نظامی

زنده ماندن در شرایط سخت قسمت نهم: استفاده غذایی از گیاهان

استفاده غذايي از گياهان

بعد از يافتن راه حلي براي تهيه آب ، سرپناه و غذاي حيواني شما بايد به منابع غذايي گياهي نيز توجه كنيد . در شرايط سخت همواره بايد به دنبال غذاهاي وحشي موجود بگرديد تا به اين طريق زنده بمانيد .

نبايد به اين توانايي خود اتكا كنيد كه مي توانيد روزهايي بدون غذا زنده بمانيد . حتي در شرايطي كه تحرك بسيار كمي داريد ، سالم  ماندن شما به تغذيه كامل بستگي دارد و اين موضوع مهمي است كه خود را قوي نگه داريد تا بتوانيد به خوبي از ذهن خويش استفاده كنيد .

در طبيعت منابع غذايي فراهم مي باشند كه به شما اجازه مي دهند در سخت ترين شرايط زنده بمانيد به شرط آن كه از گياهان مضر استفاده نكنيد . بنابراين بايد قبل از ورود به منطقه اي تا جاي ممكن در مورد گياهان موجود در آن منطقه بدانيد . گياهان مي توانند به عنوان دارو نيز مورد استفاده واقع شوند . گياهان مي توانند به عنوان سلاح براي شما مورد استفاده واقع شود و مواد خام جهت تهيه سرپناه و آتش باشند . از گياهان مي توان مواد شيميايي براي مسموم كردن ماهي ها ، نگهداري غذاهاي حيواني فراهم آورد و از آنها مي توان براي مخفي كردن خود و تجهيزات استفاده كرد .

نكته : تصاويري از گياهان كه در اين فصل شرح داده مي شوند در ضميمه B و C آمده اند .

گياهان خوراكي

گياهان منابع غذايي با ارزشي هستند زيرا در سطح وسيع وجود دارند ، سهل الوصول هستند و اگر به طور مناسب همراه با يكديگر استفاده شوند ، تمامي نيازهاي تغذيه اي شما را رفع مي كنند .

هشـــــــدار

فاكتور مهم در استفاده از گياهان به عنوان غذا اجتناب كردن از مسموم شدن به طور اتفاقي است . فقط گياهاني را بخوريد كه مي توانيد درست شناسايي كنيد و مي دانيد كه بر اثر خوردن آنها هيچ مشكلي ايجاد نمي شود . حتماً قبل از خوردن گياهان آنها را بشناسيم . گياه هويج سمي ، عده اي را كه آن را به دليل شباهت با هويج وحشي غير سمي اشتباه گرفته بودند مسموم كرد و كشت .

در شرايطي كه شما خود را در وضعيتي مي بينيد كه براي آن وضعيت هيچگونه طراحي قبلي نكرده بوديد ، شما ممكن است هيچ زماني نداشته باشيد تا ياد يگيريد كه چه گياهي براي شما مفيد است و مي توانيد آن را بخوريد . در اين شرايط از تست جهاني براي تعيين گياهان خوراكي از غير خوراكي استفاده كنيد .

اين مهم است كه بتوان گياهان مزروعي را از گياهان وحشي تشخيص داد . بيشتر اطلاعات ارائه شده در اين فصل به شما در تشخيص گياهان وحشي كمك مي كند . زيرا در مورد گياهان زراعي منابع زيادي در دسترس شما است كه شما مي توانيد به آن مراجعه كنيد .

در هنگام انتخاب گياهان وحشي براي خوردن موارد زير را به خاطر داشته باشيد :

