یک شرکت متخصص در زمینه تیونینگ خودرو، محصول جدید سرشناس ترین خودروساز آلمانی را به سریع ترین خودروی ۴ سرنشین جهان تبدیل کرده است.   شرکت براباس (Brabus) به عنوان یکی از سرشناس ترین مراکز تیونیگ خودرو در دنیا به شمار می آید که در زمینه تیونیگ خودرو و ارایه خدمات پس از فروش ویژه