چه تازه به جمع طرفداران اندروید پیوسته باشید و چه دستگاه تان را به مدل بالاتر ارتقا داده باشید لازم است برای بهبود عملکرد دستگاه و باتری به این موارد توجه کنید. گیگ نیوز از شما جهت بازدید مطالب مرتبط دعوت میکند روی نوشته ها کلیک کنید آموزش حذف ویروس ها در اندروید روت چیست؟