عکس

بهترین عکس های گرفته شده در سال 2016 را ببینید (10تصویر)

بهترین عکس های گرفته شده در سال 2016 را ببینید

این عکس ها، برگزیده از 10 هزار عکس از 70 کشور مختلف است که در انجمن سلطنتی جغرافیایی در کنزینگتون لندن انتخاب شده اند.
هرساله عکاسان عکس های خود را در آنجا به نمایش می گذارند و کارشناسان، بهترین عکس ها را انتخاب می کنند.

 

بهترین عکس های گرفته شده در سال 2016 را ببینید گیگ نیوز (10)

بهترین عکس های گرفته شده در سال 2016 را ببینید گیگ نیوز (9)

بهترین عکس های گرفته شده در سال 2016 را ببینید گیگ نیوز (8)

بهترین عکس های گرفته شده در سال 2016 را ببینید گیگ نیوز (7)

بهترین عکس های گرفته شده در سال 2016 را ببینید گیگ نیوز (6)

 

بهترین عکس های گرفته شده در سال 2016 را ببینید گیگ نیوز (5)

بهترین عکس های گرفته شده در سال 2016 را ببینید گیگ نیوز (4)

بهترین عکس های گرفته شده در سال 2016 را ببینید گیگ نیوز (3)

بهترین عکس های گرفته شده در سال 2016 را ببینید گیگ نیوز (2)

بهترین عکس های گرفته شده در سال 2016 را ببینید گیگ نیوز (1)

منتشر شده در YJC

برای دیدگاه ها کلیک کنید

جوابی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بالا