یک فناوری جدید با استفاده از پیوند سلول ایسلت که تولید انسولین می کند و نیازی نیست که تزریق شود، می تواند کمک کند زندگی افرادی که دیابت نوع ۱ دارند متحول گردد.با گیگ نیوز همراه باشید. شرکت سلول درمانی و ژن درمانی Catapultو دانشگاه آبردین انگلستان، تاسیس Islexa را اعلام کردند. Islexa یک شرکت