 • گياهاني كه نزديك خانه ها و ساختمانها يا كنار جاده ها مي رويند ممكن است با آفت كُشها آلوده شده باشند تمام سطح آنها را بشوئيد . در كشورهاي بيشتر توسعه يافته كه اتومبيلهاي زيادي وجود دارند از گياهاني كه كنار جاده ها مي رويند اجتناب كنيد ، زيرا ممكن است بر اثر دود اتومبيلها به شدت آلوده شده باشند .
 • گياهاني كه در آبهاي آلوده يا در آبهايي كه حاوي انگل ژيارديا ، لامبليا يا ساير انگل ها هستند خود آلوده مي شوند . براي ضد عفوني كردن آنها را بجوشانيد .
 • بعضي گياهان بر روي خود ، قارچهاي سمي بسيار خطرناكي پرورش مي دهند . براي كاهش دادن احتمال مسموم شدن به واسطه اين قارچها از خوردن هر نوع ميوه اي كه بر روي آن علامتهايي از وجود قارچ يا كپك وجود دارد اجتناب نماييد .
 • بعضي گونه گياهان ممكن است به دليل فاكتورهاي ژنيتيكي و محيطي حاوي مواد توكسيك يا سابتوكسيك متفاوتــي باشند . مثالي از اين شاخ و برگ گياه گيلاس وحشي مي باشد . بعضي از انـواع گونه هاي اين گياه داراي مقدار زيادي از تركيبات سيانيد كُشنده هستند ، در حالي كه بعضي از انواع داراي غلظــت كمي از اين تركيــب بوده يا اصلاً ندارند . اسبها از خوردن برگ هاي گيلاس وحشي ( پژمرده ) مي ميرند . از خوردن علفها ، برگا يا دانه هايي كه بوي بادام دارند اجتناب كنيد ، زيرا يكي از خصوصيات تركيبات سيانور دار وجود بوي بادام است .
 • بعضــي افراد براي ابتــلاء به بيماري هاي روده اي ناشي از گياهـان مستعدتر مي باشند . اگر شما اين گونه هستيد از خوردن گياهان وحشي ناشناس خودداري كنيد . اگر شما نسبت به سموم عشقه خيلي حساس هستيد از خوردن تركيباتي كه در اين خانواده قرار دارند مانند انبه و بلادر خودداري كنيد .
 • بعضي از گياهان خوراكي وحشي مثل بلوط ها و نيلوفر آبي مزة تلخي دارند . اين تركيبات تلخ كه معمولاً تركيبات تنين دار هستند سبب مي شوند كه آنها مزة نامطبوعي بگيرند . جوشاندن آنها و عوض كردن آب به طور متناوب معمولاً سبب از بين رفتن اين تركيبات تلخ مزه مي شوند .

متناوب معمولاً سبب از بين رفتن اين تركيبات تلخ مزه مي شوند .

 • بسياري از گياهان وحشي با ارزش داراي غلضت زيادي از تركيبات اگزالات كه به عنوان اگزالواسيد شناخته ميشوند. اگزالات ها سبب حساس شدن دهــان و گلو و آسيـب وارد آمدن به كليه ها مي شوند.
 • پختن ، سرخ كردن يا خشك كردن معمولا چنين كريستالهايي اگزالات را نابود ميسازند . شلغم هندي داراي مقدار زيادي كريستال مي باشد كه شما مي توانيد آن را فقط بعد از اين كه با پختن يا خشك كردن كريستالهاي آن را از بين برديد ، بخوريد .

هشــــــدار

از خوردن قارچها در شرايط سخت خودداري كنيد. تنها راهي كه مي توان فهميد قارچي خوراكي است شناختن دقيق آن است . هيچ فرصتي براي تجربه كردن وجود ندارد .

علائم بيشتر قارچ هاي خطرناك كه سيستم عصبـي مركزي را دچار تهاجــم قرار مي دهند ممكن است روزها بعد از خوردن قارچ ظاهر شود كه ديگر براي درمان دير است .

شناسايي گياهان

شما گياهــان را به جاي اينكه از طريق خانوادة آنها و طبقه بندي هاي ويژة گياه شناسي بشناسيد ، به كمك فاكتورهايي مانند شكل برگ و حاشيه ي آن آرايش برگ و ساختار ريشه ي گياه شناسايي مي كنيد .

لبه هاي برگها را به طور كلي بصورت دانه اي ، بدون دندانه يا صاف و پنجه گرگي مي باشند . ( تصوير ۱-۹ )

تصوير 1-9 . لبه ي برگ

تصوير ۱-۹ . لبه ي برگ

دندانه دار

بدون دندانه

پنجه گرگي

بيضي شكل

اين برگها ممكن است بصورت نيزه اي شكل بيضوي ، تخم مرغي شكل ، مستطيلي شكل ، گوه اي شكل ، سه گوش باشند .

