چالش آب یخ اتفاقی در فضای مجازی بود که تابستان دو سال پیش در شبکه‌های اجتماعی مانند فیسبوک و اینستاگرام شروع شد. افراد حاضر در این چالش، مقداری آب و یخ را به عنوان تجربه‌ی احساس بیماران ALS بر روی سر خود می‌ریختند و مبلغی را نیز برای موسسه‌‌های مردم‌نهاد حامی این بیماران، ارسال می‌کردند.