تلگرام هم اکنون به عنوان یکی از مهم ترین اپلیکیشن های مطرح در سطح کشور در حال استفاده است و تقریبا تمام افرادی که از گوشی هوشمند استفاده می کنند، این نرم افزار ارتباطی را روی گوشی خود نصب کرده و در حال استفاده از آن می باشند.با گیگ نیوز همراه باشید. به گزارش کلیک،