نظامی

کمین و ضد کمین چیست؟

A_Latvian_soldier_waits_to_conduct_an_ambush_during_a_situational_training_exercise_in_Adai,_Latvia,_June_4,_2013,_during_exercise_Saber_Strike_2013_130604-O-ZZ999-004 (Copy)

تعریف کمین

تکی است غافلگیرانه از یک موضع پنهانی که علیه نیروهای در حال حرکت یا موقتا ثابت، پیاده یا موتوری صورت میگیرد.

اهمیت کمین

کمین در عملیات منظم و نامنظم صورت میگیرد و از تاکتیکهای بسیار مؤثر و مورد پسند چریکهاست ، زیرا :

۱ – در اجرای آن نیازی به تصرف زمین و نگهداری آن نمیباشد .

۲ – یگانهای کوچک میتوانند با تجهیزات کم و ساده ، یگانهای بزرگ را به ستوه درآورند.

۳ – نیروهای کمین خورنده را مجبور میکند که در زمان و مکان نامناسب بطور قطعی درگیر شوند .

۴ – از جابجا شدن وسیع نیروها جلوگیری میکند.

۵ – با از بین بردن سلاحها و مهمات دشمن آنان را در محدودیت و فشار قرار میدهد.

۶ – با کشتن و اسیر نمودن سران و افراد برجسته آنان توان رزمی و روح جنگجویی دشمن را تضعیف میکند.

100_0188-2 (Copy)

اهداف کمین

۱ – علیه نیروهای پیاده و سواره.

۲ – علیه نیروهای تاخت دشمن (قبل و بعد از تاخت ).

۳ – علیه قطارهای حامل سوخت ، نفرات ، مهمات ، تجهیزات و آذوقه …

۴ – علیه گشتیهای شناسایی و رزمی دشمن.

۵ – علیه وسایل که از جاده ها و مرزها بصورت غیر مجاز و پنهانی عبور می نماید.

Polish_soldiers_prepare_for_an_ambush (Copy)

منظور از کمین

منظور از کمین کاهش دادن قدرت رزمی و نابودی و به ستوه آوردن دشمن است که شامل موارد ذیل میباشد :

۱ – کسب اطلاعات و اخبار از دشمن.

۲ – کانالیزه کردن دشمن بوسیله غیر قابل عبور کردن مسیرها.

۳ – خسته کردن و تضعیف دشمن.

۴ – به تأخیر انداختن و کند کردن عملیات دشمن.

۵ – جلوگیری از گسترش دشمن در منطقه .

۶ – بدست گرفتن ابتکار عمل در منطقه و آزاد سازی نیروهای خودی.

۷ – گرفتن اسیر و مهمات و وسایل تدارکات دشمن.

۸ – ابراز وجود در منطقه و نا امن کردن منطقه برای دشمن.

۹ – انهدام و نابودی و کاهش دادن توان رزمی دشمن.

۱۰ – منحرف کردن دشمن از انجام مأموریتهای طرح ریزی شده دشمن .

۱۱ – تشدید نمودن اقدامات تأمینی در حرکت دادن ستونهای کامیونی و سایر نیروها.

۱۲ – جلوگیری از گشت زنی های پیگیر و بیش از اندازه ، و محتاط و محافظه کار نمودن دشمن.

۱۳ – جلوگیری از عملیات تهاجمی دشمن و ناگزیر ساختن وی به پذیرش پدافند.

۱۴ – برهم زدن یکپارچگی نیروهای دشمن و مجبور ساختن دشمن به حرکت کردن در ستونها و عده های کوچکتر .

۱۵ – گریز دادن دشمن از رزم شبانه به انگیزه ترس از کمین و همواره در حالت ترس و نگرانی نگهداشتن دشمن .