تخم مرغي شكل

نيزه اي شكل

مثلثي ( سه گوش )

گوه اي شكل

مستطيلي شكل

سر تيز

نوك تيز كشيده

تصوير 2-9 . شكل برگها

تصوير ۲-۹ . شكل برگها

انواع اصلي آرايش برگ عبارتند از : در جهت مخالف ، يك در ميان ، مركب ، ساده و گل آذين پايه اي .

مركب

يك در ميان

گل آذين پايه اي

ساده

تصوير 3-9 . آرايش برگها

تصوير ۳-۹ . آرايش برگها

در جهت مخالف

انواع ساختارهاي ريشه ها ( تصوير ۴-۹ ) عبارتند از پيازها ، دانه اي ، تك ريشه ، غده اي ها ، ( خزنده ) رزوم ، صاف و افشــان . پيازها مانند پياز هستند كه وقتــي از وسط نصف مي شوند در آنها حلقه هايي ديده مي شود . دانه اي ها ساختاري پيازي شكل دارند مانند سير كه به تكه هاي كوچك تقسيم مي شوند . اين ساختار به ما كمك مي كند تا پيازهاي وحشي را از سيب وحشي تشخيص دهيم . تك ريشه اي ها مانند هويج ها مي باشند و ممكن است بصورت يك ريشه ساده يا منشعب باشند اما معمولاً از هر ريشه يك گياه به دست مي آيد . غده اي ها مانند سيب زميني ها و سوسن هستند و شما مي توانيد آنها را به صورت غده هايي بر روي يك ريشه ريسماني شكل يا بصورت خوشه در زير گياه مادر پيدا كنيد . رزوم ها به صورت ريشه خزندة زيرزميني و بلندي هستند كه گياهان جديد از روي چشمهاي موجود برروي ريشه به بيرون مي آيند . يك ريشه افشان در گياهاني مثل مارچوبه يافت مي شوند و مانند نوك زمين شوي در زير خاك قرار مي گيرند .

تصوير 4-9 . انواع ريشه ها

تصوير ۴-۹ . انواع ريشه ها

۱ـ فقط يك بخش از گياه خوراكي را در هر زمان مورد آزمايش قرار دهيد .

۲ـ گياه را به اجزاي اصلي آن تقسيم كنيد . برگها ، ساقه ها ، ريشه ها ، گلها غنچه ها .

۳ـ گياه را براي بررسي وجود اسيد بو كنيد . به خاطر داشته باشيد كه بو به تنهايي تعيين كنندة خوراكي بودن يا نبودن نيست .

۴ـ تا ۸ ساعت قبل از شروع تست چيزي نخوريد .

۵ـ در طي ۸ ساعت پرهيز از خوردن غذا يك تكه از بخشي از گياه را روي ناحيه داخلي بازو يا مچ قرار دهيد . در صورت سمي بودن ۱۵ دقيقه كافي است تا پوست واكنش نشان دهد .

۶ـ در طي زمان تست هسچ چيز به جز آب تصفيه شده و بخشي از گياه كه تست مي شود در دهان نگذاريد .

۷ـ بخش كوچكي از يك قسمت سادة گياه را انتخاب كنيد و به نحوي كه مي خواهيد آن را بخوريد ، آماده سازيد .

۸ـ قبل از گذاشتن بخش آماده شده در دهان ، يك بخش كوچك آن را با سطح خارجي لبها تماس دهيد تا امتحان كنيد كه آيا لبها دچار التهاب يا خارش مي شوند يا خير .

۹ـ بعد از اين كه ۳ دقيقه بدون هيچ واكنشي بر روي لبها گياه قرار داشت ، گياه را روي زبان گذاشته ، ۱۵ دقيقه نگه داريد .

۱۰ـ اگر با واكنشي مواجه نشديد يك تكه كوچك از آن را داخل دهان گذاشته و بجويد و جويده شدة آن را ۱۵ دقيقه در دهان نگه داريد ، در اين مدت از بلعيدن گياه خودداري كنيد .

