پورشه این بار دست به طراحی پیشرانه‌ی بسیار قدرتمند و در عین حال کم مصرف زده است. این پیشرانه قابل استفاده در شمار زیادی از خودروهای دنیا است. با گیگ نیوز همراه باشید تا از جزئیات این پیشرانه سرکش اطلاعات بیشتری کسب کنید. پورشه ریاست تحقیقات و توسعه بر روی گروه پیشرانه‌های هشت سیلندر فولکس