نظامی

معرفی نیروی ویژه پاد وحشت و شرایط استخدام آن

IRI.NAJA.Special.Units.svg

293f551648a6ae2a1c32c7d6a7569b91_XL

افراد برای ورود به یگان ویژه باید شرایط خاصی داشته باشند.از جمله این شرایط داشتن حداقل قد ۱۷۵ سانتیمتری است كه الزامی بوده و از طرف دیگر افراد باید اندام متناسب و نیرومندی داشته باشند.

۳۰ واحد نیروهای یگان ویژه در مركز ۳۰ استان كشور مشغول انجام وظایفشان هستند، این نیروها در تابعیت و تحت آموزش و پشتیبانی یگان ویژه مركز كه در تهران مستقر است، فعالیت میكنند. تمام امكانات مورد استفاده در یگان ویژه بومی و تولید داخل و این تجهیزات مورد استفاده یگان ویژه قابل رقابت با نمونه های خارجی است. 

139407131328037666241254

یگانهای ویژه چه وظایفی دارند؟

ماموران یگان ویژه در تعدادی ماموریت خاص تعریف شده و بنا به درخواست فرمانده انتظامی استانها اجازه ماموریت پیدا میكنند. ماموریتهای نیروهای یگان ویژه در سه بخش مختلف تقسیم شده است.  در زمانهای عادی حفاظت و تامین امنیت سفر مسئولان رده یك كشور و برقراری نظم وانضباط مسابقات ملی مانند مسابقات فوتبال بر عهده ماموران این یگان خواهد بود.

ماموران یگان ویژه در ماموریتهای مقابلهای همچون رهایی گروگان، مبارزه با تروریستها و حمایت از دیگر ماموریتهای ناجا و در سایر بخشها مانند التزام بخشیدن به شهرها و ترافیك به ماموران دیگر بخشها كمك میكنند.

دسته سوم وظایف این نیروها مقابله با اغتشاشات است. زمانی كه قدرت و توان از اداره و كنترل ماموران كلانتری و نیروهای دیگر خارج شود، به گونهای كه آنان نتوانند صحنه اغتشاش را آرام كنند و اغتشاشات گسترش پیدا كند واحدهای یگان ویژه وارد عمل شده و نسبت به آرام كردن محیط اقدام میكنند.

در تقسیم بندی دیگری كه درباره وظایف این یگان وجود دارد در وضعیت مختلفی که بر جامعه حکم فرماست، وظایف مختلف و منطبق به این وضعیتها را برعهده دارند. در وضعیت عادی (سفید) هیچ گونه رویداد و دلیلی بر برهم زدن نظم عمومی و امنیت داخلی دیده نمیشود و سازمانهای مسئول وظایف جاری خودشان را دنبال میکنند.

در وضعیت غیر عادی(خاکستری) نظم و انضباط جامعه به علت وقوع برخی بینظمیها، تخلفات و جرایم مختل شده و اقدامات مخل نظم و امنیت جامعه در مراحل اولیه به سر میبرد و اقدامات مخرب آغاز نشده است و یگانهای ویژه فقط به نیروهای دیگر كمك میكنند.

در وضعیت فوقالعاده (زرد) وضعیت نظم و امنیت جامعه به علت وقوع تخلفات و بینظمیهای گسترده به شدت دستخوش اختلال شده و گروههای سازمان یافته و هدف دار با شعارهای ضد نظام، اقدام به اغتشاش، حمله به اماکن و تاسیسات دولتی و وابسته به دولت و تخریب، آتش زدن و غارت این اماکن و تاسیسات خصوصی و عمومی میکنند. اینجا هم نیروهای یگان ویژه دست به كار میشوند و وظایف محولهشان را انجام میدهند.

وضعیت بحرانی( قرمز) هم در ادامه وضعیت فوقالعاده بروز میكند و با هدف براندازی انجام میشود. اینجا نیروهای جان برکف یگانهای ویژه پاسداران ناجا در این وضعیت براساس تدابیر فرماندهان وارد صحنه شده و ضمن برخورد با مخلان و متخلفان نظم و امنیت را به جامعه برمی گردانند.

139407131328044066241254

HM-2013990377148516401418578435.8772

نیروهای یگان ویژه چگونه جذب میشوند؟

 مراحل جذب یگان ویژه همچون نحوه جذب در نیروهای مسلح است اما افراد برای ورود به یگان ویژه باید شرایط خاصی داشته باشند.

از جمله این شرایط داشتن حداقل قد ۱۷۵ سانتیمتری است كه الزامی بوده و از طرف دیگر افراد باید اندام متناسب و نیرومندی داشته باشند. این ماموران به مدت پنج سال آزمایشی و به صورت پیمانی در اختیار یگان ویژه هستند. ماهیت قرارداد این ماموران هم از این قرار است كه پس از گذراندن این مدت و بنا به تقاضا و ارزیابی كه در این مدت صورت گرفته به رسمی ۳۰ ساله تغییر میكنند.

از دل این ماموران رسمی افراد ورزیدهای به عنوان پلیس رهایی گروگان نوپو (نیروی ویژه پادزوحشت) جذب یگان ویژه میشوند كه ماموریتهای خاصتری دارند. نیروهایی كه تا به حال هم در رزمایشها و عملیاتهای مختلفی شركت کرده اند.

