توراندازي در يك رودخانه

تصوير ۲۰-۸ . توراندازي در يك رودخانه

تله هاي ماهيگيري

شما مي توانيد ماهي را با استفاده از روشهاي مختلفي به تله بيندازيد ( تصوير ۲۱-۸ ) . سبدهاي ماهي يكي از اين روش ها هستند . شما مي توانيد با بستن چندين تكه چوب به همديگر توسط شاخه هاي انگور يا گياهان بالا رونده و قيفي شكل كردن‌آنها يك سبد ماهيگيري درست كنيد . بالاي سبد را ببنديد و فقط يك سوراخ در آن به انداز اي باقي بگذاريد كه ماهي بتواند در آن شنا كند و از آن بگذرد .

تصوير 21-8 . انواع تله هاي ماهي

تصوير ۲۱-۸ . انواع تله هاي ماهي

شما همچنين مي توانيد از تله ها براي گرفتن ماهي هاي آب شور استفــاده كنيد ، زيرا كه دسته هاي ماهي به همراه جزر و مد به سمت ساحل مي آيند و آنها اغلب بصورت موازي با ساحل حركت مي كنند . يك محل را هنگامي كه مد است انتخاب كنيد و در هنگام جزر شدن تله را در آن كار بگذاريد . در سواحل صخره اي ، از حوضچه هاي طبيعي استفاده كنيد . در جزاير مرجاني ، از يك حوضچه طبيعي بر سطح صخره هاي آبي با مسدود كردن خروجي آنها در زمــان جزر براي به دام انداختن ماهي ها استفاده كنيد . در سواحل ماسه اي از ميله هاي ماسه اي و زهكشي هايي كه آنها را در بر مي گيرند استفاده كنيد . يك تله به كمك يك ديواره سنگــي پست كه از داخل آب به بيرون آمده و يك زاويه با ساحل درست كنيد.

ماهيگيري با نيزه

اگر شما نزديك آب هاي كم عمق هستيد كه در آن ماهي هاي بزرگ يافت مي شــوند شمـا مي توانيـــد با نيــزه آنها را شكـار كنيد . براي ساختن نيزه ، از يك تكه چوب بلند و راست استفاده كنيــد ( تصوير ۲۲-۸ ) . نوك چوب را با يك چاقو تيز كنيد يا به نوك نيزه چاقو ، تكه استخوان يا فلز نوك تيز وصل كنيد . شما همچنين مي توانيد يك نيزه با شكافتن يك سر چوب به ميزان چند اينچ و وارد كردن يك تكـه چوب در آن كه به عنوان نوك نيزه عمل مي كنيد بسازيد . سپس نوك تكه چوب را تيز كنيد . براي شكار ماهي محلي را انتخاب كنيد كه ماهي ها جمع مي شوند يا از آنجا عبور مي كنند . نوك نيزه را داخل آب كنيد و آرام آرام به ماهي نزديك كنيد . سپس با يك حركت سريع ، نيزه را در ماهي فرو كنيد . سعي نكنيد كه ماهي را با نيزه بالا بكشيد ، زيرا ممكن است ماهي از نيزه بيفتد و فرار كند . پس با يك دست نيزه و با دست ديگر ماهي را بگيريد . نيزه را مخصوصاً وقتي كه نوك چاقو است پرتاب نكنيد . از دست دادن چاقو در شرايط سخت به معني از دست رفتن يك سرمايه بزرگ است . نسبت به مشكلاتي كه بر اثر انعكاس نور در زماني كه داخل آب دنبال ماهي مي گرديد باشيد.

تصوير 22-8 . انواع نوك نيزه

تصوير ۲۲-۸ . انواع نوك نيزه

قطعه قطعه  كردن ماهي

در شب در محلي كه تراكم خوبي از ماهي وجود دارد يك نور مي تواند ماهي ها را جذب كند . سپس در حاليكه به يك ساطور يا چيزي مشابه آن مجهز هستيد شما مي توانيد با استفاده از طرف عقبي تيغه به ماهي ضربه بزنيد . از طرف تيز ساطور استفاده نكنيد زيرا ماهي به دو تكه تقسيم مي شود و شما قسمتي از ماهي را از دست مي دهيد .

