مطالعات جدید نشان می‌دهد که گوگل تمام اطلاعات و وب‌گردی‌های کاربران خود را ثبت می‌کند. به گیگ نیوز، این موضوع یکی از جدیدترین مطالعاتی است که شاید بتوان از آن به عنوان یکی از بزرگترین افشاگری‌های دهه اخیر یاد کرد. در تمام مدتی که شما در اینترنت مشغول فعالیت هستید، چه آگاه باشید و چه