هفته گذشته ۶۰۶ شرکت از ۳۵ کشور جهان در بزرگترین و مهمترین نمایشگاه هوانوردی همگانی اروپا شرکت داشتند که با نام «آئرو ۲۰۱۶» در شهر فردریش هافن آلمان برگزار شد.در ادامه با گیگ نیوز همراه شوید شرکتهای بین المللی آخرین تولیدات و نوآوریهای خود را از چتربالها و جِتهای شخصی گرفته تا ابزار الکترونیک پرواز به نمایش