تغذیه متعادل و مناسب همیشه و برای تمام افراد اهمیت دارد. این اهمیت در شرایطی که استرس و تنش به سراغ ما می‌آید افزایش پیدا می‌کند. فصول آزمون و امتحانات مدارس و دانشگاه یکی، از این زمان‌های پر تنش است. با گیگ نیوز همراه باشید. بهتر است در ایام امتحانات به تغذیه خود توجه ویژه‌ای