برای چای‌دوست‌ها، گاهی هیچ‌چیز لذت‌بخش‌تر از نوشیدن یک لیوان چای لب‌سوز نیست. اما محققان می‌گویند عادت به خوردن چای لب‌سوز، می‌تواند عمر را کوتاه کند و مرگ دردناکی را برایتان به همراه بیاورد. آن‌ها طی بررسی‌هایی که روی تاثیر مصرف نوشیدنی‌های داغ انجام دادند، دریافتند که مصرف‌کنندگان نوشیدنی‌های داغ، بیشتر به سرطان مری دچار می‌شوند.