گیگ نیوز

سلامت بایگانی - گیگ نیوز
Categories

در دنیا برنج سفید رایج ترین غذاست. حتی در بعضی کشورها در روز چند بار برنج می خورند. واقعیت این است که برنج سفید واقعاً سفید نیست و وقتی که طی فرآیندهایی غلات و مواد معدنی آن تسویه و حذف میشوند، به صورت سفید در می‌آید و به همین دلیل هم گفته می‌شود که برنج

در موقعیت نشستن 1- بچه تازه به دنیا آمده گیگ نیوز – قادر به راست نگهداشتن سر وقتی به پشت قرار می گیرد نیست. به همین سبب به چپ یا راست متمایل می شود و ضمنا به قول معروف دوپایی هل لنگ و پاچه می اندازد. در این سن اگر او را بنشانید سر را