هر قدر كه مي توانيد بيشتر در مورد گياهاني كه براي غذا استفاده مي كنيد و خصوصيات ويژة آنها اطلاعات كسب كنيد . بعضي از گياهان هر دو بخش خوراكي و سمي را دارا هستند . بعضي ديگر فقط در زمان خاصي از سال خوراكي مي باشند . بعضي ديگر داراي گونه هاي سمي مي باشند كه بسيار شبيه به گونه خوراكي آنها يا گونه اي از آنها كه بصورت دارو استفاده مي شود مي باشند .

تست خوراكي بودن جهاني

گياهان زيادي در سرتاسر جهان وجود دارند . مزه كردن ، بلعيدن حتي بخش كوچكي از آنها مي تواند مشكلات و ناراحتي هاي بسيار شديدي را ايجاد كند و حتي به مرگ بينجامد . بنابراين حتي اگر مقدار اندكي نيز به خوراكي بودن گياهي شك كرديد ، قبل از خوردن هر بخش از گياه از تست خوراكي بودن جهاني استفاده كنيد . ( تصوير ۵-۹ )

۱۱- اگر در طي اين مدت با سوزش . خارش ، بيحسي ، گزش يا ساير تحريكات مشابه مواجه نشديد ، غذا را ببلعيد .

۱۲ـ ۸ ساعت صبر كنيد . اگر در طي اين مدت عوارض بيماري در شما ظاهر شده كاري كنيد كه قي كرده و غذا خارج شود . به دنبال آن مقدار زيادي آب بخوريد .

۱۳ـ اگر هيچ نوع علامت بيماري ظاهر نشد به اندازة يك چهارم پيمانه از همان قسمت از گياه را با همان روش قبل با رعايت دقيق فواصل زماني بخوريد . اگر هيچ علامت بيماري مجدداً ظاهر نشد آن بخش از گياه براي خوردن بي خطر مي باشد .

هــــــــشدار

براي تمامي بخشهاي گياه اين تست را انجام دهيد زيرا بعضي از گياهان هر دو بخش خوراكي و غير خوراكي را دارا مي باشند . اين تفكر را نداشته باشيد كه آن بخشي كه به صورت پخته خوراكي مي باشد به صورت خام نيز خوراكي باشد . قسمت خام را نيز قبل از خوردن امتحان كنيد . يك بخش از گياه در افراد مختلف كه آن را مي خورند واكنشهاي مختلفي را ظاهر مي سازد .

تست خوراكي بودن جهاني 

قبل از انجام تست مطمئــن شويد كه به ميزان كافي از گياه در محل وجود داشته باشد و به اندازه اي باشد كه ارزش وقت گذاشتن براي اجراي تست را داشته باشد . هر بخش از گياه ( ريشه ها ، برگها ، گلها و …. ) به بيش از ۲۴ ساعت وقت براي اجراي تست نياز دارند . وقت خود را بر روي تست كردن گياهي كه در منطقه زياد نيست تلف نكنيد .

به خاطر داشته باشيد كه خوردن مقدار زيادي از گياه خوراكي با معده اي خالي ممكن است سبب اسهال ، دلپيچه و تهوع گردد . دو مثال خوب از گياهان خوراكي كه ممكن است باعث چنين حالتي شوند سيبهاي كال و پياز وحشي مي باشد . حتي بعد از تست كردن گياه و اطمينان از خوراكي بودن آن در حد معقول از آن بخوريد .

از مراحل و زماني كه جهت تعيين خوراكي بودن يك گياه تلف مي شوند مي توان به اهميت توانايي تشخيص گياهان خوراكي پي برد .

■ براي تشخيص هر گياه سمي از گياه    ناشناخته يا وحشي كه داراي :

 • شيرة بي رنگ يا شيري رنگ باشد .
 • دانه ها ، پيازها يا تخمها داخل نيام باشد .
 • خارها ، كرك ها يا تيغهايي داشته باشد .
 • هويج ، گياه شقاقل ، گياه شبت ( از خانواده چتريان ) يا شاخ و برگ شبيه جعفري دارد .
 • در بخشهاي چوبي يا برگهاي خود بوي بادام دارد .
 • سر دانه هاي آنها شاخه هاي كوچك صورتي ، ارغواني يا سياه شكوفه دار دارند .
 • طرز قرار گرفتن برگهاي آن بصورت سه تايي است .

