آیا تاکنون به نمای زیبا و غول‌‌آسای بلندترین برج‌های جهان نگریسته‌اید؟ آیا در نگاه اول به شباهت ظاهری آسمان‌خراش با اشیای دنیای پیرامون پی برده‌اید؟ آیا نمای این برج‌های بلند مفهومی خاص را در ذهن شما تداعی کرده است؟  با گیگ نیوز همراه باشید. لباس عروس در مراکش شرکتی متعلق به عربستان سعودی قصد دارد