نظامی

زنده ماندن در شرایط سخت قسمت یازدهم: حیوانات خطرناک

حيوانات خطرناك

حيوانات ندرتاً تهديدي بيشتر از محيط براي فرد ايجاد مي كنند . حس طبيعي انسان آن را از مواجه شدن با شيرها ، خرس ها و ساير حيوانات بزرگ يا خطرناك باز مي دارد . شما بايد همچنين از حيوانات چرنده شاخدار ، سم دار و سنگين وزن اجتناب كنيد . واكنش هاي شما ممكن است مانع مواجه شدن غير پيش بيني شده با حيوانات خطرناك شود . در محيط آنها با دقت حركت كنيد . با ريختن ته مانده غذاها در اطراف محل اسكان خود حيوانات شكاري بزرگ را به سمت خود نكشيد . قبل از ورود به آب يا جنگل محل را كاملاً دقيق مورد بازرسي قرار دهيد .

حيوانات كوچكتر براي فرد نسبت به حيوانات بزرگتر بيشتر ايجاد خطر مي كنند . به دليل اندازة كوچك آنها ، طبيعت به بسياري از حيوانات كوچك سلاحهايي مانند نيش داده است تا از خود دفاع كنند . هر ساله ، عده كمي از مردم توسط كوسه ها مورد حمله واقع مي شوند ، توسط تمساح ها دريده مي شوند و خرس ها به آنها حمله مي كنند . بيشتر اين حوادث منجر به نوعي نقص عضو در فرد منجر مي شود . با اين حال هر ساله بسياري از مصدومان به سبب گزيده شدن بوسيله مارهاي سمي مي ميرند نه بر اثر مورد حمله واقع شدن توسط حيوانات خطرناك بزرگ . حتي بسياري از مصدومان به سبب واكنش هاي آلرژيك به گزش هاي زنبور از بين مي روند . به همين دليــل ما در اينجا بيشتر به مطالعه حيوانات كوچكتر و البته خطرناكتر مي پردازيم . اينها حيواناتي هستند كه بيشتر احتمال دارد كه شما در ضمن حركت در محيط زندگي با آنها مواجه شويد يا ممكن است آنها بدون اينكه شما متوجه شويد وارد محيط شما شوند .

با مقداري هوشياري نسبت به محيط اطرافتان شما مي توانيد زنده بمانيد اگر از اقدامات ايمني ساده اي كه بيان مي شود تبعيت كنيد . اجازه ندهيد كه كنجكاوي و بي دقتي عامل مرگ يا مجروح شدن شما گردد .

حشرات و عنكبوتيان

شما مي توانيد حشرات را به جز صدپايان و هزارپايان با توجه به داشتن شش پا از عنكبوتيان كه هشت پا دارند تشخيص دهيد .

هر چند نيش آنها دردناك است اما نيش زنبور وحشي ، زنبور عسل و زنبور سرخ ندرتاً كُشنده مي باشد ، مگر اين كه فرد به آن سم خاص حساسيت داشته باشد . حتي خطرناكترين عنكبوتها ندرتاُ كُشنده هستند و اثرات بيماري هاي كنه اي نيز خيلي آرام آرام پيدا مي شود . اما در همه موارد اجتناب كردن از حشرات بهترين راه ممكن است . در محل هايي كه مي دانيد عنكبوتها و عقربها وجود دارند هر روز صبح داخل كفش ها ، جورابها و لباس خود را كنترل كنيد . همچنين تختخواب و سرپناه خود را مورد بازرسي قرار دهيد . وقتي كه سنگها و كُنده ها را برمي گردانيد دقت كنيد . براي ديدن مثالهايي از حشرات و عنكبوتيان خطرناك به ضميمه D مراجعه كنيد .

عقربــــــها

شما عقربها را در صحرا ، جنگل و مناطق استوايي ، زير استوايي و مناطق گرمسيري جهان پيدا مي كنيد . آنها اغلـب حيواناتي شب خيز هستند . شما مي توانيد عقربها را از عمق دره هاي عميق كه بسيار پايين تر از سطح دريا هستند گرفته تا ارتفاعي به اندازه ۳۶۰۰ متر در آند پيدا كنيد . آنها در مناطق مرطوب قهوه اي يا سياه بوده و ممكن است در مناطق بياباني زرد يا سبز روشن باشند . اندازه آنها معمولاُ ۵/۲ سانتيمتر مي باشد . اما انواع غول پيكري از آنها به اندازه ۲۰ سانتيمتر در جنگل هاي آمريكاي مركزي ، گينه نو و جنوب آفريقا يافت مي شوند . كُشندگي نيش عقربها نادر است اما آنها مي توانند در كودكان ، پيران و افراد مريض ايجاد مرگ كنند . عقربها شبيه خرچنگ هاي دراز كوچك هستند كه دُمهايي برآمده حاوي يك نيش در نوك آن هستند . عنكبوتهاي مقلد واقعي ، عقربهاي شلاقي و عقرب سركه اي هستند . اينها بي خطرند و يك دُم شلاقي شكل به جاي دُم متصل شده و نيش دار عقربهاي واقعي  دارند .

