آنتن دهی مودم  یکی از دغدغه های همیشگی استفاده کنندگان از مودم وایرلس می باشید و اگر ما نحوه استفاده صحیح از مودم را بدانیم دگر نیازی به هزینه زیادی جهت خریدن مودم های قوی نکنیم.چون شبکه های وافی تنها سیگنالهای رادیویی هستند که هر چیزی میتواند در آنها اخلال ایجاد کند.با گیگ نیوز همراه