در پی دستیابی به آمار فوق العاده 500 میلیون کاربر فعال در ماه، اینستاگرام به زودی قابلیت جدیدی به پلتفرم خود اضافه می کند تا کاربرانش با ملیت های مختلف بتوانند بهتر از گذشته حرف های یک دیگر را متوجه شوند.یا گیگ نیوز همراه باشید به گفته سران کمپانی، اینستاگرام طی ماه پیش رو به یک ابزار