از ملاكهاي فوق بعنوان حذف كردن گياهان سمي استفاده كنيد . از همه مهمتر اينكه اين ملاكها اغلب به شما كمك مي كنند از خوردن گياهاني كه بالقوه سمي هستند يا از لمس كردن آنها اجتناب كنيد .

براي ليست كردن اسامي گياهان وحشي كه خوراكي هستند يك جامعه المعارف مورد نياز است . اما به دليل كمي فضا در اينجا به عده قليلي از آنها اشاره مي شود . باز هم تأكيد مي شود كه تا آنجايي كه مي توانيد قبل از ورود به منطقه  اطلاعات كاملي در مورد گياهان آن منطقه كسب كنيد . در ليست زير و در ساير بخشهاي اين فصل نام بعضي از گياهان خوراكي و دارويي آمده است . توضيحات كاملتر و تصاوير اين گياهان در ضميمه  B موجود مي باشد .

■ گياهان خوراكي مناطق معتدل

 • تيره تاج خروس ( تاج خروس برگشته و ساير گونه ها )
 • زنجبيل آمريكايي ( مارانتا )
 • مارچوبه ( مارچوبه خوراكي يا سمي )
 • دانه پيچ ( جنس راش )
 • تمشك سياه ( جنس روبوس )
 • درختچه قره قاط ( جنس و آلومينيوم )
 • گياه بابا آدم ( آركينيوم لاپا )
 • گياه لوئي ( جنس تيفا )
 • درخت شاه بلوط ( جنس كاستانيا )
 • گياه كاسني وحشي ( چيكوريوم اينتيبوس )
 • گياه كرش ( سيپروس اسكولنتوس )
 • سوسن دشتي ( همروكالوس فولوا )
 • گزنه ( جنس اورتيكا )
 • بلوط ها ( كواِركوس )
 • خرمالو ( يا سپيروس ويرجينيا )
 • بارهنگ ( جنس پلانتاگو )
 • سرخ دانه ( فيتولاكا آمريكانا )
 • گياه كاكتوس انجير تيغي ( جنس اپونتيا )
 • گياه خرفه ( گونه برگ درشت آن معروف به پرتولاكا الراكا )
 • ساسافراس ( ساسافراس با بوي عطر و برگهاي پنجه اي و ميوه هاي كوچك آبي )
 • ترشك ( رومكس ، آكتوسلا )
 • توت فرنگي ( جنس فراگاريا )
 • خار ( جنس كنگر فرنگي )
 • نيلوفر آبي ( نوفار ، نيلوفر هندي و ساير جنس ها )
 • سير و پياز وحشي ( جنس هاي سير )
 • رز وحشي ( جنس هاي رز )
 • ترشك شبدري مكزيكي ( جنس هاي اگزاليس )

■ گياهان خوراكي استوايي

 • خيزران ( خيزران و ساير جنس ها )
 • موز ( جنس موز )
 • درخت نان ( آرتوكارپوس اينسيدا )
 • كدو حلوايي ( آناكارديوم اكسيدنتال )
 • نارگيل ( كوكوس نوسيفرا )
 • انبه ( مانگوفرو اينسيدا )
 • نخل ( جنس هاي مختلف )
 • خربزه درختي ( جنس هاي كاريكا )
 • نيشكر هندي ( ساكاروم افيسيناروم )
 • گياه كولوكاسيا بومي آسياي مركزي ( جنس هاي كولوكاسيا )

■ گياهان خوراكي مناطق بياباني

 • صمغ عربي ( آكاسيا فارنسيانا )
 • گياه آكاو خنجري ( جنس هاي آكاو )
 • كاكتوس ( جنس هاي مختلف )
 • خرمالو فونيكس كتيليفرا
 • تاج خروس صحرايي ( آمارانتس پالمري )

جلبــك ها

گياهي كه شما هرگز نبايد از ياد ببريد جلبك است . اين نوعي ريشه دار است كه در نزديكـي سواحل اقيانوس ها يافت مي شود . بعضي از انوع آنها در آب هاي شيرين نيز يافت مي شود . جلبك منبع يد با ارزشي بوده و داراي ويتامين  C زيادي است . مقدار زيادي جلبك در معده اي كه عادت ندارد مي تواند سبب ايجاد اسهال شديد شود .

