در مورد گلکسی اس 7 اکتیو سامسونگ اینطور به نظر می رسد که تاریخ در حال تکرار است. پیشینیان گلکسی اس 7 اکتیو، یا همان گلکسی اس 6 اکتیو در انحصار اپراتور AT&T بوند و اکنون شواهد و گمانه زنی ها حاکی از آن است که در مورد گلکسی اس 7 اکتیو نیز همین روال ادامه پیدا