عنكبوتها

شما مي توانيد عنكبوتهاي قهوه اي منزوي يا پشت ويولوني بومي شمال آمريكا را بواسطه ويولون شكل با نقاط روشن موجود بر پشت آنها شناسايي كنيد . همان طور كه از اسم اين عنكبوتها پيداست ، اين عنكبوت دوست دارد كه در محل هاي تاريك خود را پنهان كند . ندرتاً كُشنــده مي باشد و گاز گرفتـن آن سبب از بين رفتن بافت اطراف زخم مي شود و حتي مي تواند درمان هم نشود و به قطع عضو منجر شود .

مي توان خانواده عنكبوت بيوة سياه ( جنس لاترودكتوس ) را در سراسر جهان پيدا كنيد و نوع سيــاه آمريكايـي آن كه از همـه معروف تر است و در مناطق گرمسير جهان يافت مي شود كوچك مي باشد . عنكبوتهاي تيره اغلب شبيه ساعت شني سفيد مي باشند و نقاط قرمز يا نارنجي بر روي شكم آنهاديده مي شود .

عنكبوت قيفي شكل تارها ( جنس آتراكس ) عنكبوتهايي بزرگ ، خاكستري يا قهوه اي استراليايي هستند .

چانكي . با پاهاي كوچك خود قادر هستند تا به سادگي از تار قيفي شكل خود كه از آن نام خود را گرفته اند بالا و پايين بروند . مردم بومي آنها را كُشنده مي دانند . وقتي كه آنها به دنبال طعمه حركت مي كنند ، معمولاً در شب ، از آنها دوري كنيد . عوارض ناشي از گزيده شدن توسط اين حشره شبيه عنكبوت بيوه است : درد شديد همراه با عرق كردن و لرزش ، ضعف و ناتواني كه مي تواند حداكثر يك هفته طول بكشد .

رتيل ها عنكبوتهاي بزرگ و مودار ( جنس هاي ترافوزيدا و ليكوسا ) هستند كه از همه انواع عنكبوتها معروف تر هستند . يك جنس از آن در اروپا موجود است ، اما بيشتر رتيلها در مناطق استوايي آمريكا يافت مي شوند . بعضي گونه هاي جنوب آمريكايي در اثر گزش سم خطرناكي وارد بدن مي كنند ، اما اغلــب آن ها فقط گزش دردناكــي ايجاد مي كنند . بعضي رتيـل ها به اندازه يك بشقاب غذاخوري مي شوند . آنها دندانهاي نيش بزرگي براي گرفتن طعمه هايي مثل پرندگان ، موش ها و مارمولك ها دارند . اگر توسط رتيل گزيده شديد درد و خونريزي قطعي است و احتمال عفونت نيز منتفي نيست .

صدپايان و هزارپايان

صدپايان و هزارپايان بيشتر كوچك و بي خطر هستند . هر چند بعضي از گونه هاي صحرايي و استوايي آنها ممكن است به ۲۵ سانتيمتر برسند . تعداد اندكي از آنها سمي هستند ، اما خطر اصلي عفونت در محل گزش است وقتي كه پنجه هاي تيز آنها پوست را زخمي مي كنند . براي جلوگيري از زخمي شدن پوست اگر متوجه شديد كه آنها بر پوست شما مي خزند آنها را به سمت خارج از روي پوست هدايت كنيد .

زنبور عسل ، زنبور وحشي و زنبور سرخ

همه ما با اين نوع زنبورها آشنا هستيم . آنها در انواع مختلفي هستند و عادات و زيستگاههاي مختلفي دارند . شما مي توانيد زنبور عسل را با بدن نازك و مودار آنها بشناسيد ، در حالي كه زنبور وحشي و زنبور سرخ و زنبور خرمايي درشت بدني قلمي تر و تقريباً بدون مو دارند . بعضي زنبورها مثل زنبورهاي عسل به صورت اجتماعي زندگي مي كنند . آنها ممكن است اهلي يا به طور وحشي در غارها يا درختان پوك شده زندگي كنند . شما ممكن است زنبورهايي ديگر مثل زنبورهاي نجار را در سوراخ لانه هاي شخصي داخل چوب پيدا كنيد يا زنبور گرده افشان را در زمين پيدا كنيد . خطرناكترين قسمت زنبورها نيش تند و تيز آنها است كه در قسمت شكم آنها قرار مي گيرد . وقتي كه زنبورها نيش مي زنند آن نيش خود را از ناحيه شكمي از داخل كيسه سم خارج مي كند و زنبور مي ميرد . به جز زنبورهاي قاتل بيشتر زنبورها دوست دارند كه آرام باشند . در مقايسه با زنبور وحشي و زنبور سرخ و زنبور خرمايي درشت كه نيش خاصي دارند و مي توانند چندين بار حمله را تكرار كنند .

