احتمالا شما اصول اولیه آَشکارساز رادار را می‌دانید: آن‌ها رادار را شناسایی می‌کنند و شما می‌توانید بفهمید در کجا سرعت را کنترل می‌کنند و از تله‌های بزرگراه فرار کنید، سرعت را کم کرده و جریمه نمی‌شوید. با گیگ نیوز همراه باشید. الزامات قانونی و سازمان‌ها تمایل دارند برای پیگیر سرعت وسایل نقلیه از هردو لیزر