دانشمندان زمین شناسی همچنان به این پرسش همیشگی می اندیشند که جو زمین چگونه حاوی اکسیژن شد. دانشمندان زمین شناسی دانشگاه رایس (Rice)، دانشگاه ییل (Yale) و دانشگاه توکیو (Tokyo) در حال پاسخ دهی به این سوال همیشگی هستند که جو اکسیژن کره زمین چطور به دست آمده است. نتایج این تیم بر اساس مدل