اجتناب كردن از حشرات بهترين وسيله دفاعي و تاكتيك دفاعي مي باشد . مراقب گلها يا ميوه هايي باشيد كه آنها ممكن است از آنها تغذيه كنند . هنگامي كه ماهي ها يا شكارها را تميز مي كنيد مراقب زنبورهاي گوشتخوار خرمايي درشت باشيد . افراد معمولاً واكنش خفيف و موقتي به نيــش زنبــورها نشان مي دهند و بعـد از چند ساعت وقتي كه درد و سردرد رفع مي شود واكنش نيز متوقف مي شود . آنهايي كه به سم زنبور حساس هستند واكنش هاي شديدي از خود نشان مي دهند كه شامل شوك آنافيلاكتيك ، كوما و مرگ مي شود . اگر داروهاي آنتي هيستامين در دسترس نباشد و شما نتوانيد جايگزين مناسبي براي آن پيدا كنيد در اين حالت فرد مجروح در خطر زيادي مي افتد .

كنـــــه ها

كنــه ها در مناطـق استوايي و معتدل فراوان هستند . ما بيشتر آنها را مي شناسيم . كنه ها موجودات كوچكي با ۸ پا مي باشند و مي توانند بدني نرم يا زبر داشته باشند . آنها براي زنده ماندن نيازمند ميزبان خون دار هستند . اين موضوع آنها را خطرناك مي سازد ، زيرا آنها در طي خونخواري ، بيماري هايي مانند لايم ، تب كوههاي راكي ، آنسفاليت و بيماري هايي مشابه را انتقال مي دهند كه آنها نهايتاً ناتوان كننده يا كُشنده هستند . اگر شما به چنين بيماري هايي مبتلا شديد كار زيادي از دستتان برنمي آيد ، اما به دليل كُند بودن كنه ها شما فرصت كافي را داريد تا از انتقــال بيماري جلوگيـري كنيد . بر اساس گفته كارشناسان حداقل ۶ ساعت طول مي كشد تا كنه به ميزبان خود بچسبد و عامل بيماري زا را انتقال دهد . بنابراين شما فرصت داريد كه همه بدن خود را وارسي كنيد و جلوي اين انتقال را بگيريد . وقتي از ميان علفهايي كه كنه ها به آنها مي چسبند مي گذريد ، وقتي كه حيوانات ميزبان كنه را پاك مي كنيد تا بخوريد و زماني كه وسايل لازم جهت تهيه سرپناه را جمع آوري مي كنيد مراقب كنه ها باشيد . اگر امكان دارد هميشه از پمادهاي دور كنندة حشرات بر روي بدن استفاده كنيد .

زالــــــــوها

زالوها مخلوقاتي هستند با ظاهري شبيه كِرم . شما آنها را در مناطق استوايي و معتدل مي يابيد . شما در هنگام شنا كردن در آبها يا جستو كردن در آنها با زالوها حتماً برخورد خواهيد كرد . شما همچنيــن در ضمن پاك كردن شكارهايي مثل لاك پشت آب شيرين با آنها مواجه مي شويد . زالوها مي توانند به داخل شكافهاي كوچك بخزند ؛ بنابراين از توقف كردن ، چادر زدن در محل زندگي آنها اجتناب كنيد . پاچه شلوارهاي خود را داخل پوتين كنيد . بدن خود را متناوباً بازرسي كنيد . خوردن يا بلعيدن زالوها بسيار خطرناك است . بنابراين از خوردن آب از منابع مشكوك اجتناب كنيد يا آن آب را بجوشانيد يا از داروهاي تصفيه كننده آب استفاده كنيد . زخمهايي كه بر اثر زالوي بلعيده شده در داخل گلو ايجاد مي شوند به شدت عفوني مي شوند و اين عفونت به سرعت پخش مي گردد .

خفـــــاش ها

بر خلاف خرافات موسوم ، خفاش ها ( سمودوس ) به مقدار كمي خطرناك هستند . انواع مختلف خفاش ها در سرتاسر جهان  پخش هستند . اما خفاش خون آشام فقط در امريكاي مركزي و جنوبي يافت مي شود . آنها كوچك و پر جنب و جوش در طي پرواز هستند كه بر روي قرباني خود وقتي كه خواب است مي نشينند ( اغلب گاوها و اسب ها ) تا بعد از گاز گرفتن آن خون آن را بخورند . بزاق دهان آنها داراي يك ماده ضد انعقادي مي باشد كه مانع متوقف شدن جريان خون از رگ پاره مي شود ( مثل زالو ) . فقط درصد كمي از اين خفاش ها واقعاً ناقل هاري هستند ؛ با اين حال از هر خفاش مريض يا زخمي دوري كنيد . سرپناه گرفتن در يك غار كه توسط خفاش ها اشغال شده است ، خطر استنشاق كردن گروه فضولات خفاش را افزايش مي دهد . مدفوع خفاش حاوي بسياري از ارگانيسم ها مي باشد كه عامل بيماري هستند . خوردن خفاش روباه پرنده يا ساير خفاش ها هيچ خطر ابتلا به هاري را همراه ندارد ولي بايد خفاش خوب پخته شده باشد .

