آیا غریبه‌ای روی تشکت خوابیده؟ رخت خواب هوشمند Durmet Smarttress تو را در جریان خواهد گذاشت. این تشک هوشمند ساخت اسپانیا که به تلفن همراه صاحبش متصل است هنگامی که شخصی دیگر به شکلی «مشکوک» روی آن بخوابد، برایش خبر می‌فرستد. این تشک، به ۲۴ حس‌گر مجهز است که با امواج صوتی کار می‌کنند و