اين روزها تلگرام از محبوبيت خاصي برخوردار است. در صورتي كه بخواهيد پيام هاي خود در تلگرام را به صورت پي دي اف دخيره كنيد و يا پرينت بگيريد ،این مقاله را مطالعه کنید.با گیگ نیوز همراه باشید. برای اینکار فقط کافی است مراحل زیر را انجام دهید . گام اول :به آدرس سايت زير