وقتي كه جلبك ها را براي غذا جمع مي كنيد گياه زنده اي را كه به صخره ها يا اجسام شناور متصل هستند را جمع كنيد . جلبكي كه مدت زيادي روي آب ساحل توسط آب دريا شسته شده است ممكن است فاسد شده باشد . شما مي توانيد جلبكهاي جمع آوري شده را براي استفاده آينده خشك كنيد .

آماده كردن جلبك براي خوردن به نوع آن بستگي دارد . شما مي توانيد انواع نازك يا ضخيم آن را در مقابل خورشيد يا شعله خشك كنيد ، آن را خرد كنيد و به سوپ خود بيفزاييد . جلبك هاي ضخيم و چرب را براي مدت كوتاهي بجوشانيد تا نرم شود . آنها را به عنوان سبزي يا همراه با غذاهاي ديگر بخوريد . شما مي توانيد انواعي از جلبك ها را بعد از تست كردن مبني بر اين كه سمي نباشند به طور خام بخوريد .

جلبــــــك ها

 • جلبك خوراكي روديمنا پالمتا
 • جلبك سبز ( سبز پرده اي و سيفوني )
 • جلبك قرمز ( چوندروس كريسپوس )
 • جلبك قهوه اي كلپ ( آلاريا اسكولنتا )
 • جلبك نواري لاور ( جنس پورفيرا )
 • جلبك موجابان ( سارگاسوم فولولوم )
 • جلبك قهوه اي شيرين ( لاميناريا ساكارانيا )

آماده سازي غذاي گياهي

هر چند بعضي از گياهان بصورت خام خوراكي هستند ، بايد ساير انواع آنها را براي خوراكي شدن طبخ كرد . خوراكي بودن به اين معني است كه اگر يك گياه يا غذا مواد مغذي لازم را فراهم آورد ، در حالي كه مطبوع و گوارا يعني اين كه خوردن آن غذا لذتبخش باشد . بسياري ازگياهان وحشي خوراكي هستند اما عدة قليل از آنها مطبوع و گوارا  هستند . اين فكر خوبي است كه روشهاي تشخيص ، آماده سازي و خوردن غذاهاي وحشي را ياد يگيريم .

روش هاي مورد استفاده جهت خوشمزه كردن گياهان غذايي شامل خيساندن ، جوشاندن ، پختن يا شستن مواد غذايي مي شود . در شستن ، غذاي گياهي را خرد مي كنيم ، آن را داخل يك آبكش مي ريزيم و آب جوش را روي آن مي ريزيم يا آن را در آب جاري غوطه ور سازيم .

برگها ، ساقه ها و جوانه ها را به اندازه اي بجوشانيد كه ترد و لطيف شود ، آب راعوض كنيد  در صورت امكان ، تا هر تلخي از بين برود .

غده ها و ريشه هاي گياهان را بپزيد ، بجوشانيد يا سرخ كنيد . خشك كردن سبب مي شودكه اگزالات از ريشه هايي مانند خانواده سيب زميني خارج شوند .

دانه هاي بلوط را در آب بشوييد ، در صورت امكان تا تلخي آن از بين برود . بعضي دانه ها ماننــد شاه بلـوط به صورت خام نيز خوشمزه هستند ، اما سرخ شدة آنها خوشمزه تر مي باشد .

بسياري از غلات و دانه ها را تا كاملاً نرسيده اند مي توان به صورت خام خورد . وقتي كه سخت يا خشك شوند لازم مي شود كه شما آنها را در داخل غذا يا سوپ بجوشانيد يا خرد كنيد .

شيرة بسياري درختان مانند افرا ، غان ، گردو ، افراي چناري ، حاوي شكر مي باشد . شما مي توانيد آن را بجوشانيد تا شربت از آن بگيريد . براي درست كردن يك ليتر شربت افرا نياز به ۳۵ ليتر شيره است .

استفاده دارويي از گياهان

در شرايط سخت بايد شما از همه چيز موجوداستفاده كنيد . در استفاده از گياهان به عنوان دارو شناختن درست گياهان مورد استفاده همان قدر مهم است كه در زمان استفاده كردن از گياهان به عنوان غذا استفاده صحيح ازاين گياهان نيز به همين نسبت مهم است .