مسموم كردن ماهي

راه ديگر براي گرفتن ماهي استفاده از سم است . سم سريعاً عمل مي كند . اين به شما اجازه مي دهد تا در مدتي كه در حال اثر كردن است شما خود را مخفي نگه داريد . اين همچنين به شما كمك مي كند تا در يك زمان چندين ماهي را شكار كنيد . وقتي كه از سم استفاده كرديد ، مطمئن شويد كه همه ماهي هاي مُرده را جمع كنيد ، زيرا تعداد زيادي ماهيهاي مُرده وقتي كه در پايين رودخانه جمع شوند سبب مي شوند كه دشمن مشكوك شود . بعضي گياهان كه در مناطق گرمسير مي رويند حاوي روتنُن هستند ، ماده اي كه حيوانات خونسرد را مي كُشد ولي به انسان كه آن را مي خورد اثري ندارد . بهترين محل براي استفاده روتنن يا گياهــان توليد كننده روتنـن ، در حوضچه ها يا سرچشمه هاي روخانه هاي كوچك مي باشند . روتنــن در آب ۲۱ درجه سانتيگراد يا بالاتر سريعاً بر ماهي اثر مي كند . اين در آب ۱۰-۲۱ درجه به آرامي اثر مي كند و در آب زير ۱۰ درجه بي اثر است . گياهان زير مي توانند ماهي ا را بكُشند يا گيج كنند .

  • آناماريتا يا كوكولوس ( تصوير ۲۳-۸ ) . اين يك گياه بالارونده بومي جنوب آسيا و جزاير جنوبي اقيانوس آرام است . دانه هاي لوبيا شكل آنها را شكاف دهيد و داخل آب بيندازيد .
  • كروتون تيگليوم ( تصوير ۲۳-۸ ) . اين درختچه در مناطق باير جزاير جنوب اقيانوس آرام مي رويد . اين درختچه دانه هايي دارد كه در ۳ كپسول زاويه دار قرار گرفته اند . دانه ها را شكاف دهيد و داخل آب بيندازيد .
  • بارينگتونيا ( تصوير ۲۳-۸ ) . اين درختان بزرگ نزديك دريا در مالزي و بخشهايي از پُلي نزيا مي رويند . آنها حاوي يك ميوه آب دار با يك دانه هستند . دانه هاي اين درخت را شكاف دهيد و داخل آب بيندازيد .
  • دريس اليپتيكتا ( تصوير ۲۳-۸ ) . اين جنس از درختچه هاي استوايي مهمترين منابع تجاري توليد روتنن هسند . ريشه هاي آن را به صورت پودر در آوريد و با آب مخلوط كنيد . مقدار زيادي از اين مخلوط را در آب بريزيد .
  • ديوبوسيا ( بصوير ۲۳-۸ ) . اين درختچه در استراليا مي رويد و داراي دسته هاي گل سفيد و ميوه هايي شبيه توت است . گياه را خرد كنيد و خرده هاي آن را داخل آب بريزيد .
  • تفروزيا ( تصوير ۲۳-۸ ) . اين گونه از درختچه ها كه حاوي غلافهاي لوبيايي شكل است در سرتاسر استوايي مي رويد . دسته اي از برگها و ساقه هاي آن را خرد كنيد يا بكوبيد و داخل آب بريزيد .
  • آهك . شما مي توانيد آهك را از منابع تجاري موجود و مناطق كشاورزي كه از آهك به ميزان وسيعي استفاده مي كنند ، تهيه كنيد . همچنين مي توانيد با حرارت دادن مرجانها يا صدفهاي دريايي براي خود آهك تهيه كنيد . مقداري آهك را داخل آب بريزيد .
  • پوسته ميوه هاي فندقي . پوست تازة ميوه هايي مانند فندق يا گردو را خرد كنيد ، سپس خرد شدة اين ميوه ها را داخل آب بريزيد .
تصوير 23-8 . گياهان سمي براي ماهي ها

تصوير ۲۳-۸ . گياهان سمي براي ماهي ها


زنده ماندن در شرایط سخت قسمت اول : اقدامات بقا

زنده ماندن در شرایط سخت قسمت دوم : روانشناسی بقا

زنده ماندن در شرایط سخت قسمت سوم : طرح ريزي براي شرايط سخت و كيتهاي مورد استفاده در شرايط سخت

زنده ماندن در شرایط سخت قسمت چهارم : بنیان پزشکی زندگی در شرایط سخت

زنده ماندن در شرایط سخت قسمت پنجم : سرپناه

زنده ماندن در شرایط سخت قسمت ششم : تهیه آب آشامیدنی

زنده ماندن در شرایط سخت قسمت هفتم : هنر و صنعت آتش

زنده ماندن در شرایط سخت قسمت هشتم : تهیه غذا – بخش اول

زنده ماندن در شرایط سخت قسمت هشتم : تهیه غذا – بخش دوم

زنده ماندن در شرایط سخت قسمت هشتم : تهیه غذا – بخش سوم

برای دیدگاه ها کلیک کنید

جوابی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بالا