موسسه تحلیلی IDC به تازگی پیش بینی تازه ای درباره چشم اندازی که برای آینده دنیای گوشی های هوشمند متصور است را منتشر کرده است. در تازه ترین پیش بینی این موسسه، میزان رشد فروش گوشی های هوشمند در سال جاری تنها 3.1 درصد رشد خواهد داشت. این در حالی است که پیش بینی های