139407131328031426241254

b2676

یگانهای ویژه چه آموزشهایی میبینند؟

با توجه به وظایف حساسی که برعهده یگان ویژه ناجا گذاشته شده، آمادگی نیروهای این یگانها و آموزشهایی که به آنان ارائه میشود هم از حساسیت بالایی برخوردار است.

ماموران یگانهای ویژه تحت آموزشهای تقویت جسمانی شامل ورزشهای رزمی، دفاع شخصی و کوهنوردی، زندگی در شرایط سخت همچون کویر و کوهستان، نحوه به کارگیری تجهیزات انفرادی ضداغتشاش و آموزشهای تخصصی استفاده از سلاح و تجهیزات ضد اغتشاش قرار میگیرند.

همچنین تاکتیکهای ضد اغتشاش، کمکهای اولیه و امدادرسانی، اسکی، چتر بازی و رانندگی تخصصی با خودرو و موتورسیکلت نیز به ماموران این یگانها آموزش داده میشود. علاوه بر این آموزشها، اصول مختلفی نیز در سازماندهی یگانهای ویژه مورد توجه قرار میگیرد.

از سوی دیگر آمادگی تکنیکی، تاکتیکی و رزمی، سرعت عمل و قدرت تحرک و جابه جایی، افزایش ظرفیت و توانمندی بالقوه و بالفعل در انجام ماموریتها، بهره مندی از فنآوری و تجهیزات جدید و پیشرفته، قابلیت انعطاف، صبر و خویشتنداری در حوادث، شجاعت، اقتدار و از خودگذشتگی و مقابله با اغتشاشات با حداقل خسارت جانی و مالی از اصولی هستند که در سازماندهی یگانهای ویژه مورد توجه قرار گرفته است.

13940713132804476241254

چه تجهیزاتی دارند؟

وسایلی همچون لباس ضد ضربه، فشنگ ساچمه زن، انواع گازها و پرتابكننده گازها جملگی تولید داخل بوده و قابل رقابت با نمونه های خارجی است.

تجهیزات یگانهای ویژه پاسداران ناجا از مطالعه و تحقیق در مورد تجهیزات تخصصی پلیسهای ضد اغتشاش و یگانهای ویژه کشورهای مختلف، تهیه شده است.

تا به حال اکثر نیازمندیهای این یگانها از قبیل انواع خودروها، تجهیزات انفرادی مانند کلاه ایمنی، ماسک، سپر، لباس، ضد ضربه، تجهیزات رهایی گروگان، خودرو آبپاش و اقلام عمده آمادی که بخش قابل توجهی از آنها در داخل کشور تهیه و تولید شده، تامین و در اختیار آنها قرار گرفته است. یک یگان کنترل اغتشاشات مقدار زیادی جنگ افزار و تجهیزات در اختیار دارد که به طور خاص برای عملیات ضد اغتشاش طراحی و ساخته شده است.

برخی از جنگ افزارها و تجهیزاتی که برای کنترل اغتشاشات از آنها استفاده میشود، شامل تفنگ پرتاب گاز، تپانچه گاز، دستگاههای پرتاب گاز، نارنجک دستی اشگ آور و اسپری اشک آور است. در كنار اینها مهمات سلاحهای کنترل اغتشاش نیز شامل نارنجک پرتابی اشک آور با چاشنیهای ضربتی و الکترونیکی، نارنجک باتومی، فشنگ گازی، فشنگ ساچمه ریز، فشنگ پلاستیکی، مشقی و نارنجک دستی اشک آور، سپرهای حفاظتی، کلاه حفاظتی، باتوم ضد شورش، ماسک ضد گاز، جلیقه ضد ضربه و ضد گلوله، بیسیم خودرویی و دستی، دوربین چشمی دید در روز و شب، ساک حمل تجهیزات، دستگاه نشانه روی لیزری، تجهیزات چک و خنثیسازی مواد منفجره، نورافکن و کپسول اطفای حریق هم برای این ماموران در نظر گرفته شده است.

نیروی انتظامی کشور همواره مدارج کمال و ترقی را میپیماید و تجهیزات، آموزش، فنآوریهای جدید، فعالیتها و تعاملات اجتماعی، فرهنگی و رسانهای و درصد اعتماد مردم به این نیرو همواره در حال پیشرفت است. پلیس ایران در زمینه های مختلف از جمله کنترل و سرعت عمل در کشف جرایم جزو برترین پلیسهای جهان است.»

139407131328048586241254139407131328058416241254

2 دیدگاه

2 Comments

 1. محمدسلیمانی

  ۱۵ خرداد ۱۳۹۵ at ۸:۵۷ بعد از ظهر

  چقدحقوق میدن

  • علی قنبری

   ۱۶ خرداد ۱۳۹۵ at ۱۲:۴۷ قبل از ظهر

   حقوق ها در رسته های مختلف ناجا یکسان هست ولی بر میگرده به سمت و درجه که چقدر باشه یا حق ماموریت

جوابی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بالا