Men_____Sniper_ambush_087218_ (Copy)

اصطلاحات کمین

الف ) کمینگاه: محل یا نقطه ای که برای به دام انداختن دشمن ، عنصر یا عناصری در آن به انتظار می مانند.(معمولاً کمینگاه در محل مناسبی انتخاب میشود که تا رسیدن دشمن به آن نقطه کوچکترین اثری از عناصر کمین کننده دیده نشود).

ب ) کشتارگاه : به بخشی از کمینگاه گفته میشود که آتشهای کمین به منظور به دام انداختن و انهدام دشمن بر روی آن متمرکز میگردد.

اطلاعات لازم برای یک کمین موفقیت آمیز

اصولاً اطلاعات چشم هر عملیات میباشد و هر عملیات و نبردی که بدون اطلاعات انجام پذیرد مانند کوری است که در یک منطقه پر از خار وخاشاک رها شود ، ولذا برای اجرای یک کمین موفقیت آمیز اطلاعات ذیر ضروری است .

۱ – تعداد نفرات دشمن و سلاحهایی که دشمن همراه دارد.

۲ – طول ستون دشمن و فاصله نیروهای کمکی دشمن تا منطقه کمین .

۳ – نوع خودروهایی که دشمن از آن استفاده می نماید از قبیل ( زرهی ، سبک ، سنگین و ..)

۴ – سمت حرکت دشمن و زمان احتمالی و ورود دشمن به منطقه کمین .

۵ – مدت زمان احتمالی که نیروهای کمکی دشمن آن مسافت را می پیمایند.

۶ – نوع جاده هایی که دشمن از آن استفاده میکند.

۷ – نوع آموزش و روحیه و تحرک نیروهای دشمن .

maxresdefault (Copy)

منابع کسب اطلاعات برای یک کمین موفقیت آمیز

۱ – جاسوسی.

۲ – افراد بومی ( چوپانان ، دهقانان ، کشاورزان و …).

۳ – نقشه های هوایی و زمینی ، کالک و اسناد و مدارک و نقشه های غنیمتی .

۴ – اسرا و در بین اسرا افراد برجسته دشمن.

۵ – نقل و انتقالات آشکار دشمن.

مناطق مناسب برای کمین

۱ – کوهستان : تنگه ها ، گردنه ها ، سربالائیهای تند ، پیچ جاده ها .

۲ – جنگل : مزارع ، بیشه زارها ، نخلستان ، گذرگاههای جنگلی

۳ – دشت : شیارها ، گودالها ، پستی و بلندیها (با استفاده از کمین عنکبوتی ).

maxresdefault (1) (Copy)

خصوصیات و شرایط منطقه کمین

۱ – داشتن استتار ، اختفا ، پوشش.

۲ – داشتن میدان دید و تیر وسیع و تسلط بر منطقه عبور دشمن و دید نداشتن دشمن نسبت به منطقه کمین.

۳ – وسعت میدان کمین به حدٌی باشد که کلیه قوای دشمن در محاصره قرار گیرند.

۴ – منطقه کمین باید طوری انتخاب شود که دشمن امکان سنگر بندی متقابل در برابر ما را نداشته باشد.

۵ – داشتن مناطقی در عقب و پهلوها برای ایجاد تأمین جهت جلوگیری از گسترش و کنترل مانور دشمن .

۶ – داشتن راههای مخفی و پوشیده از منطقه عمل تا موضع کمین.

۷ – پوشش حرکت در موقع عقب نشینی .

۸ – محل کمین باید از پناهگاه دشمن دور باشد.

۹ – نداشتن معابر نفوذی برای دشمن جهت دور زدن نیروهای کمین.

Latvian_Army_soldier_(17229619206) (Copy)

سلاحها و تجهیزات کمین

تیربار : برای آتش قوی جهت پوشاندن عمق محل کمین.

آر پی جی ۷ : برای منهدم کردن خودروهای حامل نفرات ، مهمات ، تانکها و نفربرها.

مواد منفجره و مین : برای انهدام پلها و بستن جاده ها سر راه خودروها و تانکها.

