روزنامه واشنگتن پست از یک گروه بزرگ و تخصصی برای پوشش اخبار المپیک استفاده کرده که در بین آنها تعدادی ربات هم مشاهده می‌شوند…  به نقل از ری کد، ربات های واشنگتن پست از نرم افزاری اختصاصی برای تولید خودکار صدها گزارش خبری به طور آنی در مورد المپیک استفاده می کنند. قرار است اولین