نظامی

زنده ماندن در شرایط سخت قسمت بیست و یکم: استتار

در شرايط سخت ، خصوصاً در يك منطقه دشمن شما ممكن است اين را ضروري بدانيد كه خودتان ، تجهيزاتتان و حركاتتان را استتار كنيد . اين كار ممكن است در نجات يافتن شما يا اسير شدنتان توسط دشمن تأثير بسزايي داشته باشد . استتار و تكنيكهاي حركت كردن ، مانند پاورچين پاورچين راه رفتن نيز همچنين به شما در گرفتن شكار براي تهيه غذا با استفاده از سلاح ها و مهارتهاي اوليه كمك مي كند .

استتار پرسنل

وقتي كه خودتان را استتار مي كنيد ، توجه داشته باشيد كه بعضي حالات و اعمال مخصوص انسان مي باشد . دشمن به دنبال آنها مي گردد . شكل كلاه ، كلاه كاسكت يا پوتينهاي سيــاه مي تواند شما را لو بدهد . حتي حيوانات نيز نيمرخ و سايه انسان را مي شناسد و فرار مي كند . اين شكل را با قرار دادن مقدار كمي گياه از محيط اطراف در يونيفرم ، تجهيزات و كلاهخــود به هم بزنيد . سعي كنيد هر چيز درخشان را از روي پوست يا تجهيزات خود برداريد . كامــلاً با رنگ هاي اطراف خود همرنگ شويد و خود را كاملاً شبيه محيط اطرافتان كنيد .

شكل و نماي كلي

با گره زدن گياهان يا نوارهاي پارچه اي به تجهيزات و سلاح هاي خود نماي كلي آنها را تغيير دهيد . مطمئن شويد كه مواد افزوده شده مانع عمل كردن سلاح و تجهيزات شما نگردند و در هنگام مخفـي شدن ، خودتان وتجهيزاتتان را با برگ ، علف يا ساير موارد موجود بپوشانيد . هر وسيله علامت دهي را كه آماده كرده ايد پنهان نگه داريد ، اما همگي را آماده استفاده داشته باشيد .

1453475859969259

رنگ و تركيب

هر منطقه جهان و هر شرايط آب وهوايي ( قطب / زمستان /‌ معتدل / جنگل يا باتلاق / صحرا ) داراي رنگ وتركيبي است كه مخصوص آن طبيعت وآن منطقه است . در حالي كه رنگ چيزي بديهي است ، تركيب به بيان خصوصيات سطحي يك چيز مي پردازد در هنگامي كه شما به آن نگاه مي كنيد . مثلاً تركيب سطح ممكن است صاف ، خشن ، صخره اي برگ دار يا ساير تركيبات ممكن باشد . از رنگ و تركيب با هم استفاده كنيد تا به خوبي بتوانيد خود را استتار كنيد . پوشاندن خود با گياهان مُرده و قهوه اي در ميان يك منطقه باز و علفزار و وسيع كاري عبث است . همين طور اين كار نيز عبث خواهد بود كه خود را با علفهاي سبز در وسط يك صحرا يا منطقه سنگي استتار كنيد .

جهت مخفي كردن و استتار كردن حركات در هر منطقه خاص جهان ، شما بايد به رنگ و تركيب دقيقاً مشابه محيط اطراف را به خود بگيريد . براي استتار كردن خود از مواد طبيعي يا مصنوعي استفاده كنيد . رنگ استتار كننده ، زغال كاغذ يا چوب سوخته ،‌گل ، علف . برگ ،‌ نوارهاي پارچه اي و يونيفرم هاي استتار شده مثالهايي اندك در اين زمينه هستند .

تمامـي سطح بدن خود را كه با لباس پوشيده نشده است را بپوشانيد (‌صورت ، دستان ، گردن و گوش ها ) . از رنگ ، دوده يا گِل براي استتار كردن خود استفاده كنيد . با رنگ تيره تر اين محل ها را بپوشانيد . رنگ بايد خوب به بدن بچسبد و نور بيشتري را به خود بگيرد ( پيشاني ، بيني ، چانه ،‌گونه ها و گوشها محل هايي هستند كه بايد رنگ بخورند ) . ساير بخشها مخصوصاً تورفتگي يا مناطق سايه خورده ( اطراف چشمها و زير چانه ) را با رنگهاي روشن تر بپوشانيد . مطمئن شويد كه اين كار را به طور نامنظم انجام دهيد .گياهان موجود در منطقه يا نوارهاي پارچه اي با رنگ مناسب به لباس خود را به تجهيزات و سلاح هاي خود ببنديد . اگر شما از گياهان استفاده كنيد ، بعد از اينكه پلاسيده شدند آنها را عوض كنيد . در ضمن حركت در منطقه ، مواظب تغيير رنگ اطراف باشيد و در صورت لزوم رنگ استتار خود را عوض كنيد . در تصوير ۱-۲۱ پيشنهاد هاي عمومي در مورد چگونگي استفاده از استتار براي مناطق آب وهواهاي مختلف ارائه شده است . از رنگهاي مناسب با اطرافتان استفاده كنيد . لك و پيس ها يا چاك و شكاف ها به شبيه سازي تركيب كمك    مي كنند .