واژه ها وتعاريف

واژهها و تعريف هاي آنها كه در ارتباط با استفاده از دارويي از گياهان هستند :

 • مرهم . نامي است كه به برگها يا ساير بخش هاي خرد شده و له شده كه جوشانده مي شوند و بر روي زخم ها يا بخش هاي دردناك بصورت مستقيم يا آغشته شده به پارچه اي گذاشته مي شود .
 • دمكرده يا چاي . آماده سازي علفهاي دارويي براي استفاده داخلي و خارجي . شما مقدار كمي علف را در ظرفي بگذاريد ، آب داغ روي آن بريزيد و اجازه دهيد خيس بخورد و دم بكشد .
 • جوشانده . مقداري برگ يا ريشه گياهان را آهسته آهسته بجوشانيد . برگ يا ريشه گياه را به آب بيفزاييد . آنها را در آب نگه داشته بريزيد تا مواد شيميايي آب خارج شود و غلظت متوسط محلول به دست آمده ۲۸-۵۶ گرم علف در ۵/۰ ليتر آب است.
 • عصاره به دست آمده ( پرورده ) . محلول يا شيره اي كه از موادگياهي به دست مي آيد و بر روي زخم ها استفاده مي شود . بسياري از داروهاي طبيعي آرام تر از داروهايي كه معمولاً استفاده مي شوند عمل مي كنند . بنابراين با روزهاي كمتر شروع كنيد و اجازه دهيد كه اثر كند . طبيعتاً بعضي از آنها سريعتر از ساير ديگر انواع آنها عمل مي كند .

درمان هاي ويژه

درمان هاي زير فقط براي شرايط سخت استفاده مي شوند براي استفاده روتنن .

 • اسهال براي متوقف كردن اسهال از چاي درست شده از ريشه تمشك سياه استفاده كنيد . پوسـت درخت بلـوط سفيـد يا ساير پوست هايي كه حاوي تنين هستند همچنين مؤثر مي باشند . با اين حال به دليل اثرات منفي آنها بر كليه ها با رعايت تمهيدات لازم از آنها استفاده كنيد . شما همچنين مي توانيد با خوردن خاك رس سفيد يا دوده آتش كمپ جلوي اسهال را بگيريد . چاي درست شده از قره قاط سرخ يا قره قاط معمولي يا برگ فندق نيز مؤثر است .
 • آنتي هموراژيك . درمانهاي لازم را جهت متوقف كردن خونريزي حاصل از خوردن قارچ ها ي ليكوپرودن خوراكي استفاده از برگ گياهان دارويي انجام دهيد يا از برگهاي گياه بومادران از تيره مركبات يا گياه شاطر را از تيره نعنا استفاده كنيد .
 • آنتي سپتيك ها . آنها براي تميز كردن زخم ها ،‌بخش هاي دردناك يا جوش ها و كهيرها استفاده مي شوند . شما مي توانيد آنها را از شيرة پرورده گرفته شده از پياز يا سير وحشي به دست آوريد . شما همچنين مي توانيد مواد آنتي سپتيك را از ريشه گل بابا آدم يا پوست بلوط سفيد بگيريد . تمامي اين درمانها براي استفاده خارجي است .
 • تب . تب را با يك چاي درست شده از پوست بيد درمان كنيد و دَم كرده گلهاي بزرگتر يا ميوه هاي بزرگتر يا پوست نارون نيز مفيد مي باشد .
 • سرماخوردگي و گلودرد . اين بيماري را با جوشانده برگ ها يا پوست درخت بيد درمان كنيد . شما همچنين مي توانيد سرماخوردگي را با چاي درست شده از ريشه گل بابا آدم ، گلهاي پنيرك يا خرگوشك يا برگ نعناع درمان كنيد .
 • دردها ، ناراحتي ها و پيچ خوردگي ها . با استفاده خارجي از مرهم درست شده از پوست بلوط ، سير يا ترشك آن را درمان كنيد . شما همچنين مي توانيد از مرهم هايي كه از آميختن شيره پرورده اين گياهان در پيه حيوانات يا روغنهاي گياهي براي درمان استفاده كنيد .
 • خارش . خارش را كه از گزش حشرات ، آفتاب سوختگي يا سموم گياهي ايجاد مي شوند را با استفاده از مرهم گرفته شده از گل حنا يا برگهاي درخت غان از بين ببريد . از شيرة گل حنا براي از بين بردن خارش حاصل از اثر سماق بومي آمريكاي شمالي كه گياهي سمي است مي توان استفاده كرد . اين شيره همچنين آفتاب سوختگي را مانند صبر زرد از بين مي برد .
 • مُسَكّن ها . براي كمك كردن به راحت خوابيدن از چاي تهيه شده از برگهاي نعناع يا برگ گل ساعتي نوشيد .
 • خونريزي ها . آنها را با شستشو دادن خارجي با چاي تهيه شده از پوست بلوط يا نارون يا شيره پرورده گرفته شده از برگ بارهنگ يا ريشه جوشانده شده گياه مهر سليمان درمان كنيد .
 • يبوست . براي از بين بردن يبوست جوشانده شده برگهاي كاسني زرد ، ميوه گياه گل سرخ يا پوست گردو بخوريد . همچنين خوردن گل هاي سوسن بصورت خام به رفع يبوست كمك مي كند .
 • كرم ها يا انگل هاي روده اي . در خوردن مدارا كنيد و با چاي درست شده از كاسني بري يا برگهاي هويج وحشي خود را درمان كنيد .
 • باد شكم و دل پيچه . چاي درست شده از تخم هويج را به عنوان يك ضد نفخ مصرف كنيد . براي ساكت بودن شكم از چاي درست شده ار برگ نعناع استفاده كنيد .
 • شستشوي قارچ ها . يك جوشانده از برگ گردو يا پوست بلوط بري درمان كچلي تهيه كنيد . آن را متناوباً روي محل قرار دهيد . در ضمن درمان محل قارچ زده آن را در معرض نور خورشيد قرار دهيد .

