رئیس اطلاعات ملی آمریکا، اسنودن را متهم کرد که با افشاگری‌هایش رمزگذاری ارتباطات دیجیتال در سراسر جهان را ۷ سال جلوتر برده است. در ادامه با گیگ نیوز همراه باشید اسنودن می‌گوید از میان همه چیزهایی که به آنها متهم شده، بیش از همه به این می‌بالد. تاثیری که ادوارد اسنودن با افشاگری‌های تکان‌دهنده‌اش بر دنیای