روشمنطقه
لك و پيسجنگل برگ ريز معتدل
چاك و شكاف عريض جنگل مخروطي
چاك و شكاف عريضجنگل انبوهگرمسيري
چاك و شكافصحرا
لك و پيس قطب

چاك و شكاف
چمنزار يا فضاي باز
درخششبا چرب شدن پوست ، اين شروع به چرخش مي كند . تجهيزاتي كه رنگ آنها ريخته نيز درخشان مي شوند . حتي مواد رنگ شده نيز خيلي صاف مي درخشند . وسايل شيشه اي مثل آيينه ،‌عينك ، دوربين و تلسكوپ نيز مي درخشند . شما بايد در هنگامي كه از اين وسايل شيشه اي استفاده نمي كنيد آنها را بپوشايند . هر چيزي كه مي درخشد بطور اتوماتيك وار جلب توجه مي كند و موضع شما را لو مي دهد .

هر موقع كه توانستيد ، پوست روغني خود را بشوييد و مجدداً از وسايل استتار استفاده كنيد . عرق پوست مواد مورد استفاده در استتار را مي شويد پس بايد متناوباً از آنها استفاده كنيد . يك لايه گرد و غبار جلوي انعكاس نور را تا حد زيادي مي گيرد . بنابراين اگر شما بايد عينك بزنيد آن را با يك لايه نازك گرد و در قسمت خارجي لنزهاي آن استفاده كنيد . نقاط درخشان موجود در تجهيزات را با رنگ ، گِل يا پيچيدن پارچه يا نوار بپوشانيد . توجه ويژه اي نسبت به پوشاندن سوراخ پوتين ، قلاب هاي روي تجهيزات ، ساعت و جواهر ، زيپها و علامت هاي موجود بر روي يونيفرم داشته باشيد . آينه علامت دادن را در كيف مخصوص  آن يا در يك جيب به طوري كه قسمت آيينه اي آن به طرف بدنتان باشد قرار دهيد .

WWW.MAJORNO.RU

WWW.MAJORNO.RU

سايـــــه

در هنگام پنهـان شدن يا حركت كردن ، در عميق ترين بخش سايه ها قرار گيريد . لبه هاي خارجي سايه ها نازكتر بوده و بخش هاي عميق تر آن تاريكتر هستند . به خاطر داشته باشيد ، اگر شما در محلي هستيد كه مقدار زيادي گياه وجوددارد ، تا مي توانيد مقدار زيادي گياه بين خود و دشمن احتمالي خود قرار دهيد . اين كار سبب مي شود كه به دليل اينكه گياهان ، شما را از ديد او مخفي نگه مي دارند دشمن نتواند شما را ببيند . مجبور كردن دشمن به نگاه كردن به مقدار زيادي لايه هاي گياهان سبب مي شود كه چشمان او زود خسته شود .

در هنگام حركت مخصوصاً در مناطق شهري و در شب ، مواظب جايي باشيد كه سايه شما مي افتد . اين ممكن است تا ورودي يك ساختمان امتداد يابد وموضع شما را آشكار كند . همچنين اگر شما در يك سايه تيره هستيد و يك منبع نور در يك طرف شما است ، دشمن كه در طرف ديگر است مي تواند نيمرخ شما را در مقابل نور ببيند .

حركــــــت

حركت ، خصوصاً حركت سريع جلب توجه مي كند . در صورت امكان ، از حركت كردن در حضور دشمن خودداري كنيد . اگر احتمال مي دهيد كه دستگير شدن شما در موضع كنوني قريب الوقوع است و بايد از آنجا برويد ، خيلي آهسته حركت كنيد و تا مي توانيد سر و صدا نكنيد . با آرام رفتن در شرايط خطرناك ، شما احتمال تعيين موقعيت شدن توسط دشمن را كاهش مي دهيد و انرژي كه ممكن است براي مدت طولاني يا فرار  كردن در مسافت طولاني نياز داريد را حفظ كنيد .

وقتي كه براي عبور از موانع حركت مي كنيد از حركت كردن بر روي آنها اجتناب كنيد . اگر شما بايد از مانعي بالا برويد ، سطح تنه خود را بالا بگيريد تا از آشكار شدن نيمرخ خود جلوگيري كنيد . در هنگام عبور كردن از خط الرأس هاي روي تپه ها و يا ستيغ ها نيمرخ خود را آشكار نكنيد . وقتي كه حركت ميكنيد ، شما مشكل مي توانيد حركت سايرين را تشخيص دهيد . بطور متناوب بايستيد ، گوش دهيد و به اطراف به آرامي نگاه كنيد تا علائمي از حركت دشمن را بفهميد .