نارنجک دستی و تفنگی : برای انهدام نیروها و خودروها

منٌور : جهت روشن کردن منطقه کمین و کشتارگاه در شب.

تجهیزات انفرادی : جیره غذا ، آب ، وسایل کمکهای اولیه ، کوله پشتی و…

italy-reconnaissance (Copy)

سازماندهی نیروهای کمین

۱ – تیم آتش : وظیفه انهدام ابتدا و انتهای ستون را بر عهده دارد.

۲ – تیم هجوم : وظیفه کشتن نیروهای در حال مقاومت و انهدام خودروها و تجهیزات را بر عهده دارد.

۳ – تیم تخریب : وظیفه مین گذاری در معابر نفوذی و انهدام پلها و تونلها را بر عهده دارد.

۴ – تیم تجسس و پاکسازی : وظیفه جمع آوری اطلاعات ،اسناد و مدارک از دشمن و شناسایی فرماندهان و مسئولین آنها و دستگیری جهت تضعیف روحیه دشمن را دارد.

۵ – تیم پشتیبانی : در صورت نیاز با حجم اتش زیاد وارد عمل میشود.

۶ – تیم تأمین : ایجاد امنیت برای منطقه کمین و نیروهای کمین را برعهده دارد.

ملاحضات مهم در یک کمین موفقیت آمیز

۱ – غافلگیری : ضربه زدن به دشمن در زمان و مکانی که انتظار آنرا ندارند.

۲ – تطبیق آتشها : هماهنگ بودن کلیه آتشهای موجود در کمین.

۳ – سادگی : طرح عملیات باید ساده ، مشروح و قابل اجرا باشد.

۴ – آموزش و انضباط : علاوه بر دیدن آموزشهای لازم باید در طول عملیات انضباط کامل را رعایت کنند و از قبل تطبیق آتشها و وظایف فردی طراحی شده باشد.

۵ – کنترل : در عملیات کمین باید اقدامات کنترلی شدیدی موقع حرکت ، اشغال ، درگیری و عقب نشینی توسط فرمانده وجود داشته باشد.

۶ – تأمین : جناحین و عقب کمینگاه آسیب پذیر است و باید برای تأمین آن اقدامات زیر را انجام داد :

الف) رده بندی در عمق و استقرار در شب

ب ) تعیین مناطق دیده بانی

پ ) عدم صدا و روشنایی

ت ) طرح عقب نشینی مناسب

ث ) تأمین مسیرهای عقب نشینی

ج ) سرعت و جسارت در اجرای عملیات

خصوصیات افراد کمین

۱ – سریع و بموقع خبر کردن نفرات از نزدیک شدن هدف.

۲ – رعایت کردن انضباط آتش به هنگام درگیری.

۳ – بازکردن آتش در زمان معین.

۴ – بکار بردن اقدامات تأمینی و منطقی در صورت کشف شدن کمین.

۵ – تغییر سمت دادن آتش پشتیبانی زمانیکه عناصر هجوم به هدف یورش می برند.

۶ – عقب نشینی بموقع بطرف نقطه الحاق.

۷ – صبر و مقاومت در طول ساعات کمین و تحمل سختیها و مشکلات از قبیل : تشنگی ، گرسنگی ، سرما ، گرما و …

تعریف ضد کمین : تکنیک و تاکتیک ضد کمین عبارت است از انجام عکس العمل سریع و فوری علیه مواضع عناصر کمین کننده یا چریک ها ، به منظور پاسخ به آتش آنها و بدست آوردن برتری آتش و نجات افراد از میدان کشتارگاه یا تقلیل تلفات توسط دشمن. …

Flickr_-_Official_U.S._Navy_Imagery_-_A_U.S._1st_Lt._and_a_Malaysian_soldier_work_together_during_an_ambush_exercise_for_Cooperation_Afloat_Readiness_and_Training_Malaysia_2012. (Copy)

راههای جلوگیری از افتادن به دام کمین 

۱ – داشتن اطلاعات دقیق از وضعیت منطقه عملیات یا منطقه عبور.

