گیگ نیوز

اختراع بایگانی - گیگ نیوز
Categories

پژوهشگران دانشگاه هاروارد به یک اختراع بزرگ رسیده اند که پیامدهای مهمی برای صنعت اُپتیک دارد. یک اختراع شگفت انگیز توسط پژوهشگران دانشگاه هاروارد پیامدهای مهمی برای آینده فناوری دوربین گوشی های همراه در بر خواهد داشت و شاید حتی در لنزهای تماسی و میکروسکوپ ها هم تاثیرگذار باشد. دانشمندان یک لنز مسطح از جنس

یک عضو هیات علمی واحد علوم و تحقیقات اقدام به طراحی و ساخت یک کنتور گاز هوشمند کرده است. صادق رحمتی عضو هیات علمی واحد علوم و تحقیقات، گفت: در سال های اخیر کشورها مقررات جدیدی در خصوص مدیریت بهینه مصرف انرژی به ویژه گاز را تصویب کردند که یکی از آنها زیر ساخت اندازه