جستجوی “I lost my phone” در گوگل به شما امکان پیدا کردن گوشی‌های گم شده را می‌دهدمی‌دهد. به گزارش گیگ نیوز ، ابزار I lost my phone امکان یافتن دستگاه دیجیتال گم شده را به فرد می‌دهد. با استفاده از این ابزار، فرد می‌تواند محل دستگاه خود را بیابد یا اگر شخص حدس می‌زند که دستگاه