احتمالا تا حالا این سوال واستون پیش امده که کدام دانشمند اثر گذاری بیشتری در علم دارد؟ گروهی از پژوهشگران و کارآفرینان موفق به طراحی و ساخت نرم افزار جدیدی شدند که، قادر است مقالات علمی در حوزه های مختلف را تحلیل و بررسی نموده و نتایج شگرفی در رابطه با محققان و موسسات علمی