همه ما با وجود مشغله بیش ار حد کاری و فکری ننکن است رمز گجت هوشمند خود را فراموش کنیم و دیگر به محتوای گوشی یا تبلت خود دسترسی نداشته باشیم ف یا اینکه بخواهیم گوشی خود را فروخته و یک گوشی جدید جایگزین کنیم که این امر اولین چیزی که به ذهن همه ما