به خاطر سپردن تمام رمزها برای افرادی که ممکن است ساعت‌ها در طول شبانه روز با سرویس‌های مختلف اینترنتی سروکار داشته باشند عملاً کار غیر ممکنی است، از این رو ما را در ادامه همراهی کنید تا با یکدیگر با دو برنامه کاربردی که امکان مدیریت یکپارچه پسوردها را امکان‌پذیر می‌کنند آشنا شویم.به خاطر سپردن