اگر دلیل اصلی کارکردن ما پول بود، گوگل را خیلی وقت قبل فروخته بودیم و الان داشتیم در هاوایی حمام آفتاب می‌گرفتیم. این را لری پیج بنیانگذار یکی از پول‌سازترین و ثروتمندترین شرکت‌های تکنولوژی می‌گوید. او که به همراه سرگئی برین در سال 1998 و در یک گاراژ گوگل را پایه گذاشته حالا یکی از