گیگ نیوز

فجایع و نوآوری های عجیب دنیای فناوری + تصاویر - گیگ نیوز
Categories

فجایع و نوآوری های عجیب دنیای فناوری + تصاویر

همواره در هنگام مشکلات با کمبودهای موجود افراد کم اطلاع یا بی اطلاع دست به ایتکارات و نوآوری های جالبی میزنند که هر انسان از دیدن متعجب میکند.و این روزها با توجه به گسترش علم کامپیوتر و استفاده همگانی اینگونه عجایب در این حیطه بیشتر مشاهده میشود و هر مهندس کامپیوتر با دیدن این تصاویر کاری جز تاسف خوردن نمی تواند انجام دهد.در ادامه با دیدن این تصاویر با گیگ نیوز همراه باشید.

https-_blueprint-api-production.s3.amazonaws.com_uploads_card_image_138482_o7A5wqo

https-_blueprint-api-production.s3.amazonaws.com_uploads_card_image_138581_ayRjsPQ

https-_blueprint-api-production.s3.amazonaws.com_uploads_card_image_138574_bhhJNCn

https-_blueprint-api-production.s3.amazonaws.com_uploads_card_image_138494_8TroWJf

https-_blueprint-api-production.s3.amazonaws.com_uploads_card_image_138468_vfVa0HY

https-_blueprint-api-production.s3.amazonaws.com_uploads_card_image_138475_ZZH31J2

https-_blueprint-api-production.s3.amazonaws.com_uploads_card_image_139322_qQnb91v

https-_blueprint-api-production.s3.amazonaws.com_uploads_card_image_139338_szTYqdp

https-_blueprint-api-production.s3.amazonaws.com_uploads_card_image_139390_kIIQ5kF

https-_blueprint-api-production.s3.amazonaws.com_uploads_card_image_139427_lJ4RqnL

https-_blueprint-api-production.s3.amazonaws.com_uploads_card_image_139431_BpTooeP

https-_blueprint-api-production.s3.amazonaws.com_uploads_card_image_139508_f5sl8

https-_blueprint-api-production.s3.amazonaws.com_uploads_card_image_139443_3S6IYcB

https-_blueprint-api-production.s3.amazonaws.com_uploads_card_image_139346_vdnKqzd

https-_blueprint-api-production.s3.amazonaws.com_uploads_card_image_138480_ZZNZXo3

https-_blueprint-api-production.s3.amazonaws.com_uploads_card_image_138512_w36Brfp

ارسال نظر

شاید از کد اچ تی ام ال HTML استفاده نماید : <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>