آزار و اذیت های اینترنتی مشکل بزرگی است که حدود 40 درصد کاربران به نوعی درگیر این نوع آزار و اذیت ها بوده اند.به گزارش واشنگتن پست،اینستاگرام برای جلوگیری از این نوع آسیب های آنلاین تصمیماتی را اتخاذ کرده است.این قابلیت جدید برای کاربرانی که با حجم بالایی از کامنت ها مواجه هستند اعمال خواهد