مـارهاي سمي

هيچ قانون و روش بدون اشتباهي براي شناسايي مارهاي سمي وجود ندارد ، زيرا روش هاي دقيق شناسايي نيازمند مشاهده مار از نزديك يا معاينه بدن مار هستند . بهترين استراتژي اين است كه از همه مارها دوري كنيم و در جايي كه مارها زياد هستند و گونه هاي آنها سمي مي باشد خطر گزيده شدن به گوشت حاصل از شكار آنها نمي ارزد . وقتي كه در محلي كه قرار داريد كه مارهاي سمي وجود دارد از قوانين زير پيروي كنيد :

● با دقت حركت كنيد و ببينيد كجا پا مي گذاريد . پا را روي كُنده ها بگذاريد به جاي آن كه بالاي كُنده ها بگذاريد و قبل از آن كه آنها را حركت دهيد .

● در هنگام چيدن ميوه ها و حركت اطراف آبها با دقت نگاه كنيد .

● مارها را هرگز اذيت نكنيد و با آنها شوخي نكنيد . مارها نمي توانند چشمانشان را ببندند ، بنابراين شما نمي توانيد بگوييد كه مار خواب است يا خير . بعضي مارها مثل مار بامبا ، كبرا و بوش مستر ، وقتي كه به دام بيفتند يا از لانه شان در حال محافظت كردن باشند بسيار وحشيانه حمله مي كنند .

● براي حركت دادن كُنده ها و سنگها از چوب و تركه استفاده كنيد .

● پاپوش مناسبي بپوشيد ، مخصوصاً در هنگام شب .

● رختخواب ، سرپناه و لباسهاي خود را به دقت بازرسي كنيد .

● وقتي كه با افعي ها مواجه مي شويد آرام باشيد . مارها نمي توانند بشنوند و شما مي توانيــد به طرز خارق العـاده اي آن ها را غافلگيـر سازيد وقتي كه‌آنها خواب هستند يا آفتاب گرفته اند . معمولاً آنها در چنين حالتي اگر فرصت به دست آورند سريعاً فرار مي كنند .

● اگر براي تهيه غذا مجبور به كُشتن مارها هستيد بسيار دقت كنيد . هر چند اين عموميت ندارد اما گرماي بدن فرد خوابيده امكان دارد مارها را جذب كند .

براي به دست آوردن اطلاعات كامل تر در مورد مارهايي  كه ليست آنها در زير آمده است به ضميمه E مراجعه كنيد .

مناطق عاري از مار

مناطق قطبي به دليل شرايط محيطي غير قابل تحمل آنها براي مارها از مار عاري است . ساير مناطقي كه به عنوان مناطق عاري از مار سمي نامگذاري شده اند عبارتند از : نيوزيلند ، كوبا ، هائيتي ، جامائيكا ، پرتوريكو ، ايرلند ، پلي نسيا و هاوايي .

مارهاي سمي آمريكا

● مار كوپرهد ( نوعي مار سمي آمريكاي شمالي ( سرمسي ) )

● بوش مستر ‌( لاچسيس موتوس )

● مار كورال ( مرجان )‌ ( نوعي مار سمي آمريكايي با لكه هاي زرد و قرمز )

● مار كاتن ماوث (‌آجيسترودون پيسيوروس )

● مار فرديلانس

● مار زنگي ( جنس كراتالوس )

■ مارهاي سمي اروپايي

● افعي معمولي ( افعي بروس )

● گرزه مار ( افعي قفقازي )

■ مارهاي سمي آفريقايي و آسيايي

● بوم اسلنگ ( ديس فوليدوس تيپوس )

● كبرا ( جنس ناجا )

● افعي گابون ( بيتيس گابونيكا )

● افعي درختي ( تري مرسروس گرامينوس )

● مار كراتي ( بونگاروس كا ارولوس ) ـ نوعي مار سمي جنوب شرقي و جنوب مركزي آسيا با بدني سياه يا قهوه اي و نوارهاي زرد .

● افعي مالايي ( كالاسلاسما رودوس توما )

● مابا ( جنس دندراسپيس ) ـ نوع مار سمي آفريقاي گرمسيري .

● مار جعفري ( بيتيس آري اتانتس ) ـ نوعي مار بزرگ سمي آفريقايي .

● افعي كرگدني ( بيتيس ناسيكورنيس )

● افعي راسل ( ويپراراسلي )

● افعي سنگي ( سراستس ويپرا )

● مار جعفري ( اچيس كاريناتوس )

● افعي واگلرپيت ( تري مرسروس واگلري )

■ مارهاي سمي استراليا

● افعي كُشنده ( آكاتوفيس آنتاركيتكوس )

● مار تيپون ( اكسيورانوس اسكوتلاتوس )

● مار ببري ( نوتچيس اسكوتاتوس )

● مار دريايي زرد ( پلاميس پلاتوروس )

 

سوسمارهاي خطرناك

سوسمار غول (سوسماري به رنگ آبي و سياه درآمريكاي مركزي ) و سوسمار مكزيكي ، سوسمارهاي خطرناك و سمي هستند .

