ناوگان هواپیماهای جنگنده هند متشکل از 33 اسکادران است، اما ارتش این کشور برای برابری با پاکستان و چین به 45 فروند جنگنده نیاز دارد. به گزارش خبرنگار گیگ نیوز ؛ارتش هند اعلام کرد دو فروند جنگنده سبک با نام تجاس – به معنای درخشان – که ساخت هند است به ناوگان هوایی این کشور