کمتر از یک سال پیش بود که شرکت Sphero اولین نسل از ربات‌های Spark را راهی بازار کرد. این ربات توپ مانند توسط یک اپلیکیشن موبایل کنترل می‌شد. از این ربات به سرعت برای آموزش کودکان در زمینه‌ی رباتیک و برنامه نویسی کامپیوتر در بیش از ۱۰۰۰ مدرسه‌ی آمریکا و کاندا استفاده شد. امروز نسل