سوسمار غول

اين نوع سوسمار با نام علمي هلو درما سوسپكتروم كه در جنوب غرب آمريكا و بخشهايي از مكزيك با پوستي تيره و سخت و بسيار زمخت كه داراي خالهايي صورتي رنگ مي باشد . اندازة آن به طور متوسط بين ۳۵-۴۵ سانتيمر بوده و دُمي كوتاه و كلفت دارد . اين خزنده عموماً مهاجم نبوده و وقتي كه مورد آزار و اذيت قرار مي گيرد حمله كرده و گاز مي گيرد كه اين گاز گرفتن سمي مي باشد .

سوسمار مكزيكي

اين نوع سوسمار با نام علمي هلو درما هوريدوم شبيه مورد قبل مي باشد . اين سوسمار علاوه بر نوارهاي رنگي مشابه هم خانواده خود سوسمار غول مي باشد ، داراي خالهاي منحصر به فردي روي بدن خود نيز هست . اين سوسمار نيز سمي بوده و طبيعتي منزوي دارد . شما مي توانيد آن را در مكزيك تا آمريكاي مركزي پيدا كنيد .

اژدهاي كومودو

اين سوسمار با نام علمي وارانوس كومودنسيس تا بيش از سه متر طول پيدا كرده و اگر سعي كنيد آن را بگيريد خطرناك مي شود . اين سوسمار اندونزيايي وزني بيش از ۱۳۵ كيلوگرم پيدا مي كند .

خطرات موجود در رودخانه ها

حس طبيعي انسان او را برمي انگيزاند تا از نزديك شدن به اسب هاي آبي ، سوسمارها ، كروكوديل ها و ساير موجودات بزرگ رودخانه اي دوري كند . با اين حال مخلوقات كوچكتري نيز در رودخانه ها وجود دارند كه بايد در برخورد با آنها كاملاً احتياط كرد .

مار ماهي الكتريكي

اين جاندار با نام علمي الكتروفوروس الكتريكوس ممكن است طولي بيش از ۲ متر و قطري حدود ۲۰ سانتيمتر پيدا كند . بايد از آن اجتناب كرد . آنها مي توانند جريان الكتريسيته اي به اندازه ۵۰۰ ولت توسط ارگانهاي خاصي از بدن خويش توليد كنند . آنها از اين شوك الكتريكي براي گيج كردن يا بيحس كردن طعمه يا دشمنان خود استفاده مي كنند . معمولاً شما آنها را در رودخانه ي اُرينوكو و آمازون در جنوب آمريكا پيدا مي كنيد . آنها آبهاي كم عمق را كه اكسيژن بيشتري دارند و غذاي بيشتري در آنها يافت مي شود را ترجيح مي دهند . آنها جثه اي بزرگتر از مارماهي هاي معمولي دارند . قسمت بالاتنه ي آنها به رنگ خاكستري تيره يا مشكي بوده و شكم آنها رنگي روشن تر دارند .

ماهي پيـــــرانا

اين ماهي با نام علمي سراسالمو خطر ديگري مي باشد كه در رودخانه ي اُورينوكو و آمازون و حوضه رودخانه پاراگوئه يافت مي شود . اين ماهي ها در اندازه ها و رنگهاي بسيار متفاوتي يافت مي شوند ، اما معمولاً تركيبي از ارگانها در زير بدن خود داشته و بالاي آنها تيره مي باشد . آنها داندانهايي سفيد و بسيار بُرّنده دارند كه به وضوح قابل مشاهده است . اندازة آنها ممكن است تا ۵۰ سانتيمتر برسد . هنگام عبور از رودخانه اي كه آنها در آن زندگي مي كنند بسيار دقت كنيد . خون آنها را جذب مي كند . در داخل آبهاي كم عمق و در طي فصل خشك خطرناكترين تهديد رودخانه به حساب مي آيند .

لاك پشت

در هنگامي كه سعي مي كنيد لاك پشت هاي آب شيرين مثل لاك پشت حمله كننده ( نوعي لاك پشت بزرگ آب شيرين ) و لاك پشت حمله كننده و لاك پشت لاك نرم كه بومي آمريكاي جنوبي مي باشد و لاك پشت ماتاماتا كه آن نيز بومي آمريكاي جنوبي مي باشد را شكار كنيد بسيار دقت داشته باشيد . تمامي اين لاك پشت ها وقتي كه احساس خطر كنند براي دفاع از خود گاز مي گيرند و گاز آنها مي تواند سبب قطع شدن انگشتان دست و پا شود .

