هر کدام از اندام های بدن ما انسان ها نیز ساعت مخصوص به خود دارد و در آن ساعت مشغول به فعالیت می شود در ادامه توضیحات بیشتری در این مود آورده ایم  در ادامه با گیگ نیوز همراه باشید محققان طب باستانی کشور چین عقیده دارند، بدن انسان در طول روز دارای ساعت های انرژی