گیگ نیوز

آموزش شرایط سخت بایگانی - گیگ نیوز
Categories

زنده ماندن در دريا در واقع سخت ترين شرايطي كه بايد در آن زنده ماند زنده ماندن در دريا است . زنده مانــدن به ميزان مدت زمان كوتاه يا بلند جيره و تجهيزات موجود و ابتكار عمل بستگي دارد . شما بايد ميل زيادي به زنده ماندن در خود داشته باشيد . 75 % سطح

زنده ماندن در هواي سرد يكي از سخت ترين شرايط براي زنده ماندن ، زنده ماندن در هواي سرد است . اين را به خاطــر داشته باشيد كه هواي سرد خود دشمني است كه به خطرناكي يك سرباز دشمن مي باشد . هر زمان كه شما در هواي سرد قرار بگيريد خود را در مقابــل

زنده ماندن در مناطق استوايي بيشتر مردم ، مناطق استوايي را به صورت يك جنگل باراني استوايي بزرگ و خطرناك مي دانند كه در آن هر قدمي كه برداشته شود بايد بسيار دقيق باشد و همه قسمتهاي جنگل را خطري در بر گرفته است . حقيقتاً بيش از نيمي از زمين مناطق استوايي تقريباً مزروعي

سلاح ها ،‌ ابزار آلات و تجهيزات مقتضي منطقه به عنوان يك سرباز شما بايد اهميت مراقبت درست و استفاده صحيح از سلاح ها ،‌ ابزار آلات و تجهيزات را بدانيد . اين موضوع در مورد چاقوي شما اهميت دارد . شما بايد همواره آن را تيز و آماده استفاده قرار دهيد . چاقو مهمترين

حيوانات خطرناك حيوانات ندرتاً تهديدي بيشتر از محيط براي فرد ايجاد مي كنند . حس طبيعي انسان آن را از مواجه شدن با شيرها ، خرس ها و ساير حيوانات بزرگ يا خطرناك باز مي دارد . شما بايد همچنين از حيوانات چرنده شاخدار ، سم دار و سنگين وزن اجتناب كنيد . واكنش هاي