پلاتــــي پوس

اين پستاندار با نام علمي اورني تورنكوس آناتينوس تنها گونهء منحصر به فرد خانوادة پستانداران بوده و به سادگي قابل تشخيص مي باشد . بدن اين جاندار كشيده بوده و با موهايي خاكستري و كوتاه پوشيده شده است . دُم آن شبيه سگ آبي بوده و نوك آن شبيه اردك است . اندازة آن به ۶۰ سانتيمتر مي رسد و در نگاه اول اين پستاندار تخم گذار كه تنها پستاندار تخم گذار جهان محسوب مي شود منبع غذايي خوبي بنظر مي رسد ولي بسيار خطرناك است . نوع نر آن خارهاي سمي در پشت پاهاي خود دارد كه مي تواند زخمهاي خطرناكي ايجاد كند . شما اين جاندار را فقط در استراليا و اغلب در ميان لجن اطراف آبراه ها و سواحل مي توانيد پيدا كنيد .

خطرات موجود در سواحل و خورها

در مناطقي كه آب رودخانه ها و درياها به هم مي رسند خطراتي مرتبط با آب شيرين و شور وجود دارد . در آبهاي شور كم عمق موجودات بسياري وجود دارند كه مي توانند زخمهاي دردناكي در بدن ايجاد كرده و عفونتهاي منتشر شونده اي را در بدن ايجاد كنند . هنگام حركت در آبهاي كم عمق انواعي از پاپوش هاي مناسب بپوشيد و پاچه شلوار را داخل پاپوش قرار دهيد به جاي اين كه شتري حركت كنيد .

ماهي غضروفي پهن استينگري ( جنس راسياتيدا ) يك خطر واقعي در آبهاي كم عمق مخصوصاً آب هاي استوايــي قلمداد مي شـود . قسمت انتهايي بدن آن نامتناسب به نظر مي رسد . تنوع زيادي مابين جنسهاي آن ديده مي شود ، اما همگي آنها يك خار نوك تيز در قسمت دُم خود دارند كه ممكن است سمي باشد و در صورتي كه پاي خود را بر آن بگذاريد زخم دردناكي ايجاد مي شود . شكل تمامي انواع اين ماهي بصورت يك كايت مي ماند . آنها را مي توان در امتداد سواحل آمريكا ، آفريقا و استراليا يافت .

خطرات موجود در آب شور

ماهيان زيادي وجوددارند كه شما نبايد آنها را لمس كنيد يا با آنها برخورد داشته باشيد . انواع ديگري نيز هستند كه نبايد آنها را خورد .

ماهيان خطرناكي كه نبايد آنها را لمس كرد يا با آنها تماس داشت.

 ماهيان زيادي اين گونه هستند كه در زير به شرح در مورد آنها مي پردازيم :

كوســــــه

كوسه ها ترسناكترين جانداران دريايي هستند . معمولاً حملات كوسه ها اجتناب ناپذير بوده و جراحات قابل ملاحظه اي ايجاد مي كنند . شما بايد از تمامي تمهيدات موجود براي اجتناب از برخورد با كوسه ها استفاده كنيد . گونه هاي مختلفي از كوسه ها وجود دارند اما بطور عمومي كوسه هاي خطرناك داراي دهاني عريض و دندانهاي قابل مشاهده هستند . در حالي كه انواع بي خطر آنها دهاني كوچك در قسمت زير سرشان دارند . با اين حال ، هر كوسه اي مي تواند توسط دندان هاي تيز خود يا پوست زبر بدن خود جراحات دردناك يا حتي كُشنده در فرد ايجاد كند .

ماهي خرگوشي

ماهي خرگوشي يا ماهي شكم خاردار ( جنس سيگانيدا ) اغلب در اطراف صخره هاي مرجاني در اقيانوس هند و اقيانوس آرام يافت مي شود . آنها داراي خارهاي بسيار نوك تيز و اغلب سمي در باله هاي خود هستند . اگر مجبور شديد كه آنها را حمل كنيد بسيار با احتياط به آنها دست بزنيد . اين ماهي مانند بسياري از انواع ديگر ماهي هاي خطرناك در اين فصل توسط بوميان خوراكي به حساب مي آيند . اما اگر بدون احتياط آن را حمل كنيد بر اثر تماس نادرست مرگ فرد حتمي است . اگر اين امكان وجود دارد از انواع ماهيان به جاي اين ماهي سمي براي غذا استفاده كنيد .

تنگ

تنگ يا ماهي جراح ( جنس آكانتوريدا ) حدود ۲۰-۲۵ سانتيمتر بوده و رنگ زيبايي دارد . به آنها به دليل وجود تيغه هاي شبيه چاقوي جراحي موجود در قسمت دُم آنها ماهي جراحي مي گويند . زخم ايجاد شده توسط اين تيغه ها مي توانند به سبب ايجاد مسموميت و عفونتي كه ايجاد مي كنند به مرگ منتهي شود و خوني كه از اين زخمها ايجاد مي شود مي تواند كوسه ها را به سمت خود جذب كند .

ماهي قورباغه اي

اين ماهي از جنس باتراچوايديدا در آبهاي استوايي ساحل خليجي ايالات متحده و در طي دو ساحل آمريكاي مركزي و جنوبي يافت مي شود . اين ماهي تيره رنگ اندازه اي در حدود ۱۸-۲۵ سانتيمتر دارد . آنها خود را مابين و زير شن ها مخفي مي كنند و منتظر طعمه خود مي نشينند . آنها بر روي پشت خود نيش هاي تيز و بسيار سمي دارند .

