حدود یک قرن است که شهرت «دوج» فراتر از نام شهری شده که در آن به وجود آمد. شرکت دوج در فیلم‌های بسیاری درخشیده، کلمه ابداع کرده و در حتی در برخی از جنگ‌ها هم به کشور خودی و هم به دشمنان کمک کرده است (هر دو طرف ماشین های دوج را می‌راندند). چند خط بالا تنها گوشه‌ای از تاریخچه‌ی