استفاده هاي متنوع از گياهان

براي رنگ كردن لباسها يا پوست بدن از گياهان مختلفي مي توان استفاده كرد . معمولاً به منظور نتيجه گرفتن بهتر بايد گياه را بجوشانيم . پوست پياز رنگ زرد ، پوست گردو رنگ قهوه اي و سرخ دانه توليد رنگ ارغواني مي كند .

از فيبرهاي گياهي فيبر نخ توليد مي شود . بيشتر از ساقه هاي گزنه و گياه يوكا و پوست داخلي درختان استفاده مي شود .

تهيه آتش گيره براي شروع آتش از پوست سدر و چوبهاي نازك درختان يا چوب درختان صمغ دار يا شيرة آنها استفاده شود .

با استفاده از شيره سير يا پياز وحشي بر روي پوست يا با گذاشتن برگ بعضي از گياهان شناسايي درست آنها است و شناخت اين است كه آيا آنها براي غذا يا دارو يا ساختن سرپناه يا تجهيزات مناسب هستند يا خير ؟


زنده ماندن در شرایط سخت قسمت اول : اقدامات بقا

زنده ماندن در شرایط سخت قسمت دوم : روانشناسی بقا

زنده ماندن در شرایط سخت قسمت سوم : طرح ريزي براي شرايط سخت و كيتهاي مورد استفاده در شرايط سخت

زنده ماندن در شرایط سخت قسمت چهارم : بنیان پزشکی زندگی در شرایط سخت

زنده ماندن در شرایط سخت قسمت پنجم : سرپناه

زنده ماندن در شرایط سخت قسمت ششم : تهیه آب آشامیدنی

زنده ماندن در شرایط سخت قسمت هفتم : هنر و صنعت آتش

زنده ماندن در شرایط سخت قسمت هشتم : تهیه غذا – بخش اول

زنده ماندن در شرایط سخت قسمت هشتم : تهیه غذا – بخش دوم

زنده ماندن در شرایط سخت قسمت هشتم : تهیه غذا – بخش سوم

زنده ماندن در شرایط سخت قسمت هشتم : تهیه غذا – بخش چهارم

زنده ماندن در شرایط سخت قسمت هشتم : تهیه غذا – بخش پنجم

برای دیدگاه ها کلیک کنید

جوابی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بالا