عقرب ماهي

ماهي عقرب ماهي ( سكوپانديا ) اغلب در اطراف صخره هاي دريايي موجود در اقيانوس هند و آرام به ندرت در مديترانه و درياي اژه يافت مي شود . اندازة آنها بين ۳۰-۷۵ سانتيمتراست . گوناگوني رنگ آنها نيز از قهوه اي قرمز يا زرد قهوه اي متفاوت است . آنها باله هاي بلند و موجي شكل و تيغه هايي دارند و نيش آنها بسيار دردناك است . انواع كمتر سمي آنها در اقيانوس اطلس زندگي مي كنند .

سنگ ماهي

اين ماهي ( جنس سيناسجا ) در اقيانوس هند و آرام يافت مي شود . آنها وقتي كه پا روي آنها گذاشته مي شود يا با بي دقتي حمل مي شوند يك نيش زهري را از تيغه هاي جانبي خود وارد بدن مي كنند . به دليل شكل ناهموار آنها و رنگ يكنواخت آنها مشاهده آنها بسيار سخت است . اندازه هاي آنها تا ۴۰ سانتيمتر مي رسد .

ماهي ويور

اين ماهي ( جنس تراشينيدا ) حدوداً ۳۰ سانتيمتر طول دارد . به دليل اين كه آنها خود را در ماسه هاي ساحلي اروپا ، آفريقا و مديترانه مخفي مي كنند مشاهده آنها مشكل است . رنگ آنها معمولاً قهوه اي تيره است . آنها خارهاي تيز و بسيار سمي روي باله هاي پشتي و پوششي برانش خود دارند .

براي كسب اطلاعات بيشتر در اين زمينه به ضميمه F مراجعه كنيد .

حيوانات و ماهي هاي سمي غير قابل خوردن

دستورالعمل زنده ماندن در شرايط سخت اغلب اشاره مي كند كه جگر خرس قطبي به دليل وجود مقدار زيادي ويتامين A سمي است . بنابراين ما بايد توجه داشته باشيم كه بعد از خوردن اين بخش از بدن اين حيوان امكان مرگ وجود دارد . نوع ديگر گوشت سمي گوشت لاك پشت هاوس بيل ( نوعي لاك پشت متوسط درياي گرم ) مي باشد . شما مي توانيد به كمــك نوك به سمت پايين خميده شدة آنها و پولك هاي زرد رنگ آنها كه بر روي گردن و باله هاي جلويي آنها قرار دارد آنها را شناسايي كنيد . وزن آنها بيش از ۲۷۵ كيلوگرم بوده و صيد آنها بسيار مشكل است .

بسياري از ماهي هايي كه در نزديك سواحل زندگي مي كنند ، يا در بركه و خورها ، براي خوردن سمي مي باشند . هر چند ممكن است بعضي از آنها به مقدار كمي سمي باشند . اغلب آنها در مناطق استوايي هستند اما در هر جاي ناشناخته اي كه ماهي شكار مي كنيد وجود ماهي هاي غير خوراكي نيز محتمل است . بعضي ماهي هاي شكارچي مثل باراكودا و اِسنَپِرممكن است اگر ماهي سمي آب هاي كم عمق را خورده باشد سمي باشد و نتوان آنها را خورد . انواع از همه سمي تر داراي نوك شبيه طوطي و صدف محكمي شبيه پوست هستند كه تيغهايي دارند و اغلب مي توانند بدن خود مثل بالون درآورند . با اين حال در مواقع خاصي از سال مردم بومي ماهي بادكنكي را يك غذاي لذيذ به حساب مي آورند .

ماهي بادكنكي

ماهي بادكنكي ( جنس تترا اُدنتيدا ) بسيار به آب سرد مقاوم است . شما آنها را در طي سواحل استوايي و معتدل در سراسر جهان ، حتي در بعضي رودخانه هاي جنوب شرقي آسيا و آفريقا مي يابيد . آنها داراي تيغ هاي كوچكي هستند و مي توانند وقتي كه مورد تهديد واقع مي شوند خود را باد كنند تا به صورت بادكنك در آيند . خون ، جگر و گنادهاي آنان بسيار سمي است . به طوري كه ۲۸ ميلي گرم از آن مي تواند كُشنده باشد . اين ماهي ها به رنگهاي مختلفي در مي آيند و اندازة متفاوتي دارند و به ۷۵ سانتيمتر مي رسند .

ماشه ماهي

ماشه ماهي ( جنس بلاستيديا ) بيشتر در درياهاي استوايي يافت مي شوند و انواع مختلفي دارند . آنها بدني فشرده دارند و اندازه اي تا ۶۰ سانتيمتر پيدا مي كنند و داراي باله هاي بلند ، تيز و جانبي هستند . از آنها اجتناب كنيد ، زيرا بيشتر آنها گوشتي مسموم دارند .