۲ – شناسائی موقعیت چریکها و آشنایی به ساز و برگ و استعداد و شگردهای آنها.

۳ – توجه دقیق و بررسی و مطالعه سرگذشت و نوع عملیات ، شکستها و پیروزیهای یگانهای قبلی.

۴ – استفاده از تجربیات فرماندهان قبلی.

۵ – سازماندهی واحدهای مربوطه و تقسیم تیربارها و خمپاره اندازها و توجه به تقسیم قدرت آتش.

۶ – رعایت طرح تأمین ( گماردن جلودار ، عقب دار ، پهلودار ).

۷ – به محض رسیدن به حداقل ۷۰۰ متری ،هر نقطه مشکوک یا کمینگاه ،توقف کامل کرده ،پدافند دورادور اتخاذ و حتی در صورت نیاز با خمپاره انداز یا توپخانه چند گلوله به نقطه مشکوک شلیک کرد.

۸ – در صورت عدم تیراندازی حتماً شناسایی دقیق بعمل آورده و پس از گماردن تأمین حرکت نمایید.

۹ – استفاده از هلی کوپترها و هواپیماها بعنوان پشتیبانی هوایی در صورتیکه ستون اعزامی ، سنگین باشد.

۱۰ – وقتی وارد منطقه خطرناک شدیم ، حتماً حرکت و پیشروی بصورت خیز به خیز صورت گیرد.

۱۱ – در هوای مه آلود ، بارندگی و کولاک از ستون کشی پرهیز نموده و از وارد شدن به مناطق نا امن خودداری کرده.

۱۲ – عبور از بین درختان انبوه و جنگل پوشیده بدون اطمینان ، صد در صد خودکشی است.

۱۳ – در موقع حرکت در دشت و کویر نیز فقط چند قدمی را نبینید ، زیرا آنجا نیز خالی از کمین نیست .

۱۴ – حتماً با توجه به شرایط اقلیمی یگان را مجهز نمائید.

۱۵ – به هنگام استراحت یا توقف و یا تجمع در منطقه ، پدافند دورادور حتماً برقرار شود.

۱۶ – همیشه به عقب دارها بسپارید که در هنگام حرکت هر چند یکبار به عقب نگاه کرده و با شناسایی به پیش بروند و هرگونه حرکت مشکوکی را به فرمانده اطلاع دهند که توسط دشمن از پشت غافلگیر نشوند.

۱۷ – فرمانده ستون یا یگان ، بطور مداوم به جلو و عقب ستون حرکت کرده و کنترل نماید.

۱۸ – در ساعات ممنوعه در منطقه هرگز حرکت نکنند.

۱۹ – شناسایی تک تک نفرات برای فرمانده الزامی است ، مخصوصاً افرادی که شغلهای حساسی دارند مانند : بی سیمچیها ،راهنماها ، بلدچیها ، افراد رابط محلی و توجه خاص به حرکات مشکوک افراد داشته و آنها را نیز زیر نظر بگیرند.

۲۰ – از افرادی که برای خرید به روستاها میروند تا برای پرسنل وسایل تهیه کنند دقیقاً مراقبت کرده.

۲۱ – در حین راهپیمایی و ستون کشی از تماس افراد بومی خودداری و هیچکدام از آنها را از نوع مأموریت خود مطلع نکنید.

۲۲ – در موقع حرکت با خودروها یا حتی ستون کشی بصورت پیاده همیشه در مناطق مختلف از یک نوع آرایش تاکتیکی استفاده نکنید.

۲۳ – تیربارهای سبک را روی خودروها نصب کرده و مناطق آتش و مسیر در حرکت را با بقیه تیربارهای سنگین تقسیم کنید و در حین حرکت با توقف کوتاه برای هر خودرویی دیده بان بگذارید.

برای دیدگاه ها کلیک کنید

جوابی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بالا