کمپانی سوزوکی به نادرستی تست مصرف سوخت ۱۶ مدل از خودروهای ساخت خود اعتراف و هرگونه تقلب در این زمینه را انکار کرد. به نظر می‌رسد سوزوکی جدیدترین خودروساز ژاپنی است که به حماسه مصرف سوخت نادرست خودروسازهای این کشور پیوسته است. این کمپانی پس از اعتراف به تست‌های اجرا شده، اشتباه در زمینه محاسبه مصرف ۱۶