هوش مصنوعی در قرن 21 به صورت رکن مهمی از زندگی بشر درآمده است. به زندگی خود بنگرید، در وسایل مختلف هوش مصنوعی استفاده شده است .حال میخواهیم هوش مصنوعی را به رقابت با هوش انسان درآوریم.با گیگ نیوز همراه باشید. طبق گزارشات رسیده گوگل تصمیم دارد قابلیت و توانایی هوش مصنوعی AlphaGo را در