سروصــــــدا

سروصدا سبب مي شود جلب توجه گردد ، مخصوصاً اگر صداي بلند له شدن شاخه و برگ چندين بار شنيده شود . در صورت امكان هيچ سروصدايي نكنيد . قدم هاي خود را تا جايي كه مي توانيد آرام برداريد تا از ايجاد سروصدا در هنگام راه رفتن يا دور شدن از خطر جلوگيري كنيد .

از صداي زمينه براي پوشش دادن به سروصداي حاصل از حركت شما استفاده كنيد . صداي هواپيما ، تريلي ، ژنراتورها ، بادهاي شديد و صحبت كردن افراد مي توانند قسمتي يا تمامي سروصداي حاصل از حركت شما را پوشش دهند . باران بسياري از صداهاي حاصل از حركت را پوشش مي دهد ، اما همچنين توانايي شما را جهت تشخيص صداي دشمن را نيز پوشش مي دهد .

farhangnews_107006-302739-1419575184

بــو

براي شكار حيوانات يا دور شدن از دشمن ، بايد همواره بوي مربوط به بدن خود را استتار كنيد . با شستن لباس ها و بدنتان بدون استفاده از صابون شروع كنيد . اين روش شستشو صابون و بوي بدن خود را پاك كنيد . از غذاهاي با بوي تند مانند سير اجتناب كنيد ، اين به كاهش يافتن بوي بدن شما كمك مي كند و از توليدات تنباكو ، شكلات ، آدامس يا مواد آرايشي اجتناب كنيد .

مي توانيد از گياهان خوشبو براي شستن خود و لباسهايتان استفاده كنيد يا اينكه آنها روي بدن و لباس خود بماليد يا بجويد تا تنفس خود را استتار كنيد . برگهاي سوزني ، نعناع يا هر گياه خوشبو مشابه استتار شدن بوي شما در مقابل حيوانات و انسان كمك مي كند . ايستادن در دود حاصل از آتش مي تواند به شما كمك كند تا بوي بدن خود را از حيوانات بپوشانيد . به دليل اين كه حيوانات از دود حاصل از آتش مي ترسند ، بوي دود كهنه بوي معمولي بعد از آتش سوزي در جنگل به حساب مي آيد و حيوانات از آن نمي ترسند .

در حين حركت ، از حس بويايي خود كمك بگيريد تا به انسان ها نزديك شويد تا از آنها دور شويد . به بوهايي كه مربوط به انسان است مانند آتش ، سيگار ، گازوئيل ، روغن ، صابون و غذا توجه كنيد . اين بوها بسته به مسير و سرعت باد شما را قبل از ديدن و يا شنيدن صداي افراد هوشيار مي دهند كه كسي در محل حضور دارد . به مسير باد توجه كنيد و در صورت امكان از مسير خلاف جهت باد به انسان نزديك شويد .

روش هاي نزديك شدن

گاهي اوقات شما نياز داريد تا بطورنامحسوس به محلي نزديك شويد يا از محلي دور شويد . براي انجام موفقيت آميز اين حركت شما به چيزي بيش از استتار نيازمنديد. توانايي نزديك شدن يا حركت كردن بدون ايجاد حركت سريع يا صداي بلند جهت ممانعت از لو رفتن ضروري است .

در صورت عملي بودن نزديك شدن نهاني را تمرين كنيد . در ضمن تمرين كردن از تكنيكهاي زير استفاده كنيد :

نزديك شدن عمودي

قدم هايـي به اندازه حدود نصف قدهاي بلند معمولي در هنگام عمودي كردن برداريد . چنين قدم هايي به شما كمك مي كنند تا بالانس خود را حفظ كنيد . شما بايد قادر باشيد تا در هر نقطه اي كه لازم بود توقف كنيد و حالت خود را تا مدتي كه لازم است نگه داريد . شست پاي خود را به بالا جمع كنيد . در هنگامي كه پا را پايين مي گذاريد و لبه خارجي سينه پا را روي زمين بگذاريد ، پا را به سمت داخل بچرخانيد ، پاشنه پا را پايين بگذاريد و دنبال شست پاهاي خود حركت كيند . سپس اندك اندك وزن خود را به سمت پاي جلويي بيندازيد . پاي عقبي را تا حدود زانوها بالا بياوريد . پروسه فوق را دوباره تكرار كنيد .

دستها و بازوان خود را نزديك بدنتان نگه داريد و از تكان دادن آنها در اطراف خود يا با دست زدن به گياهان اجتناب كنيد . وقتي كه در يك حالت دولا حركت مي كنيد ، با گذاشتن دستها روي زانوها مي توانيد به حركت كردن خود كمك كنيد . يك قدم معمولاً يك دقيقه طول مي كشد ، اما مدت زماني كه اين طول مي كشد به شرايط موجود بستگي دارد .