باراكودا

هر چند بيشتر مردم به دليل درنده خويي آنها از آنها دوري مي كنند ، ندرتاً ممكن است باراكودا را بخورند . اين شكارچيان درياهاي استوايي مي توانند به ۵/۱ متر برسند و بدون هيچ واهمه اي به انسان حمله مي كنند ، آنها ندرتاً گوشت سمي دارند و اين مادة سمي مي تواند كُشنده باشد . براي كسب اطلاعات بيشتر در موردماهي هاي سمّي و نرم تنان سمّي به ضميمه F مراجعه كنيد .

ساير مخلوقات دريايي خطرناك

اختاپوس حلقه آبي ، ژله ماهي و صدف مخروطي يا مته اي شكل ساير مخلوقات دريايي خطرناك به حساب مي آيند .

اختاپوس حلقه آبي

بيشتر اختاپوس ها اگر به روش صحيحي تهيه شوند براي خوردن بسيار خوشمزه هستند . با اين حال اختاپوس حلقه آبي ( هايالوچلانا لونولاتا ) مي تواند با نوك طوطي شكل خود بطور كُشنده اي گاز بگيرد . خوشبختانه اين حيوان در صخره هاي بزرگ استراليا زندگي مي كند و بسيار محدود مي باشد . اين به دليل رنگ خاكستري روشن خود و حلقه هاي آبي موجــود بر روي بدن آن شناسايــي مي شود . كارشناسـان توصيه مي كنند كه با تمامي اختاپوس هاي استوايــي با احتياط برخورد كرد ، زيرا بيشتر آنها داراي گاز گرفتن هاي سمي مي باشند . هر چند گوشت آنها خوراكي است .

ژلــــه ماهي

ژله ماهي ها ندرتاً كُشنده هستند . اما نيش آنها بسيار دردناك است . كلوني هاي اين ماهي بر روي آب به صورت جسم شنـاور ارغواني يا نارنجي رنگ كه بر روي آب هستند ديده مي شود . اين داراي پاهاي سمي است كه تا ۱۲ متري در آب شناور هسند . پاهاي بزرگ در واقع كلوني سلول هاي نيش دار هستند . مهمترين ژله ماهي كه ايجاد مرگ مي كند نوع مرد جنگنده آن مي باشد . ساير ژله ماهي ها نيز مي توانند نيشهاي سمي بزنند . از تماس گرفتن با پاهاي ژله ماهي اجتناب كنيد حتي آنهايي كه مُرده هستند و از بدن ژله ماهي جدا شده اند .

صدف مخروطي

صدفهاي مخروطي زير استوايي و استوايي داراي خارهاي زوبين شكل سمي هستند . همگي مخروطي شكل هستند و يك طرح شبكه اي شكل بر روي صدف وجوددارد . يك پردة غشايي ممكن است رنگ آن را تيره كند . بعضي انواع صدفهاي مخروطي سمي هستند . حتي بعضي از انواع كُشندة آنها در اقيانوس آرام و هند يافت مي شود . از هر صدف شبيه مخروط اجتناب كنيد .

صدف مته اي

اين نــوع صدف ( جنس تربريدا ) بلنـدتر و نازكتر از صدف مخروطي است ، اما مي توانــد به اندازة نوع مخروطي كُشنــده باشد .آن ها در درياهاي معتــدل و استوايي يافت مي شوند . آنهايي كه در اقيانوس هند وآرام زندگي مي كنند سموم كُشنده قوي تري در خارهاي خود دارند . از خوردن اين صدف ها خودداري كنيد ، زيرا گوشت بسيار سمي دارند .


زنده ماندن در شرایط سخت قسمت اول : اقدامات بقا

زنده ماندن در شرایط سخت قسمت دوم : روانشناسی بقا

زنده ماندن در شرایط سخت قسمت سوم : طرح ريزي براي شرايط سخت و كيتهاي مورد استفاده در شرايط سخت

زنده ماندن در شرایط سخت قسمت چهارم : بنیان پزشکی زندگی در شرایط سخت

زنده ماندن در شرایط سخت قسمت پنجم : سرپناه

زنده ماندن در شرایط سخت قسمت ششم : تهیه آب آشامیدنی

زنده ماندن در شرایط سخت قسمت هفتم : هنر و صنعت آتش

زنده ماندن در شرایط سخت قسمت هشتم : تهیه غذا – بخش اول

زنده ماندن در شرایط سخت قسمت هشتم : تهیه غذا – بخش دوم

زنده ماندن در شرایط سخت قسمت هشتم : تهیه غذا – بخش سوم

زنده ماندن در شرایط سخت قسمت هشتم : تهیه غذا – بخش چهارم

زنده ماندن در شرایط سخت قسمت هشتم : تهیه غذا – بخش پنجم

زنده ماندن در شرایط سخت قسمت نهم – استفاده غذایی از گیاهان

زنده ماندن در شرایط سخت قسمت دهم – گیاهان سمی

برای دیدگاه ها کلیک کنید

جوابی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بالا