DSC05899

خزيــــــدن

وقتي كه پوشش گياهي بقدري كم است كه عمودي راه رفتن بدون ديده شدن غير ممكن باشد روي دستها و زانوهاي خود بخزيد . در هر مرتيه يك بار كفل را حركت دهيد و مطمئن شويد كه آن كاملاً صاف روي زمين باشد ،‌ مواظب هر چيزي كه ممكن است ايجاد سروصدا كند باشيد و مواظب باشيد كه شست پاها و پاشنه شما در گياهان گير نكند .

نزديك شدن به حالت دمرو

براي نزديك شدن در اين وضعيت ، فشار تعديل شده اي روي دستان و شست پاهاي خود وارد كنيد و خود را آرام آرام پايين بكشيد . از دمرو رفتن در زمينهايي كه سروصداي زيادي ايجاد مي كند و اثر برگي از فرد باقي مي گذارند اجتناب كنيد .

نزدك شدن به حيوانات

قبل از نزديك شدن به حيوان بهترين راه را انتخاب كنيد . اگر حيوان در حال حركت كردن است ، از يك راهبر استفاده كنيد . راهي را انتخاب كنيد كه مابين شما و حيوان در آن راه يك حائل وجود داشته باشد تا حيوان حركات شما را نبيند . با قرار دادن خود در اين مسير شما قادر خواهيد بود تا سريعتر حركت كنيد تا زماني كه از آن حائل عبور كنيد . بعضي حائل ها مانند سنگهاي بزرگ و درختان ممكن است كاملاً شما را مخفي كنند و بعضي ديگر مانند بوته ها و علفها ممكن است فقط قسمتي از شما را پنهان كنند . راهي را انتخاب كنيد كه بهترين پوشش را فراهم مي آورد و راحت تر است .

به حيوان چشم بدوزيد و وقتي كه حيوان به سمت راه شما نگاه كرد يا گوشهاي خود را به سمت شما چرخاند ، مخصوصاً اگر به حضور شما مشكوك شد از حركت كردن دست برداريد . همينطور كه نزديك مي شويد ، با چشماني تقريباً نيمه باز نگاه كنيد تا تضاد رنگ موجود بين سياهي و سفيدي چشمانتان را مخفي كنيد .دهان خود را بسته نگه داريد تا حيوان سفيدي يا درخشش دندانهاي شما را نبيند .   

 ——————————————————

زنده ماندن در شرایط سخت قسمت اول : اقدامات بقا

زنده ماندن در شرایط سخت قسمت دوم : روانشناسی بقا

زنده ماندن در شرایط سخت قسمت سوم : طرح ريزي براي شرايط سخت و كيتهاي مورد استفاده در شرايط سخت

زنده ماندن در شرایط سخت قسمت چهارم : بنیان پزشکی زندگی در شرایط سخت

زنده ماندن در شرایط سخت قسمت پنجم : سرپناه

زنده ماندن در شرایط سخت قسمت ششم : تهیه آب آشامیدنی

زنده ماندن در شرایط سخت قسمت هفتم : هنر و صنعت آتش

زنده ماندن در شرایط سخت قسمت هشتم : تهیه غذا – بخش اول

زنده ماندن در شرایط سخت قسمت هشتم : تهیه غذا – بخش دوم

زنده ماندن در شرایط سخت قسمت هشتم : تهیه غذا – بخش سوم

زنده ماندن در شرایط سخت قسمت هشتم : تهیه غذا – بخش چهارم

زنده ماندن در شرایط سخت قسمت هشتم : تهیه غذا – بخش پنجم

زنده ماندن در شرایط سخت قسمت نهم – استفاده غذایی از گیاهان

زنده ماندن در شرایط سخت قسمت دهم – گیاهان سمی

زنده ماندن در شرایط سخت قسمت یازدهم : حیوانات خطرناک

زنده ماندن در شرایط سخت قسمت سیزدهم: زنده ماندن در صحرا

زنده ماندن در شرایط سخت قسمت چهاردهم : زنده ماندن در مناطق استوایی

زنده ماندن در شرایط سخت قسمت پانزدهم – زنده ماندن در هوای سرد

زنده ماندن در شرایط سخت قسمت شانزدهم: زنده ماندن در دریا

زنده ماندن در شرایط سخت قسمت هفدهم: روش مناسب عبور از آب

زنده ماندن در شرایط سخت قسمت هجدهم:جهت يابي مقتضي با شرايط

زنده ماندن در شرایط سخت قسمت نوزدهم: تکنیک های علامت دادن

برای دیدگاه ها کلیک کنید

جوابی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بالا